....

Chyba na stránce: Zajímají nás názory k návrhu nové šátkové řady pro jednotlivé výchovné kategorie. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4448-zajimaji-nas-nazory-a-pripominky-k-navrhu-nove-satkove-rady-pro-jednotlive-vychovne-kategorie?autologin=1"

Zajímají nás názory k návrhu nové šátkové řady pro jednotlivé výchovné kategorie.

Zajímají nás názory k návrhu nové šátkové řady pro jednotlivé výchovné kategorie.

Od hrubé představy o nové šátkové řadě, kterou jste mohli na Křižovatce připomínkovat před rokem, jsme udělali krok ke konkrétnímu návrhu. Budeme rádi, když se zapojíte do sběru zpětné vazby!

Kam směřujeme

Blížíme se po několika letech diskuzí a příprav k okamžiku, kdy budou mít oddíly po chystané změně Krojového řádu možnost zvolit si, chtějí-li nosit novou šátkovou řadu, zůstat u šátků, které nosí dnes v souladu s nyní platným Krojovým řádem, nebo si vytvoří vlastní oddílové či střediskové šátky. Součástí změn je i národní šátek, představený 28. října 2018. Tento článek je především o nové šátkové řadě.

Krátké ohlédnutí
Tématu skautských šátků se Náčelnictvo a Výkonná rada věnuje od roku 2014. Proběhla k němu diskuzní fóra na Elixíru 2016, HelpDesku 2017 i 2019, na Valných sněmech 2014 a 2017. V únoru 2016 proběhlo, s velkou účastí, veřejné připomínkování změn zamýšlených v této oblasti.

 Šátkový tým (pracovní skupina VRJ) i na základě výstupů z výše zmíněných diskuzí připravil návrhy změn v oblasti krojových šátků,  kterými se Náčelnictvo opakovaně zabývalo a následně je v září 2017 schválilo. První připomínkování ze strany zájemců o problematiku (přihlášených přes Křižovatku) proběhlo již v průběhu procesu. V prosinci 2017 jsme hrubý návrh nového systému krojových šátků, včetně možné podoby nové šátkové řady pro výchovné kategorie, nabídli k připomínkování skautské veřejnosti.

Na základě schválených tezí a výstupů připomínkování Výkonná rada připravila návrh změny Krojového řádu, který Náčelnictvo opakovaně projednávalo a po zapracování připomínek v 1. čtení v prosinci 2018  schválilo.

Zásadní změny v oblasti šátků, které přinese novela Krojového řádu:

 • součástí nového systému krojových šátků budou tři rovnocenné varianty šátku
  • šátková řada pro výchovné kategorie
  • národní šátek
  • komunitní šátek
   • včetně stávajících základních šátků žlutých/hnědých/bleděmodrých
   • šátky jakékoli komunity, tj. tj. oddílů/středisek/ZvOJ/šátky k výročí/šátky vzdělávacích akcí/šátky celostátních akcí/týmové šátky/...
 • jednotnost šátku pro činnost dané komunity může určit
  • oddíl
  • středisko

(tj. oddíl/středisko mohou určit, že na akci oddílu/střediska mají mít jeho členky a členové jednotný šátek, při jakékoli jiné příležitosti se každý může rozhodnout, jaký skautský šátek si ke kroji vezme)

 
Nová šátková řada
Hrubý návrh nové šátkové řady jsme představili v prosinci 2017 v rámci výše zmíněného veřejného připomínkování. V návaznosti na to se rozběhla práce na šátkové řadě a národním šátku, který jsme představili v říjnu loňského roku a byl díky velkému zájmu okamžitě a dlouhodobě vyprodán (už vyprodán není >>) .

Se zadáním šátkové řady jsme počátkem roku 2018 oslovili několik vytipovaných grafiků (na základě předchozích zkušeností/spolupráce). V červnu 2018 (po dotažení návrhu národního šátku) jsme se šátkové řadě začali znovu intenzivně věnovat, ve spolupráci se skautským grafikem br. Janem Dočekalem – Lupenem. Návrh nové šátkové řady pro jednotlivé výchovné kategorie jsme Náčelnictvu představili v prosinci 2018 a nyní si jej můžete prohlédnout i vy.

Vzhled nové šátkové řady
Vizualizaci nové šátkové řady na suchozemských i vodáckých košilích si můžete stáhnout zde.
 
 
 
 
 Šátkový tým při své práci vycházel ze zadání schváleného Náčelnictvem
 • BARVA ŠÁTKU - každá výchovná kategorie má vlastní barevně odlišený šátek
  • benjamínci - oranžová
  • světlušky a vlčata - žlutá
  • skautky a skauti - modrozelená / stávající bleděmodrá pro VS
  • R&R - hlohová/vínová
  • dospělí - fialová
    
 • BARVA LEMU
  • pracujeme s tzv. postupkou, tedy s barevnou návazností šátků skrze barvy lemů šátků, která s sebou nese jasnou symboliku postupného přechodu mezi jednotlivými věkovými kategoriemi. Lem šátku jedné výchovné kategorie je tak vyveden v přibližné barvě šátku následné kategorie.
  • postupku řada striktně dodržuje do šátku pro skauty a skautky, pro R&R a dospělé navrhujeme shodně “obrácený” lem (tj. světlý lem s piktogramy v barvě šátku pro dospělé)
  • lem šátku je v barvě šátku následující výchovné kategorie a piktogramy v barvě/odstínu barvy daného šátku
  • počítáme s barevně stejným lemem pro suchozemskou a vodní variantu šátku pro skauty a skautky
    
 • GRAFIKA LEMU - v navrhované verzi pracujeme s variantou lemu obsahující piktogramy. Do finální verze lemu počítáme ještě s malou úpravou výběru piktogramů tak, aby ilustrovaly skauting ještě lépe než ve stávající verzi.

Šňůrky (ve stávající podobě popsané v Příloze č. 2 Krojového řádu) jsou nepovinnou součástí kroje a bude tomu tak i nadále, tj. je na zvážení oddílů/středisek, zda je užívají či nikoliv. Tato volnost bude platit bez ohledu na to, jestli se jednotka rozhodne pro novou šátkovou řadu, vlastní oddílové/střediskové šátky nebo zůstane u dosavadních šátků.

Zvláštní šátek pro vodní skautky a skauty? Záměrem šátkové skupiny bylo od samotného počátku vytvořit jednotnou řadu pro všechny, tedy pro suchozemce i vodní. Je to úkol náročný, barvy košilí si vizuálně “protiřečí”, ale snad se jej podařilo do velké míry naplnit. Možnou slabinou se ukázal šátek pro skautský věk, kde z předběžného připomínkování vyplývá touha některých vedoucích vodních skautů zůstat pro tuto kategorii u stávajícího bleděmodrého šátku, opatřeného nově standardním lemem, v barvě shodné s lemem navrhovaného šátku. Proto jsme do zobrazení návrhu přidali i tento šátek, na pozadí vodácké krojové košile. Po zohlednění sbírané zpětné vazby Náčelnictvo rozhodne, jestli vznikne jednotná řada, jak bylo původním záměrem, nebo zdali se pro skautský věk řada rozdvojí (a u roverského opět sloučí).

Zapojte se do sběru zpětné vazby

Záleží nám na tom, aby výsledek naší práce byl co nejlepší a aby se šátky líbily především těm, kteří je budou nosit. Chceme proto využít různé způsoby získávání zpětné vazby tak, abychom se ptali přímo benjamínků, světlušek, žabiček i vlčat, skautek a skautů, roverů a rangers a vedoucích a ostatních dospělých.

 • návrh nové šátkové řady jsme představili a diskutovali v únoru na HelpDesku a obdobný diskuzní program proběhne také v březnu na Elixíru
 • rozbíhají se skupinová sezení se všemi věkovými kategoriemi od benjamínků po dospělé (vždy se bude jednat o 3 – 5 skupin dané kategorie, z různě velkých obcí/měst a různých míst republiky, tj. v rozsahu běžném pro tento typ šetření).

Máte-li zájem se zapojit, je možné se přihlásit zde. Čím dříve se přihlásíte, tím pravděpodobnější je, že vás budeme moci zapojit a šátky a dotazníky k vám dopravit.Tato skupinová   sezení jsou hlavním nástrojem zpětné vazby a budou mít výrazně větší váhu než vyplnění webového dotazníku jednotlivci.

 • svůj názor na šátek na celou šátkovou řadu můžete vyjádřit případně i prostřednictvím webového dotazníku
V případě nejasností či dotazů se prosím obracejte na e-mail satky@skaut.cz, budeme se snažit reagovat co nejrychleji.
Sběr zpětné vazby bude probíhat do konce dubna.
 
Co se bude dít dál
Koncem dubna vyhodnotíme získanou zpětnou vazbu a pokud z ní nevyplyne nějaká významná slabina předloženého návrhu, tak se proces, po dotažení všech detailů grafických návrhů posune do realizační fáze.
Zároveň tak bude možné do Krojového řádu a jeho příloh doplnit zatím chybějící detaily týkající se zejména šátkové řady a schválit ho nejpozději v září ve 2. čtení.
Předpokládáme (a děláme vše pro to, aby se to podařilo), že novou šátkovou řadu představíme začátkem prosince k příležitosti 30 let svobodného skautingu a v JUNshopu bude k dispozici od ledna příštího roku.

 

Anežka Polanská - Áša
šéfka šátkového týmu
 
Josef Výprachtický - José
starosta

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 5572x

Práce s článkem

3
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu