....

Chyba na stránce: Chystáte v tomto roce nějakou akci propagující dílo a myšlenky Jaroslava Foglara? Skautská nadace pro takové aktivity zveřejnila grantovou výzvu! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4478-chystate-v-tomto-roce-nejakou-akci-propagujici-dilo-a-myslenky-jaroslava-foglara-skautska-nadace-pro-takove-aktivity-zverejnila-grantovou-vyzvu?autologin=1"

Chystáte v tomto roce nějakou akci propagující dílo a myšlenky Jaroslava Foglara? Skautská nadace pro takové aktivity zveřejnila grantovou výzvu!

Chystáte v tomto roce nějakou akci propagující dílo a myšlenky Jaroslava Foglara? Skautská nadace pro takové aktivity zveřejnila grantovou výzvu!

Skautská nadace Jaroslava Foglara dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. 

Nadace vyhlašuje grantovou výzvu na podporu takovýchto aktivit, žádosti se podávají pomocí formuláře na webu do 15. května 2019Podpořeny budou zejména nové a inovativní akce a pravidelné akce, kde díky příspěvku Nadace dojde k jejich významnému rozvoji. Je možné žádat o částku od 3 do 15 tisíc Kč (v případě akce skutečně výjimečného dosahu je možno horní hranici navýšit). Oprávněnými žadateli jsou spolky, oddíly, organizace, knihovny. 

Více informací a formulář výzvy najdete na webu SNJF. 

Kromě toho je možné zažádat i o podporu akcí formou věcných cen. Jedná se o “balíčky” s foglarovskou tématikou, zejména knížky JF, drobné dárkové předměty, pohlednice, záložky a pod. Orientační hodnota balíčku cen se bude pohybovat kolem 1000, - Kč. Termíny podání žádosti o věcné ceny jsou 30. duben a 30. září 2019.

Více informací a žádosti o tuto formu podpory najdete zde. 

 

 

Skautská nadace Jaroslava Foglara (dále jen Nadace) dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají udržovat ve společnosti odkaz spisovatele a vychovatele Jaroslava Foglara. Cílem podpory jsou aktivity vedoucí jak k připomenutí a propagaci literárních děl Jaroslava Foglara, tak i aktivity těmito díly inspirované.
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 664x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu