....

Chyba na stránce: Proč je Výkonná rada přesvědčena, že Světové skautské jamboree v Česku není dobrý nápad - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4382-proc-je-vykonna-rada-presvedcena-ze-svetove-skautske-jamboree-v-cesku-neni-dobry-napad?autologin=1"

Proč je Výkonná rada přesvědčena, že Světové skautské jamboree v Česku není dobrý nápad

Proč je Výkonná rada přesvědčena, že Světové skautské jamboree v Česku není dobrý nápad

Záměr uspořádat v Česku v roce 2031 Světové skautské jamboree je na první pohled velkolepý nápad a originální výzva. Druhý pohled už ale tak jednoduchý není, zvlášť, když si položíme otázku, která má stát vždy na začátku. Otázku „Proč bychom to měli dělat?“. Výkonná rada je přesvědčena, že záměr pořádat Světové skautské jamboree v Česku má dvě podstatné slabiny. Nepřispívá k řešení skutečných výzev, před kterými skauting v Česku v současnosti stojí, a hrozí od nich odvrátit pozornost i zdroje.

Záměr uspořádat v roce 2031 Světové skautské jamboree v Česku se viditelnou komunikací dostal do povědomí mnohých skautek a skautů. Stále častěji se k Výkonné radě dostávají, z Česka i zahraničí, dotazy, je-li tento záměr záměrem organizace. Dovolujeme si uvést, že se nejedná o záměr s podporou ústředních orgánů, tedy Náčelnictva nebo Výkonné rady (ostatně ani o ni nebylo požádáno), a níže vysvětlit, proč Výkonná rada tento záměr naopak pokládá za možné ohrožení pro zdravý rozvoj skautingu v zemi.

Skupina dobrovolníků kolem projektu nazvaného „Svojsíkův sen“ pořádá inspirativní setkání, směřuje svou energii do vzdělávání potenciálních pořadatelů velkých skautských akcí a v neposlední řadě chce iniciovat konání Světového skautského jamboree v Česku.

Vzdělávání pořadatelů velkých akcí je něco, co Junáku – českému skautu do budoucna může pomoci naplňovat týmy celostátních akcí, týmy Elixírů, Obroků, HelpDesků, Navigamů, ale i Národních jamboree a dalších akcí. Výkonná rada tuto aktivitu velmi oceňuje a děkuje za ni. Nikoli poprvé.

Náš pohled na záměr uspořádat v Česku Světové skautské jamboree je ale zcela odlišný. Světové Jamboree je akcí naprosto mimořádného rozsahu, pro většinu členek a členů Junáka - českého skauta těžko představitelnou, uvádíme zde pro rámcovou představu několik čísel.

Největší akce, s jejímž pořádáním máme od roku 1989 v Česku zkušenost, měla tři tisíce účastníků z několika zemí Evropy. Jamboree 2031 počítá s padesáti tisíci účastníky z více než 150 zemí světa. Roční rozpočet Junáka – českého skauta je přibližně 60 milionů Kč. Rozpočet každého z posledních dvou Jamboree překročil 700 milionů Kč. Polsko, které se ucházelo o pořádání Jamboree 2023 a ve volbě na Světové skautské konferenci jednoznačně neuspělo, investovalo jen do procesu ucházení se o Jamboree desítky milionů Kč. Světové skautské jamboree je závazek na intenzivní přípravu po dobu více než 10 let, za tu dobu se u nás v průměru 3krát vymění vedení oddílů, 3krát se volí vedení středisek, 3krát se volí Náčelnictvo. Jamboree vyžaduje v průběhu příprav nejprve desítky, později stovky a nakonec více než tisíc dobrovolníků z pořádající národní organizace. A to v situaci, kdy naše střediska nedostatek dobrovolníků označují jako svůj hlavní problém. Už jen ucházení se o Světové skautské jamboree by vyžadovalo velké množství externích zdrojů. Těch zdrojů, které bychom tak nemohli nasměrovat do rozvoje českého skautingu. Příprava Světového skautského jamboree fakticky znamená stanovení strategie organizace na více než jedno desetiletí.

Samozřejmě i zcela mimořádně náročné úkoly mohou dávat smysl a má cenu se jimi zabývat, pokud organizaci přinesou to, co je pro její zdravý rozvoj potřeba. To ale pořádání Světového skautského jamboree současnému českému skautingu neslibuje.

Český skauting se nachází v období úspěšného, udržitelného, ale také nesamozřejmého a často vyčerpávajícího, růstu. Těšíme se mimořádné důvěře veřejnosti, střediska a oddíly pořádají vynikající akce, kvalita vzdělávání a počet vzdělaných roste, jsme jednoznačně nejsilnějším spolkem na poli výchovné práce s dětmi a mládeží v zemi, organizaci nesužují významné vnitřní rozepře a po mnoha letech řídí svůj rozvoj strategickým směřováním. Do zahraničí vysíláme velké kontingenty, stavíme se čelem k našim závazkům na pořádání mezinárodních akcí a média se o skauting zajímají v míře vyšší než obvyklé.

Nic z toho se samozřejmě nedaří bez obrovského úsilí a dobrovolnický potenciál organizace je napnutý, od oddílů po ústředí. Výzvy pro další rozvoj a růst, kvalitativní i kvantitativní, se z debat na všech úrovních organizace jeví jasně. Narážíme na hranice dané nedostatečným počtem oddílových vedoucích a dalších dobrovolníků i na nedostatek kluboven a zdrojů na jejich opravy. Také potřebujeme posilovat a rozvíjet úplné základy, třeba družinový systém. Naše poslání je jasné, stejně jako vždy bylo. Nabídnout dlouhodobé dobrodružství a rozvoj charakteru skrze skautskou výchovnou metodu co největšímu množství kluků a holek, mladých žen a mužů, a díky nim spoluutvářet lepší svět. Každý náš krok, od nejmenších po ty, a to především, zásadní a strategické, má být poměřován optikou poslání skautingu. Náčelnictvo a Výkonná rada se o to dlouhodobě snaží.

Země, které se v posledním období o pořádání Světového skautského jamboree ucházely (Británie, Švédsko, Japonsko, Polsko), tak obvykle činily především s touhou nastartovat růst členské základny od poklesu či stagnace. Junák – český skaut je ale už 10 let, spolu s britskou The Scout Association, nejrychleji rostoucí skautskou organizací v Evropě, a jak nejlépe ví spousta oddílových vedoucích, náš další růst není omezován nedostatečným zájmem dětí či jejich rodičů. Do posouvání hranic našeho růstu, kvalitativního i kvantitativního, máme jako organizace napřít svoji energii. Od střediskových společenství po ústředí.

Je zcela v pořádku, že v demokratické organizaci existují iniciativy, které si samy stanovují své cíle a snaží se je naplňovat. Dobrovolnický tým stojící za myšlenkou pořádání Světového skautského jamboree v Česku to dělá a má na to plné právo. Ostatně, tomuto týmu tyto řádky nejsou směřovány, ten stanovisko Výkonné rady zná již dlouho.

Výkonná rada je přesvědčena, že pro zdravý rozvoj skautingu v Česku je třeba od středisek po ústředí držet pozornost u zvyšování kvality oddílové činnosti, u postupného zlepšování dostupnosti skautingu a u podpory udržitelného růstu počtu holek a kluků, kterým skauting mění životy. Do těchto oblastí máme kromě pozornosti soustředit také zdroje, lidské i finanční. Záměr pořádat Světové skautské jamboree by ve svých důsledcích nastavil na příští desetiletí kurs organizace zcela jiným směrem, než jaký pokládáme pro český skauting za žádoucí, a proto nemá naši podporu.

Jménem Výkonné rady

Josef Výprachtický – José
starosta

Vojtěch Olbrecht - Fišer
zahraniční zpravodaj

 

[Vyjádření je k dispozici i na FB / SkautInfo.]

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2079x

Práce s článkem

14
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

5 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu