....

Chyba na stránce: Rozvíjejte středisko nebo oddíl novými nápady. "Strategie v oddílech" přispěje až 30 000 Kč - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4389-rozvijejte-stredisko-nebo-oddil-novymi-napady-strategie-v-oddilech-prispeje-az-30-000-kc?autologin=1"

Rozvíjejte středisko nebo oddíl novými nápady. "Strategie v oddílech" přispěje až 30 000 Kč

Rozvíjejte středisko nebo oddíl novými nápady. "Strategie v oddílech" přispěje až 30 000 Kč

Již čtvrtý roční dotačního programu "Strategie v oddílech" se otevírá 7. února. Žádat můžete až o 30 000 Kč pro rozvoj strategického tématu ve vašem oddíle či středisku. Své projekty podávejte skrze jednoduchý formulář do 4. března. Pro letošní rok je programu vyhrazeno celkem 250 000 Kč. Navíc vzniká nový dotační program, specializovaný pouze pro zakládání nových oddílů.

Podmínky programu jsou stejné jako v předchozích letech. Dotační program "Strategie 2022" v oddílech nabízí střediskům a oddílům možnost žádat o částky v rozmezí 5 000 - 30 000 Kč, které jsou určené pro rozvoj činností vedoucích k naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni. Pro tento program uvolnilo pro letošní rok Náčelnictvo celkem 250 000 korun, záměrem je podpořit zhruba 20 - 30 zajímavých projektů.

Cílovou skupinou pro využití dotací jsou oddíly a střediska. Žádosti předkládají střediska. Pokud vznikne nějaký nápad či projekt na úrovni okresu nebo kraje, ozvěte se nám na strategie@skaut.cz. Domluvíme se na možnostech financování v rámci jiného programu.

 

Příklady možného využití

Všechny tyto příklady vychází z konkrétních strategických témat ve Strategii:

 • pomoc s inkluzí v oddíle

 • podpora roverské věkově kategorie

 • společenství kolem středisek

 • spolupráce mladších členů s Kluby dospělých

 • organizace setkání a výměn zkušeností

 • aktivity podporující vedoucí středisek, hospodáře, výchovné zpravodaje (setkávání, speciální vzdělávání, rozvoj)


Pro další možné využití hledejte ve strategických tématech Strategie Junáka do roku 2022.

Využití a podmínky získání

Žádosti je možné podávat o částku v rozsahu 5 000 Kč - 30 000 Kč. Pokud by váš projekt potřeboval vyšší částku (max. do 50 000 Kč), kontaktujte nás prosím a domluvíme se na individuálním navýšení dotace. Žadatel se podílí na projektu minimálně z 30 % vlastními zdroji. Tzn. například při žádosti o 5 000 Kč budou celkové náklady minimálně 7 143 Kč.


Žádosti budeme přijímat do
4.3. 2019 skrze vyplněný formulář, který naleznete od 7.2. na adrese formulare.skauting.cz/form/strategie
Zároveň vyplníte předpokládaný rozpočet vašeho projektu.


Nejpozději do 19. března vše vyhodnotíme a o výsledcích obratem informujeme žadatele.

Peníze budou následně zaslány na účet jednotky, po potvrzení přijetí rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí přijde statutárnímu orgánu a stačí, pokud na e‑mail odpoví, že rozhodnutí obdržel a bude se jím řídit).


Vyúčtování dotace je nutné do 6. prosince 2019
.
Přesné podmínky vyúčtování obdržíte společně s rozhodnutím. Odevzdat závěrečnou zprávu bude jednou z nutných podmínek.


Podmínky získání finanční podpory
Je možno požádat o podporu na projekty, které splňují tyto tři podmínky:

 • projekt naplňuje konkrétní téma Strategie Junáka do roku 2022.

 • projekt je na lokální úrovni - je zřejmý přínos konkrétnímu středisku či oddílu

 • projekt je nová věc, něco, co středisko či oddíl do této doby nedělalo

 
Zacílení je schválně široké, aby vám dalo možnost přemýšlet nad tím, co je pro ně opravdu přínosné.
O udělení finanční podpory bude rozhodnuto na základě popsaného projektu, kdy bude základním kritériem naplnění tří podmínek (viz výše).

Tento program bude minimálně tříletý - ročník 2018 je aktuálně třetím rokem.

 
Zdroje není možné žádat na tyto položky:

 • mzdové náklady

 • výdaje na aktivity v zahraničí

 • investiční majetek (pořizovací kusová cena nad 40 000 Kč)

 • drobné občerstvení (je možné platit stravu na akci, nikoliv však občerstvení)

Harmonogram

 • 4. března - termín odeslání žádostí

 • 19. března - výběr žádostí, které získají podporu

 • březen až prosinec - čerpání zdrojů

 • 6. prosinec 2019 - vyúčtování, odevzdání závěrečné zprávy (aby bylo možné aplikovat projekt i jinde)

 


 
S případnými dotazy se prosím obracejte na
strategie@skaut.cz.

 
Tom Kozel,

vedoucí Strategického odboru

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1227x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu