....

Chyba na stránce: Vyšlo druhé vydání oblíbené knihy Rytmus roverského roku. Neváhejte objednávat na skautském obchodě. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4463-vyslo-druhe-vydani-oblibene-knizky-rytmus-roverskeho-roku-nevahejte-objednavat-na-skautskem-obchode?autologin=1"

Vyšlo druhé vydání oblíbené knihy Rytmus roverského roku. Neváhejte objednávat na skautském obchodě.

Vyšlo druhé vydání oblíbené knihy Rytmus roverského roku. Neváhejte objednávat na skautském obchodě.

Čerstvě naskladněno! Můžete si objednat druhé vydání příručky Rytmus roverského roku. Nabízí ojedinělé spojení konkrétních nápadů na roverskou činnost s úvahami nad deseti body skautského zákona. Kniha dalece překračuje návodná vysvětlení skautského věku a přináší mnoho nových pohledů k tématu, který všichni známe.

Nápady přinášejí konkrétní aktivity představující roverský program, který je postaven na soužití s přírodou, tradicemi a ročním obdobím. Úvahy nad skautským desaterem jsou naopak velmi osobní a z části i velmi svébytné.  Propojení celé knize dává dvanáct měsíců, které nás provází rokem, jehož rytmus určuje zajímavá činnost a myšlenky zvoucí k přemýšlení.

Pro všechny rovery a rangers

Jedná se o opravdu výjimečnou knihu. Dalo by se dokonce tvrdit, že by ji neměli minout všichni roveři a rangers, kteří chtějí přemýšlet o sobě a své pozici ve světě, smyslu roveringu, skautingu, ale také o obecně lidských nebo lidstvo přesahujících tématech. Ačkoliv se v dnešní době tyto otázky často odsouvají do pozadí, případně přeměňují na zjednodušený, zábavní a snadno stravitelný materiál, věříme tomu, že tato podnětná kniha zaujme svým oduševnělým obsahem také vás, a to i dnes, více jak deset let po jejím vydání. 

>> Kupte si knihu na skautském obchodě obchod.skaut.cz<<

O autorovi

Autor knihy, Jan Pfeiffer (Racek), je prototypem renesančního člověka, který má hluboký vhled do všemožných oborů a který dosáhl velkého životního poznání. Z jeho knihy je patrné, že je vysoce vzdělaným a kompetentním průvodcem, aby vám, svým čtenářům, nabídl vodítko pro rozmanité úvahy. Kniha není ale v žádném případě o nějakém mentorování, spíše o nepřímo vyjádřeném inspirativním tázání, o možnosti vytvoření skoro až filosofického dialogu mezi idejemi autora, jež jsou otisknuty v textu, a myslí čtenářů. Jestli se začtete do stránek Rytmu roverského roku, určitě mi dáte za pravdu, že je to kniha, která má potenciál nastolit váš zájem o záležitosti, o kterých jste možná zatím ani nepřemýšleli. Nebo vám nabídne zkrátka jen jiný pohled na to, co jste dříve považovali za jisté a neměnné.

Tematické plány

Rytmus roverského roku je průnikem dvou tematických plánů. V prvním z nich je rozjímavé hloubání o podstatě a hlediscích jednotlivých skautských zákonů spolu se spoustou odkazů na umělecké, historické, filosofické, ale třeba i biblické texty, včetně citací jejich úryvků. Jestli jste si tedy dosud mysleli, že o skautském zákonu a jeho možných souvislostech nebo přesazích víte vše, tak vás kniha bezpochyby překvapí, kam až se dají zdánlivě jednoduše formulované heslovité myšlenky rozvíjet. Třeba že se může sedmý zákon "Skaut je poslušný rodičů, představených a vůdců" vztáhnout v pozdějším roverském věku daleko více k poslušnosti vůči sobě sama a svému svědomí než vůči nějaké nadřazené autoritě. Nebo když Racek rozebírá čtvrtý zákon "Skaut je přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta" s poukazem na to, jak byly všechny totalitní režimy posedlé nenávistí vůči skautingu, ale přitom z něj paradoxně přejímaly různé prvky - kromě přátelství k lidem dobré vůle!

Ve druhém plánu knihy je jakási knižní procházka roverským rokem. Jednotlivé kapitoly, které jsou včleněny mezi výše zmíněné rozbory skautských zákonů, jsou představením všech měsíců v roce. Roveři a rangers se tak mohou dozvědět něco o souvisejících svátcích nebo načerpat nápady pro aktivity příznačné pro dané období. Třeba můžete zjistit, v korunách kterých stromů lze v prosinci hledat jmelí, a jak s ním naložit. Ale to je jen střípek z opravdu bohaté mozaiky podnětů. Dohromady se vším všudy je kniha vyváženým souborem praktického a teoretického poznání, které vám otevře zase trochu jiný pohled na rovering, než je ten moderně pojatý. Což je dobře, protože mnohost pohledů je vždy zárukou kritického myšlení a aktivního zpracovávání toho, co je nám předkládáno.

Další nabídka publikací

A nezapomněli jste na něco z další nabídky knížek? V eshopu skaut.cz/obchod, nebo na Junshop.cz najdete širokou nabídku publikací, včetně skautské beletrieskautské metodiky a veškerého skautského vybavení.
 
Zdroje a další informace:
 
Za TDC
Petra Daněčková (Peťule)
redaktorka interní komunikace
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 803x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu