....

Chyba na stránce: Připravujete sněm? Využijte ho ke společnému přemýšlení a rozvoji střediska - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4552-pripravujete-snem-vyuzijte-ho-ke-spolecnemu-premysleni-o-stredisku?autologin=1"

Připravujete sněm? Využijte ho ke společnému přemýšlení a rozvoji střediska

Připravujete sněm? Využijte ho ke společnému přemýšlení a rozvoji střediska

Zatím proběhla cca 4% sněmů, které se musí do Valného sněmu 2020 uskutečnit. Pokud patříte do těch 96% jednotek, které se sněmem teprve začínají zabývat, mohou vám pomoci následující řádky.

Letošní sněmy nejsou jen o volbách vedení organizačních jednotek a jejich alespoň tříčlenných revizních komisí, ale i delegátek a delegátů na sněmy vyšších organizačních jednotek. Dle počtu členů vašeho střediska v roce 2019 a kvót, které určují jednotlivé vyšší organizační jednotky, zjistíte, kolik delegátů má vaše středisko zvolit (jakmile jsou vyšší sněmy založeny ve skautISu, automaticky toto hlídá i ten). Kvótu a počet delegátů vašeho střediska pro Valný sněm 2020 můžete nalézt v příloze směrnice ke sněmům 2019/2020 (a opět to i automaticky hlídá skautIS).

Vše, co po organizační stránce potřebujete vědět a mít k dispozici k uspořádání sněmu, je k dispozici ve sněmovní sekci Křižovatky.

Na dalších řádcích tohoto článku se podrobněji věnujeme několika "specialitám", které má v rámci sněmu smysl otevřít a na středisku se jim věnovat. Proto neváhejte a čtěte dál.

STŘEDISKOVÉ MINIMUM

Vedoucí organizačních jednotek již jistě zaznamenali, že od začátku roku 2019 je pro výkon funkce vedoucího organizační jednotky (střediska, okresu, kraje i ZvOJ) potřeba mít kvalifikaci střediskové minimum. Vzhledem k tomu, že většinu jednotek sněm a tedy i volba vedení teprve čeká, je dobré si nový typ vzdělávání - střediskové minimum -  připomenout a už před sněmem na něj myslet. Zde si shrneme, jak to se střediskovým minimem vlastně je.

 

Kdo střediskové minimum nově musí mít?

Povinnost mít kvalifikaci střediskové minimum má od letošního roku každý vedoucí OJ. Kvalifikaci však nemusí mít ihned v době konání sněmu, ale na její získání má až jeden rok od svého zvolení do funkce.
Kromě vedoucích organizačních jednotek účast na kurzech SM doporučujeme i zástupcům, případně dalším aktivním činovníkům působícím ve středisku.

Koho se tato povinnost netýká?

Pokud už máš s vedením střediska dlouhodobou zkušenost, pak nutně střediskové minimum nepotřebuješ - automatickou "výjimku" dostávají ti vedoucí OJ, kteří v uplynulých pěti letech byli ve funkci alespoň 24 měsíců (pozor, do této doby se započítává jen doba, kdy byl výkon funkce vykonáván řádně bez jakékoli udělené výjimky z nedostatečné kvalifikace).
Ale i zkušeným vedoucím OJ účast na kurzech střediskového minima doporučujeme, protože je i další účastníky to může velmi pozitivně ovlivnit díky sdílení zkušeností apod. Střediskové minimum automaticky získává také každý držitel organizační zkoušky.

Jak SM získám aneb kandiduji na vedoucího OJ

Kvalifikaci střediskové minimum získají účastníci kurzů SM po úspěšné absolvenci tohoto kurzu (seznam plánovaných kurzů je k nalezení zde), součástí kurzu není žádná zkouška. Nejde tedy o zkoušení, ale o získání a utřídění si znalostí v oblastech: práce s lidmi, koordinace výchovné činnosti, právní otázky a bezpečnost, organizace, plánování a řízení hospodaření jednotky. Velkým přínosem kurzu je také vzájemné sdílení praktických rad a zkušeností z domovských jednotek.

Více o střediskovém minimu najdeš na stránce skaut.cz/stredisko-minimum (termíny kurzů SM, důležité dokumenty i často kladené otázky).

 

REVIZNÍ KOMISE

Máte problém s obsazením revizní komise? Podívejte se kde všude můžete hledat. Pobavte se ve středisku ještě před sněmem o tom, proč je práce revizní komise důležitá, či co může plynout z nedůsledných revizí.  Členové střediska (a někdy i členové střediskové rady) často nevědí, co a proč revizní komise dělá.  

Ústředí aktuálně pracuje na podpůrných materiálech a seminářích pro RK. Chceme novým revizorům maximálně pomoci, aby se se svojí funkcí seznámili a věděli, co se od revizní komise očekává. Již nyní můžete čerpat informace pro výkon RK z e-mailového občasníku Střípky pro revizory, z uvítacího balíčku pro členy revizní komise, pomoci vám mohou také šablony Ústřední revizní komise Junáka - českého skauta. Vše pro podporu činnosti RK najdete přehledně v sekci k revizní činnosti na Křižovatce.

SNĚM NEMUSÍ BÝT JEN O VOLBÁCH

Sněmy nemusí být čistě organizační setkání s volbou, dají se využít jako prostředek k dosažení “měkčích” cílů. Skrz sněm můžete ve středisku otevřít širokou diskuzi na téma budoucnost střediska a vytvoření sdílené vize. Sdílejte starosti a palčivá témata, která vedení střediska řešilo a řeší, s dalšími členy střediska - sněm je ideální příležitost rozšířit řady aktivních členů střediska, můžete se do něj snažit zapojit i skautky, skauty, rangers a rovery!

Střediskový sněm je také místem, kde v letošním roce můžete diskutovat o rozvoji a budoucnosti celé organizace Junák - český skaut. Náčelnictvo intenzivně pracuje na tématech tzv. předsněmové diskuze, do které se budete moci na svých sněmech snadno zapojit a ovlivnit tak svým názorem důležitá témata (např. probíhající revizi idey vlčat a světlušek, seznámit se s připravovaným kodexem jednání dospělých či diskutovat o budoucnost skautingu za 10 let). Více podrobností bude zveřejněno na Křižovatce.

Možností, jak se sněmem ve středisku pracovat, je mnoho. Neváhejte jich využít a udělat ze sněmu víc než jen tradiční volební setkání v krojích - inspiraci můžete čerpat i z článku Sněm je zábava.

 

Máte k tématu otázky nebo připomínky? Chcete s něčím poradit?

Neváhejte se ozvat na:

Jiřina Manková - Špunt
asistentka organizačního zpravodaje

Jana Godarová - Ellie
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

 

 

 

 

 

 

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 637x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu