....

Chyba na stránce: Kde vzít revizory? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4387-kde-vzit-revizory?autologin=1"

Kde vzít revizory?

Kde vzít revizory?

Pro střediska je rok 2019 rokem sněmovním. Znamená to tedy i volbu 3 členů revizní komise u každé organizační jednotky. To tedy vychází přibližně na 1430 lidí pro střediska (a dalších 280 lidí pro další organizační jednotky). Naplnit tato čísla se zdá na první pohled těžké. Nemusí to tak ale být.

Může se zdát, že vlastně jedinou limitující podmínkou pro výkon funkce v revizní činnosti je členství v Junáku (aby mohl/a být do své funkce zvolen/a na příslušném sněmu jednotky). Z povahy funkce revizní komise je výkon této funkce neslučitelný s členstvím v radě jednotky či s pracovním poměrem u jednotky. Potenciálně jsou tedy vody, kde brát velké. Nicméně v realitě má hodně jednotek problém s obsazováním právě těchto pozic. Skaut či skautka musí tuto funkci chtít dělat a musí mít základní znalosti a schopnosti tuto funkci vykonávat. Řekněme si tedy několik tipů, jak tedy vybírat ty správné lidi a motivovat je do výkonu funkce revizora.

Člen revizní komise, jak jsme si řekli musí být členem Junáka, ale nutně nemusí být členem jednotky, může v ní jen hostovat. Zajímavým konceptem může být vzájemné sdílení revizorů mezi více jednotkama. Každá zapojená jednotka může zajistit jednoho člena, ostatní budou v jednotce hostovat. Pozitivem je, že revizní komise bude mít bližší vhled do činnosti každé z kontrolovaných jednotek. Členové komise budou mít větší praxi ve výkonu této funkce a půjde jim “rychleji a snadněji”.

Hostování můžeme také využívat u členů, kteří momentálně v místě působení jednotky studují či momentálně pracují. Funkce může být také vhodná pro bývalé členy rady střediska (okresu, kraje), kteří již mají méně časových možností, ale přesto chtějí být v jednotce prospěšní. Výkon funkce, aniž bych chtěla její důležitost a odpovědnost jakkoli snižovat, u běžné jednotky není prací na “plný úvazek”, jedná se řádově o několik dní v roce.

Další skupinou vhodnou pro post revizora mohou být studenti vyšších odborných a vysokých škol. Členství v revizní komisi, potažmo výkon funkce revizora, pro ně může být zajímavou praxí. Procvičí si nabyté znalosti ze školy, které mnohdy jsou v dost teoretické rovině.

Velkým mýtem, která kolem revizních komisí panuje je, že: pokud nemám vystudované práva nebo ekonomku nemůžu tuto funkci zastávat. Není tomu tak. Revizní komise je 3 členná, členové se tedy svými znalostmi doplňují. V rámci své činnosti se revizní komise zabývá všemi zásadními činnostmi spojenými s provozem a životem jednotky, tedy nejen hospodařením (účetnictvím).

Neměli bychom také zapomínat na možnost přizvání si někoho ke kontrolám. Mohou to být jak bývalý revizoři, revizoři u vyšších organizačních jednotek, ale také externí spolupracovníci - účetní, auditoři, finanční poradci, právníci, stavaři, .... Nebojte se oslovit i rodiče. Pro pomoc můžeš taky zavítat na různé sekce Křižovatky s metodikami, vzory a šablonami, které vám mohou pomoci.

Revizní komise může být velkým pomocníkem i u středisek a rozhodně to není jen o kontrolování podpisů! Nebojte se tedy oslovovat na funkci členů revizní komise různé skupiny. Či využít i vzdělávání revizorů. A čísla z úvodu článku nebudou tak černá.

Jana Godarová (Ellie)
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků
jana.godarova@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 513x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu