Logo

Seznamte se s výstupy 103. zasedání Náčelnictva – čím se zabývalo a jaká udělalo rozhodnutí?

Náčelnictvo jednalo o uplynulém víkendu v Praze a zabývalo možnými tématy předsněmové diskuze a přípravou Valného sněmu 2020, diskutovalo a vyjádřilo svůj postoj k záměru pořádání Světového jamboree 2031 v ČR nebo projednalo vyhodnocení ročního plánu Výkonné rady na rok 2018.

Během pátečního večera členky a členové Náčelnictva projednali Zprávu Výkonné radyvyhodnocením jejího plánu práce na rok 2018.

Náčelnictvo na návrh starosty schválilo jmenování bratra Petra Vaňka – Permiho 1. místostarostou Junáka – českého skauta (a zároveň potvrdilo bratra Bořka Slunéčka ve funkci 2. místostarosty).

Posledním bodem pátečního programu byla diskuze k materiálu Revize strategie, do kterého PS NJ pro rozvoj a VRJ shrnuly zásadní záměry, na nichž se shodly na společné schůzce. Náčelnictvu se bude revizi Strategie 2022 znovu věnovat na svém březnovém jednání.

V sobotu se Náčelnictvo zabývalo vyhodnocením výběrového řízení na starostu, které proběhlo v loňském roce. PS NJ předložila materiál shrnující pozitiva i negativa nastaveného procesu i souhrn zpětné vazby, kterou si vyžádala od Výkonné rady. K tématu se Náčelnictvo znovu vrátí na březnovém jednání, kdy bude diskutovat o systémovém nastavení výběru starosty do budoucna.

Dalším bodem jednání byla diskuze o záměru pořádání Světového jamboree 2031 v ČR a formě komunikace projektu Svojsíkův sen, který na jeho naplnění usiluje. Náčelnictvo v přijatých usneseních konstatovalo, že se nejedná o oficiální záměr organizace podporovaný Náčelnictvem a Výkonnou radou, a požádalo projektový tým, aby jeho komunikace k záměru tento dojem nevzbuzovala. Dále jasně vyjádřilo svůj postoj, že se záměrem pořádání Světového jamboree 2031 v ČR nesouhlasí a z jakých důvodů.

Podstatnou část sobotního programu Náčelnictvo věnovalo materiálům souvisejícím s Valným sněmem 2020 – na základě proběhlé debaty vybralo témata předsněmové diskuze k dalšímu rozpracování, zabývalo se cíli Valného sněmu a diskutovalo o možné změně pravidel pro schvalování návrhů usnesení VSJ krajskými sněmy. Zde se nakonec shodlo na to, že do Řádu Valného sněmu bude doplněn článek, který svolavatelům krajských sněmu uloží, aby stanovili pravidla pro předkládání těchto usnesení.

Členky a členové Náčelnictva dále schválili zadání ST Aktivní občanství, nebo se zabývali materiálem s tezemi možných změn skautského kroje.

Máte-li zájem se o některých bodech a výsledcích jejich projednání více, obraťte se na zástupce svého kraje v Náčelnictvu nebo přímo na e-mail nacelnictvo@skaut.cz. V krátké době také přibyde do Spisovny na Křižovatce kompletní zápis z jednání.

Lenka Šablová
asistentka Náčelnictva
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 448x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura