....

Chyba na stránce: Nová šátková řada - výstupy připomínkování a co se bude dít dál - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4604-nova-satkova-rada-vystupy-pripominkovani-a-co-se-bude-dit-dal?autologin=1"

Nová šátková řada - výstupy připomínkování a co se bude dít dál

Nová šátková řada - výstupy připomínkování a co se bude dít dál

V článku Zajímají nás názory k návrhu nové šátkové řady pro jednotlivé výchovné kategorie, který jsme publikovali v polovině března, jsme představili návrh nové šátkové řady a zároveň vyzvali jednotky k zapojení do sběru zpětné vazby, ať už formou focus groups či připomínkování skrze webový formulář odkazovaný v článku. Níže vám nabízíme přehled hlavních výstupů a změn, které jsme se rozhodli na jejich základě provést. Zároveň velmi děkujeme všem, kteří se do sběru zpětné vazby zapojili a pomohli nám připravovanou šátkovou řadu vylepšit.

 

Průběh focus groups

Do tzv. focus groups se přihlásilo téměř 60 oddílů a středisek, skupinová sezení proběhla v necelé polovině z nich, celkem se jich zúčastnilo více než 700 skautů a skautek všech věkových kategorií ve více než 70 skupinách. Programy k šátkové řadě proběhly také na HelpDesku, Elixíru a Srazu kapitánů. Sběr zpětné vazby probíhal od poloviny března do konce května. Při rozhodování, kam šátky pošleme, jsme brali v potaz velikost sídla (zastoupení malých/větších/velkých měst), zastoupení jednotlivých krajů a to, s jakými výchovnými kategoriemi daný oddíl či jednotka nabízela focus groups provést. Vybrané jsme postupně oslovovali, poskytli jim potřebné podklady a zajistili, aby se k nim dostaly ty správné šátky. Kluci a holky si tak během dotazování mohli na šátky sáhnout, prohlédnout si je, dát si je kolem krku, zkusit je zarolovat, dát do turbánku nebo na nich uvázat uzel dobrého skutku.

Hlavní výstupy zpětné vazby, zvažované a zapracované změny

U šátku pro benjamínky (3 skupiny - 51 dotazovaných)  se výrazné většině dotazovaných (dětem i vedoucím) líbila barva i lem včetně piktogramů. Objevily se se občasné připomínky k velkému počtu barev na lemu a ukázalo se, že lem na krku škrábe ostrými okraji.
 
Provedené změny - snížili jsme počet počet barev lemu na čtyři, tj. žlutý lem a piktogramy ve třech barvách a zajistili změnu technologie výroby, která s sebou nesla ostré okraje lemu.
 
Šátek pro světlušky a vlčata (25 skupin - 206 dotazovaných) se opět líbí výrazné většině dotazovaných, barva šátku, lemu i piktogramy jsou dětmi velmi dobře přijímány. Občasné výhrady zazněly k odstínu žluté barvy šátku (světlý), odstínu lemu (světlý) a některým piktogramům (srdce, kompas).
 
Provedené změny - šátek bude mít tmavší a sytější žlutou barvu, barvu lemu jsme posunuli k sytějšímu modrému odstínu, vyměnili jsme oba problematické piktogramy.
 
Šátek pro suchozemské skauty a skautky (15 skupin - 179 respondentů) - šátek jako celek se líbil 68%, piktogramy výrazné většině dotazovaných, opakovaně se objevovaly připomínky k zelenomodré barvě, která se líbila 56% dotazovaných (s tím, že respondenti často navrhovali modřejší odstín). Co se týká barvy lemu, taktéž opakovaně zaznívala připomínka, že by mohl být tmavší. Výtky zazněly také k některým piktogramům (srdce, kompas).
 
Provedené změny - šátek bude mít modřejší odstín, barva lemu bude tmavě vínová. Vyměnili jsme oba problematické piktogramy.
 
Šátek pro vodní skauty a skautky (7 skupin - 48 respondentů) - šátek jako celek je velmi dobře přijímaný, výraznější či opakované připomínky se neobjevily.
 
Šátek pro R&R (9 skupin - 111 respondentů) - šátek byl dotazovanými dobře přijímán, líbí se třem čtvrtinám respondentů, zaznívaly občasné výhrady k odstínu barvy a piktogramům jako takovým (dětinské).
 
Provedené změny - šátek bude tmavě vínový (některé “ukázkové” šátky byly červenější).
 
Šátek pro dospělé (25 skupin - 109 respondentů, z toho 9 skupin - 57 respondentů vodní skauti) - šátek jako celek se líbí 60%, barva méně než polovině  dotazovaných. V připomínkách kromě averze k barvě jako takové a skutečnosti, že barva zaniká na kroji vodních skautů, opakovaně zaznívala poptávka po sytějším/tmavším odstínu. Spojitost s WOSM je až na výjimky vnímána pozitivně.
 
Provedené změny - barva šátku bude lehce tmavší a sytější.

Velmi podobné výsledky vyplynuly i z vyjádření dospělých jednotlivců (webový formulář vyplnilo skoro 90 dospělých či RR) a skupin dospělých (v rámci skupinových sezení) k celé šátkové řadě - řada jako celek se líbí cca 2/3 dotazovaných, nejvíce připomínek směřuje k barevnosti šátků pro skauty/skautky a dospělé. Většině dotazovaných se líbí myšlenka postupky (provázanost šátků skrze lemy), která odráží návaznost jednotlivých výchovných kategorií, a je možné ji využít např. při přechodových rituálech. Podobně kladně je vnímána i spojitost piktogramů na lemech se skautingem.

Děkujeme ještě jednou všem, kteří se do sběru zpětné vazby zapojili, vážíme si času a práce, kterou jste testování a připomínkování šátků věnovali. Děkujeme i těm, kteří se přihlásili a šátky se k nim nakonec nedostaly - vzhledem k omezenému množství “prototypů” jsme museli mezi zájemci vybírat (zohledňovali jsme dobré zastoupení oddílů z různě velkých obcí, suchozemce i vodáky, geografickou pestrost vzorku apod.).

Co se bude dít dál

Náčelnictvo se na svém červnovém jednání seznámilo s výsledky focus groups, schválilo rozdvojení šátkové řady u výchovné kategorie skautů a skautek (odlišný šátek pro suchozemské a vodní skauty, lem budou mít oba šátky společný) a vyjádřilo souhlas s tím, aby šátkový tým po provedení výše popsaných úprav zajistil výrobu nové šátkové řady. Věříme, že vše poběží tak, abychom novou šátkovou řadu mohli představit na začátku prosince u příležitosti 30 let od znovuobnovení skautingu v roce 1989.

Anežka Polanská - Áša
šéfka šátkového týmu
 
Josef Výprachtický - José
starosta

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 898x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu