....

Chyba na stránce: Zprávy Výkonné rady – 1/2019 (za prosinec 2018 až únor 2019) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4417-zpravy-vykonne-rady-za-leden-az-unor-2019?autologin=1"

Zprávy Výkonné rady – 1/2019 (za prosinec 2018 až únor 2019)

Zprávy Výkonné rady – 1/2019 (za prosinec 2018 až únor 2019)

Toto vydání pokrývá období prosinec 2018 až únor 2019.

Milé sestry, milí bratři,

dostává se vám na displeje a monitory další číslo Zpráv Výkonné rady, které informují o aktivitách realizovaných Výkonnou radou a na ni napojenými celostátními dobrovolnickými týmy. Dobré počtení přeju.

Se stiskem levice

Petr Vaněk - Permi
zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti


Starosta a zpravodaj pro vnější vztahy / Josef Výprachtický – José2


SkautingV polovině ledna proběhlo v Pardubicích setkání Výkonné rady a náčelníků se zástupci skautských krajů. Akce se zúčastnili činovníci a činovnice KRJ jedenácti krajů, druhý den pak pokračovalo setkání ve formátu “Kraje krajům”.

Bratr Tomáš Šídlo – Pascal se rozhodl po šesti letech práce ve správní radě Skautské nadace Jaroslava Foglara nekandidovat v dalším volebním období a na pozici předsedy správní rady ho nahradil dosavadní místopředseda bratr Pavel Trantina - Goblin. Starosta poděkoval bratru Pascalovi za práci, kterou přispěl k rozvoji nadace a naplňování jejího poslání.

V souvislosti s chystaným odchodem místostarosty bratra Slunéčka probíhá přerozdělování agend v rámci Výkonné rady a příprava na přerozdělení a nastavování agend s budoucími místostarosty.

Náčelnictvo v tajném hlasování schválilo, aby starosta jmenoval bratra Petra Vaňka - Permiho do funkce 1. místostarosty Junáka - českého skauta s termínem nástupu od 1. března 2019 s tím, že dosavadní místostarosta bratr Bořek Slunéčko bude od téhož data vykonávat funkci 2. místostarosty.


Místostarosta a hospodářský zpravodaj / Bořek Slunéčko


Skauting

Výkonná rada vybrala pořadatele příštího Valného sněmu. Stane se jím středisko Zlatá růže z Jindřichova Hradce a termín sněmu je stanoven na 27. až 29. března 2020. Děkujeme všem střediskům, která se o pořádání Valného sněmu ucházela.

Uskutečnilo se setkání Výkonné rady s pracovní skupinou Náčelnictva pro rozvoj k probíhající revizi Strategie 2022. Ta je Náčelnictvem průběžně aktualizována. Výstupy setkání budou předloženy k projednání a schválení Náčelnictvu na jeho březnovém jednání.

Připravujeme velký projekt do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zaměřený na podporu vzdělávání činovníků v oddílech. Pokud by byl schválen, naším záměrem je uskutečnit rozsáhlé pásmo regionálních a místních školení s tématy jako jsou práce oddílovými radami, rozvoj rádců, používání výchovných nástrojů a podobně.


Zpravodaj pro vzdělávání / br. Filip Hlavinka – Mukóki


Skauting

Uskutečnila se Ústřední lesní škola, kde bylo komunikováno spuštění rozšířeného přihlašování na vzdělávací akce přes skautIS, dokončené v rámci strategického tématu “Informace ve vzdělávání a Dostupnost vzdělávání”. ÚLŠ vznesla požadavek, aby byl instruktorský profil před schvalováním Náčelnictvem podroben širšímu připomínkování kurzů. Podrobnosti k těmto tématům a další informace o ÚLŠ 2018 najdete ve článku Ohlédnutí za ústřední lesní školou 2018.

Vyšel Přehled vzdělávacích akcí – tištěná příloha časopisu Skauting. Informovali jsme skautskou veřejnost o možnosti objednat si čekatelský kurz “Do domu”.

Byla schválena Směrnice ke vzdělávacím akcím v roce 2019, která mimo jiné zmiňuje nový typ vzdělávací akce – Víkend pro oddílové rady (VOR), který budeme v roce 2019 podporovat v pilotním režimu. Formát má přispět k posílení práce oddílových rad a zlepšení fungování družinového systému.


Zpravodajka pro program / ses. Barbora Tichavová – Rozárka


Pokračuje revize skautské stezky. Byla projednána její nová podoba, nyní se uzavírají texty všech tří sešitů, které by měly vyjít a být distribuovány do středisek/oddílů v červnu 2019.

Skauting

V prosinci proběhla otevřená schůzka k revizi pravidel Závodu vlčat a světlušek, na níž vznikla základní východiska k možným změnám. Nová pravidla budou vydána nejpozději v září 2019.

Pokračují přípravy Elixíru, který proběhne v březnu v Kolíně. Výkonná rada odsouhlasila navýšení kapacity Obroku 2019 na celkových 2000 osob. V prosinci v Praze proběhl Mikulášský víkend.

Byl vydán první článek k tématu ochrany a bezpečí dětí, na který naváže představení návrhu “kodexu jednání dospělých” na únorovém Helpdesku a posléze na Křižovatce. Průběžně probíhají tématické programy na základě poptávky a spolupráce na tvorbě vůdcovského handbooku. Na Křižovatce je rovněž připravována sekce k ochraně a bezpečí dětí.


Zpravodaj pro ICT a organizaci / br. Ondřej Peřina – Jerry


Probíhá registrace 2019, činovníci v jednotkách na ní velmi intenzivně začali pracovat spíše až ve druhé polovině ledna. Bohužel více než polovina středisek (a několik desítek oddílů) nemělo den před finálním termínem odevzdanou  registraci. I přes informační kampaň (před koncem roku v časopisech a průběžně na Facebooku) se nám nedaří motivovat dobrovolníky ke zpracovávání registrace oddílů včas. To pak může zbytečně způsobovat komplikace přímo dobrovolníkům v oddílech. Na ústředí se tým kolem skautISu snaží s registrací na poslední chvíli pomáhat prakticky 24 hodin non-stop.

Výkonná rada schválila nový dotační program na finanční podporu nově vznikajících oddílů. Finalizujeme k tématu články a on-line formulář, přes který bude možné během února a března žádat o finanční podporu.

V lednu proběhla úvodní schůzka se Skeleton Software - dodavatelem budoucího DMS (Document Management Systemu) pro kancelář a ústředí, rozjezd práce vypadá úspěšně a v dalších měsících začne systém reálně vznikat.


Zpravodajka pro dospělé / ses. Jana Jirasová - Prcek


Skauting

Byla zahájena příprava celostátního Setkání výchovných zpravodajů 2019, které proběhne 8. – 11. listopadu 2019 na Kaprálově mlýně. Je určeno nejen výchovným zpravodajům na všech organizačních úrovních, ale také všem, kteří mají zájem posouvat výchovná témata na svých střediscích.

V Zábřehu na Moravě proběhl uplynulý víkend (22. – 24. 2.) HelpDesk 2019, celostátní akci pro všechny, kteří se podílí na vedení středisek, okresů či krajů.   

V pilotní verzi byla spuštěna rozesílka závěrečných informačních balíčků pro oddílové vedoucí. Rozesílka probíhá na základě ukončení role vedoucí(ho) oddílu ve skautISu. Závěrečný balíček obdrží vždy kromě vedoucí(ho) oddílu pro informaci také vedoucí střediska.


Zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti / br. Petr Vaněk – Permi


V souvislosti s 50. výročím sebeobětování Jana Palacha jsme se rozhodli pomocí Facebooku a Twitteru zkusit vyhledat chlapce, který na známé fotografii z Palachova pohřbu zdraví skautským pozdravem. Podařilo se jej najít a přinesli jsme s ním hezký rozhovor. Hledání a nalezení bylo mimořádně úspěšné na sociálních sítích i v tradičních médiích, od druhého nejvíce sdíleného příspěvku na FB / skaut všech dob přes otištění v Blesku či Metru až po výraznou přítomnost na iRozhlas.cz nebo přítomnost tři dny po sobě ve večerních Událostech ČT.

Bylo připraveno druhé kolo Sond s novým zpracovatelem, jímž je společnost Behavio. Otázky se vztahují ke strategickému tématu „Příroda kolem nás“ a rozesílány byly v polovině února. Do přípravy byla zohledněna i zpětná vazba z prvního kola. Do léta 2019 předpokládáme ještě jedno kolo Sond.

Zahájili jsme práci na rozmýšlení budoucí Skautské křižovatky, resp. budoucího interního komunikačního systému, který nemusí zahrnovat jen oblasti v rozsahu stávající Křižovatky, stejně jako ale nemusí být celý na jedné webové adrese či jedné komunikační platformě. Jsme ve fázi příprav a konzultací.

V hospodářských novinách jsme vydali poděkování se jmény všech skautských dobrovolníků. Reklamní prostor v novinách (1 strana s cca 9 tisíci jmény a 1 strana s kontextem o současném skautingu, jeho úspěších a výzvách) nás nic nestál, dostali jsme jej darem od spřátelené reklamní agentury. Odezva byla výrazná a výlučně kladná, plakát jsme vydali i na Křižovatce k vytištění do kluboven a je ve velkém formátu umístěn i na chodbě Kanceláře ústředí.


Zahraniční zpravodaj / br. Vojtěch Olbrecht – Fišer


Skupiny dobrovolníků pracují na přípravě několika kontingentů. V létě 2019 v USA proběhne World Scout Jamboree, kontingent vede David Urban – Ňuf a vyrazí spolu s 500 účastníky. V létě 2020 se v Polsku uskuteční European Jamboree, kontingent vede Vít Rusňák – Virus, s předpokládanými 300 účastníky. Velmi se povedla registrace na letošní Intercamp (květen 2019), který vede Pavel Král – Šupik a čítá 850 účastníků.

Výkonná rada upustila od záměru pořádání Národního Jamboree v roce 2020. Tuto možnost předem avizovala pro případ, že se (mj. z důvodu krátkého času na přípravu a vytížení klíčových osob přípravou kontingentů na jiné akce) nepodaří najít přípravný tým. Výkonná rada hledá zájemce o pořádání Národního skautského jamboree v letech 2021 až 2023


Za KUJ a  TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 513x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu