....

Chyba na stránce: Strategie 2022 prošla další revizí. Podívej se, co se změnilo - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4477-strategie-2022-prosla-dalsi-revizi-podivej-se-co-se-zmenilo?autologin=1"

Strategie 2022 prošla další revizí. Podívej se, co se změnilo

Strategie 2022 prošla další revizí. Podívej se, co se změnilo

Strategie 2022 má již půlku svého trvání za sebou. Přišel čas na další plánovanou revizi, tak aby Strategický dokument odpovídal současným potřebám Junáka – českého skauta.

V září loňského roku se otevřela diskuze nad revizí. Následně vznikl návrh ve spolupráci Pracovní skupiny NJ pro Rozvoj a VRJ. Po zapracování připomínek debatovalo březnové Náčelnictvo, které také schválilo revidovanou verzi Strategického dokumentu.

První změnou je vyřazení devíti strategických témat.
Konkrétně:

  • Podpora vzdělavatelů (5.2.2)
  • Spolupráce se samosprávami (2. 3. 1)
  • Úloha organizačních úrovní (4. 1. 1)
  • Srozumitelnost skautingu (1. 1. 1)
  • Otevřenost (3. 3. 2)
  • Vědomí kontinuity (3. 1. 5)
  • Živá debata o výchově (1. 3. 1)
  • Mezinárodní skauting pro činovníky (3. 2. 2)
  • Zvyšování odbornosti organizace (2. 1. 3)

 

Druhou zásadní úpravou je doplnění o jedno nové Strategické téma, kterým je Dospělí nováčci (5. 1. 5)

Text: Podpoříme kvalitní integraci vhodných zájemců o činnovnickou práci, kteří nepatří do skupiny aktivních skautů či činovníků. Odstraníme bariéry zapojení těchto nových zájemců, při zachování důrazu na skautské hodnotové základy a s ohledem na ochranu a bezpečí dětí. Zvláštní pozornost budeme věnovat situacím, kdy dospělý nováček přichází s úmyslem založit nový oddíl.

Cílový stav: Aktivní činnovníci vnímají nově příchozí zájemce zvenčí jako vítanou posilu. Existují nástroje podpory integrace dospělých nováčků, které usnadňují jejich zapojení a které zároveň zohledňují aspekt ochrany a bezpečí dětí. Skautské vzdělávání nabízí možnosti přizpůsobené specifickým potřebám dospělých nováčků.

Celkový počet Stratgických témat se revizí snížil na 26 témat.

V blízké době vyjde revidovaná verze brožury Strategie 2022. Najdete ji i další podrobnosti na webu Strategie 2022.

Tom Kozel
vedoucí Strategického odboru

strategie@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1026x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

3 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu