....

Chyba na stránce: Skautská pomoc SOS Krkonoše - urgentní výzva starosty - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4560-skautska-pomoc-sos-krkonose-aneb-je-nas-potreba?autologin=1"

Skautská pomoc SOS Krkonoše - urgentní výzva starosty

Skautská pomoc SOS Krkonoše - urgentní výzva starosty

Aktualizace [9. srpna 2019]: Přihlašování na projekt skautské pomoci SOS Krkonoše ukončeno. Správa Krkonošského národního parku má skautskými skupinami obsazenou plnou kapacitu pro celý zbytek léta. Pak rojení kůrovce končí. Děkujeme všem zapojeným!

Původní text: Krkonoše se nachází v těžké situaci způsobené přemnožením lýkožrouta smrkového (jinak též kůrovce). V podmínkách chráněného území přírody jej nelze vyhubit, lze jej ale brzdit. To znamená napadené stromy včas kácet a obratem na místě odkornit. Krkonošský národní park ale nemá na odkorňování pokácených stromů dost sil. Proto se Správa KRNAP obrátila na skauty se žádostí o pomoc. A proto teď čtete tuto výzvu k pomoci.

Junák – český skaut tímto vyhlašuje Skautskou pomoc SOS Krkonoše. V jejím rámci jsou roveři a skautští dospělí vyzýváni ke službě. S okamžitým startem, první skupiny mohou vyrazit již na víkend 31. května až 2. června.

Bude to práce fyzicky náročná, často v těžko dostupném terénu. Bude to ale zároveň práce, která může významně pomoci našemu nejstaršímu národnímu parku. Bude to podstatná skautská služba společnosti a přírodě.

Základní informace

  • pracovní skupiny v počtu 5 až 20 lidí
  • účastníci ve věku nejméně 15 let
  • v červnu se jedná o víkendy (výjimky možné po domluvě)
  • v červenci a srpnu se jedná o víkendy i pracovní dny (záleží pouze na domluvě)
  • s sebou pracovní oblečení, pracovní rukavice, pevná kotníková obuv
  • pracovní vybavení (loupáky) a dopravu na samotné místo nasazení zajistí KRNAP
  • někdy budou stačit spacáky, jindy budou třeba stany i karimatky (dle domluvy)
  • stravování si zajišťují brigádníci sami
  • práce je fyzicky náročná, s ostrými nástroji, je třeba opatrnosti


Zvažte ve svém roverském kmeni nebo na středisku, jestli máte kapacitu se do Skautské pomoci Krkonoším zapojit. Období před tábory i následné období táborů a vzdělávacích kurzů samozřejmě nenabízejí nepřeberné množství času. Ale stejně jako jindy, záležet bude spíš na odhodlání než na možnostech. Krkonoše vám za takový skautský dobrý skutek poděkují.

O své zkušenosti, zážitky, fotografie se případně neváhejte podělit na sociálních sítích (#skaut, #SOSkrkonose), budeme je monitorovat a případně dál používat.

Jak se přihlásit?

Kontaktní osobou na straně Správy KRNAP je Zdeněk Čermák, vedoucí oddělení péče o lesní ekosystémy, kontakt zcermak@krnap.cz, 604 542 212. Ideálně se hlaste e-mailem. Napište, kolik by vás bylo, na jaký termín, odkud jste, uveďte kontaktní osobu s telefonem a e-mailem.

Jak to bude vypadat?

Po předešlé komunikaci a domluvě na pomoci se na místě srazu konkrétní skautská skupina setká s místním lesníkem, ten je odvede/odveze na místo práce. Předá jim loupáky a vysvětlí, jak kmeny loupat. Pak se skauti pustí do práce. Lesník jim samozřejmě vysvětlí, co se v lese nyní děje a poví jim o životě lesa ve vztahu k jejich pomoci. Co skauti zvládnou odkornit, to zvládnou. Jakékoliv množství, které se povede zpracovat - odkornit - je důležité.

(Doplnění z 5. června 2019: Pro zájemce: Odborné stanovisko Ekologického odboru Junáka - českého skauta ke kůrovcové kalamitě v ČR a akci SOS Krkonoše >>>)

Milé sestry, milí bratři. Příroda v Česku není v dobré kondici, vinou lidské činnosti trpí mnoha způsoby. Přemnožení kůrovce je důsledkem této situace. Velká poškození vznikají i v nejvzácnějších oblastech. Bude skvělé, pokud se nám podaří přispět ke zmírnění negativních jevů v našem nejstarším národním parku. Naším úkolem není jen přírodu poznávat a prožívat v ní nejrůznější dobrodružství, ale také jí pomáhat a chránit. Pojďme jí vrátit vzácné chvíle, které nám dává. Toto je vhodný okamžik k akci. Dělejme svět lepším!

Josef Výprachtický - José, starosta
Petr Vaněk - Permi, místostarosta a zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti
Anna Šlechtová - Pírko, vedoucí ekologického odboru

www.skaut.cz/SOSkrkonose
SOSkrkonose@skaut.cz

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 2564x

Práce s článkem

4
kladných hlasů

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu