....

Chyba na stránce: Dopis premiérovi a reakce Výkonné rady Junáka na události na Ukrajině - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/456-dopis-premierovi-a-reakce-vykonne-rady-junaka-na-udalosti-na-ukrajine?autologin=1"

Dopis premiérovi a reakce Výkonné rady Junáka na události na Ukrajině

Dopis premiérovi a reakce Výkonné rady Junáka na události na Ukrajině

Shrnutí kroků VRJ a text dopisu premiérovi a ministru zahraničí vlády ČR.

Vážené sestry, vážení bratři,

Výkonná rada Junáka se v uplynulých dnech a týdnech opakovaně zabývala situací na Ukrajině. Oslovili jsme partnerské organizace na Ukrajině (WOSM a WAGGGS) dopisem z 20. února 2014 (dostupný na www.skaut.cz). Přímé reakce na náš dopis se nám doposud nedostalo, což přičítáme tomu, že sestry a bratři na Ukrajině mají v této době velmi pravděpodobně jiné starosti než odpovídat na jednotlivé dopisy ze skautského zahraničí.

V uplynulých dnech bylo zveřejněno a skautským světem rozesláno prohlášení Národní skautské organizace Ukrajiny, členské organizace WOSM (zveřejňujeme na konci této stránky). Mimo jiné v reakci na něj jsme oslovili s níže přiloženým dopisem premiéra a ministra zahraničí vlády ČR.

Jsme si vědomi toho, že část členské základny s uvedeným postupem bude souhlasit, zatímco jiná část je přesvědčena, že bychom měli jednat aktivněji a zas další část je přesvědčena o tom, že se Junák k podobným problémům nemá jakkoli vyjadřovat (nebo případně jinak, než to činí). Respektujeme různost názorů v Junáku. Jsme si vědomi toho, že se Junák nemá vyjadřovat k stranickým a podobným střetům v Česku ani v zahraničí a jsme hluboce přesvědčeni, že toto pravidlo svými kroky nijak neporušujeme. Provedené kroky pokládáme za potřebné.

Vás, kteří byste chtěli pomoci obyvatelům Ukrajiny finančně, odkazujeme na sbírky renomovaných českých humanitárních organizací (mj. Člověk v tísni nebo Charita), Junák vlastní sbírku pořádat nebude.

Události na Ukrajině jsou jedním z hlavních světových témat posledních týdnů. Není důvod téma opomíjet v programu oddílů a kmenů, skauting vede k zájmu o okolí. To vše nejlépe s respektem k různosti pohledů na skutečně velmi složitou situaci na Ukrajině a také k roli skautské vůdkyně či vůdce jako průvodce, nikoli někoho, kdo „má pravdu“.

Se stiskem levice

Petr Vaněk – Permoník
místostarosta Junáka

Dopis premiérovi a ministru zahraničí vlády ČR

Vážený pan
Mgr. Bohuslav Sobotka
předseda vlády České republiky

Vážený pan
PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr zahraničních věcí

Praha, 4. března 2014

Vážený pane premiére,
vážený pane ministře,

se znepokojením sledujeme kroky Ruské federace na území Ukrajiny, stejně jako další hrozby ze strany ruských představitelů. Jsme si vědomi výbušnosti situace a nutnosti hledat co možná nejvhodnější zahraničněpolitický postup společně s partnery v Evropské unii.

Skauting je největší výchovné hnutí pro děti a mládež na světě s více než padesátimilionovou členskou základnou v bezmála všech zemích světa. Dění na Ukrajině tak čeští skauti a skautky nesledují jen skrze sdělovací prostředky, ale i skrze své kontakty s ukrajinskými skautskými sestrami a bratry. I na základě jejich prosby se na Vás obracíme.

V těchto okamžicích reálně hrozí, že se část obyvatel Evropy ocitne pod okupací nikoli nepodobné okupaci Československa v srpnu 1968, a to pod zástěrkou argumentů, které používal pro svoji násilnou politiku nejen komunistický Sovětský svaz, ale v roce 1938 a 1939 i nacistické Německo při přímém ohrožování naší země. Riziko ozbrojeného konfliktu je na úrovni Evropě v tomto století doposud neznámé.

Ukrajina je samostatná země, v níž milióny mladých lidí, chlapců a děvčat, v mnoha případech pak skautů a skautek, chtějí v klidu, svobodě a bezpečí žít své životy v obklopení rodinou a přáteli. Agresivní chování představitelů Ruské federace toto právo mladých Ukrajinek a Ukrajinců zásadně ohrožuje.

Dovolujeme si Vás tímto požádat, jménem skautek a skautů v České republice i na Ukrajině, abyste nepolevovali v úsilí o zabránění krveprolití na Ukrajině a zároveň spolu s partnery rozhodli o nasazení takových prostředků, které zaručí mír a dodržování mezinárodního práva. Děkujeme Vám za energii, kterou do zodpovědné zahraniční politiky v těchto dnech vkládáte a vkládat budete.

S úctou

Josef Výprachtický
starosta Junáka

Jiří Navrátil
1. místostarosta Junáka

Petr Vaněk
místostarosta Junáka

Prohlášení Národní skautské organizace Ukrajiny (WOSM)

Scouting is an international non-political movement. Its purpose is to educate responsible citizens of the Motherland. We condemn the actions of the authorities and troops of the Russian Federation and pro-Russian forces in the Autonomous Republic of Crimea and urge the Ukrainian authorities and the international community to use all opportunities to stop armed aggression and attacks on the territory of a sovereign state. No political objective could justify personal injury or death.

We call on the World Scout Committee of the World Organization of the Scout Movement, all scout organizations of the world, in order to prevent a humanitarian disaster in Ukraine to appeal to the leadership of their countries to take action to prevent bloodshed and to defend the inviolability of the borders of our state.

No child should be orphaned or become a victim or someone's unhealthy geopolitical ambitions. We call on all the adult members of National Organization of Scouts of Ukraine in these difficult circumstances, to keep the Promise and to stick to Duty – to defend the Ukrainian state.

National Council of National Organization of Scouts of Ukraine
March 2, 2014 Kyiv

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 460x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu