....

Chyba na stránce: Jak proplácet cestovné? Kdy použít cestovní příkaz a kde ho najít? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4565-jak-na-cestovne-vite-kdy-pouzit-cestovni-prikaz-a-kde-ho-najdete?tl=comments&autologin=1"

Jak proplácet cestovné? Kdy použít cestovní příkaz a kde ho najít?

Jak proplácet cestovné? Kdy použít cestovní příkaz a kde ho najít?

V článku naleznete možnosti proplácení vzniklých nákladů, kdy stačí jízdenky a kdy potřebujete cestovní příkaz. V jaké výši lze proplácet cesty autem a odkaz na online cestovní příkaz, který doporučujeme využít.

Proplácení jízdenek účastníků

Jde o dopravu účastníků na různé typy akcí (tábory a výpravy atd.). Není důležité, zda jde o jízdenku skupinovou nebo máte větší počet jednotlivých jízdenek. K těmto jízdenkám se nepřikládá cestovní příkaz, jsou to prvotní doklady k pokladnímu dokladu, na základě kterého můžete vyplatit peníze.

TIP: Cestujete vlakem? Registrací u Českých drah získáte 5 % slevu na jízdné, místenky zdarma, pokud vás jede méně, tak přes e-shop zašlete potvrzení od průvodčího a na faktuře bude již částka za jízdné snížena podle počtu cestujících. Více se dozvíte zde.

Proplácení cest činovníkům (a dalším osobám vyslaným na cestu)

Pokud se nejedná o cestu účastníků, je nutné postupovat podle Směrnice k proplácení cestovních náhrad, která upravuje proplácení cest činovníkům. Cestovné se proplácí na základě vyplněného cestovního příkazu. Cestovní příkaz nemá danou podobu, můžete využít tento online formulář.

Cesta hromadnou dopravou

Při cestě hromadnou dopravou se k vyplněnému cestovnímu příkazu přikládají jízdenky. Jízdenka by měla obsahovat identifikaci dopravce, cenu a odkud, kam a kdy organizátor jel. Pozor na potvrzení o rezervaci a jiné doklady, které tyto údaje nesplňují např. od Student Agency je nutné vytisknout daňový doklad z webových stránek (lze po zadání čísla jízdenky).

Cesta autem

Při využití motorového vozidla se podle skutečně ujetých km uvedených v cestovním příkazu proplácí:

  • náhrada za spotřebované pohonné hmoty (PHM) - výpočet je uveden ve směrnici, nebo můžete využít např. tento formulář.
  • částka za opotřebení vozidla - dle směrnice se může u osobního automobilu pohybovat až do hodnoty  3,50 Kč za kilometr. Částku schválí středisková rada, k prokázání schválení slouží zápis z jejího jednání.

K výpočtu náhrady za spotřebované PHM budete potřebovat:

  • Cenu PHM - stanovíte dle dokladu od nákupu (doklad nebo jeho kopie je přiložen k cestovnímu příkazu, pozor na časové rozmezí dokladu, které je upraveno ve směrnici), nebo dle průměrné ceny PHM stanovené pro každý kalendářní rok Vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věcí (pokud to vaše středisková pravidla dovolují)
  • Kopii velkého technického průkazu vozidla (VTP)
  • průměrnou či kombinovanou spotřebu, která je uvedena ve VTP, hodnota uvedených údajů se liší dle normy EU - více v tabulce ve Směrnici k proplácení cestovních náhrad.

Tento článek je součástí Hospodářských střípků. Přehled všech článků odeslaných hospodářskými střípky a možnost přihlášení k zasílání mailem je zde. Případné dotazy můžete směřovat na hospodareni@skaut.cz nebo ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

Marie Konečná - Maňule
Koordinátorka ekonomických on-line projektů
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 952x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu