....

Chyba na stránce: Byla vydána směrnice k dotacím OJ na rok 2019 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4411-byla-vydana-smernice-k-dotacim-oj-na-rok-2019?autologin=1"

Byla vydána směrnice k dotacím OJ na rok 2019

Byla vydána směrnice k dotacím OJ na rok 2019

Směrnice upravuje pravidla pro rozdělování, využití a vyúčtování dotací určených organizačním jednotkám. Poskytovatelem dotací je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, v rámci programů státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2017 až 2020.

Směrnice upravuje tyto dotační kapitoly:

O přerozdělení provozních dotací a podpoře rádcovských akcí rozhodují jednotlivé kraje dle vlastních dotačních vyhlášek, uveřejněných ve Spisovně. U dotací přímo poskytovaných ústředím budou jednotky informovány o dotační podpoře nejpozději do konce března.

Nejdůležitější změny ve směrnici:

 1. směrnice obsahuje novou dotační kapitolu „podpora činnosti nových oddílů“,
 2. upřesnění dotování akcí napříč kapitolami – lze dotovat pouze akce konané na území České republiky,
 3. termíny pro vyúčtování dotací na činnost s neorg. mládeží, projektů na podporu nových oddílů a podporu naplňování strategie změněny na 6. 12.,
 4. úprava a upřesnění kapitoly rádcovských akcí – upřesňuje se podpora jednotlivého běhu akce s délkou překračující 6 dnů, list vyúčtování rádcovských akcí za kraj nově obsahuje potvrzení vedoucího jednotky a revizní komise, ostatní listy vyúčtování RA mohou být kopie,
 5. je rozšířeno pravidlo pro možné odebrání dotace v případě, že jednotka nezpracovala výkazy hospodaření za minulé roky (čl. 14),
 6. úprava pravidla odchylky +/-10% u vyúčtování krajských dotací na akce – skutečně čerpaná dotace na akce nebude moci být nižší, než 90 % částky uvedené v rozhodnutí pro kraj, může ale být vyšší (čl. 96).

I nadále platí omezení pro čerpání dotace, nelze dotovat občerstvení, dary, daně (mimo DPH) a pokuty, další náklady nesouvisející s činností, nebo tábory. Připomínáme také limity pro dotování vybraného vybavení (týká se všech dotačních kapitol):

 • Videokamera (i outdoorová) 7 000 Kč
 • Mobilní telefon 6 000 Kč
 • Multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka) 10 000 Kč
 • Notebook 14 000 Kč
 • Stolní PC včetně monitoru 20 000 Kč
 • Tablet 6 000 Kč

Upozorňujeme také, že z provozních dotací nelze financovat investice. Tento problém ve vyúčtování nacházíme poměrně často a nejedná se o malé částky. Pro příklad:

 • Táborové stavby (kuchyně a jídelny) – stavba je jeden celek i přesto, že je materiál nakoupen jednotlivě,
 • Hangáry, teepee – plachta, tyče a další součásti dohromady tvoří jeden celek, přestože jednotlivé nákupy nepřekročí hranici 40 tis. Kč,
 • Stavební úpravy kluboven a základen, oplocení, přípojky – pokud celkové náklady úprav v rámci celého objektu přesáhují částku 40 tis. Kč, je třeba prokázat, že jedná pouze o výměny nebo opravy.

Investiční náklady nelze zahrnout mezi provozní, nemohou tedy tvořit ani spoluúčast k dotaci. Pokud si nejste jistí, co je a není investice, doporučujeme přečíst si tento článek.

 

 

Martin Hrouza

Koordinátor dotací a pojištění

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 629x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu