....

Chyba na stránce: Navždy odešel bratr Jan Pfeiffer – Racek (doplněny a opraveny informace k poslednímu rozloučení) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4634-navzdy-odesel-bratr-jan-pfeiffer-racek?autologin=1"

Navždy odešel bratr Jan Pfeiffer – Racek (doplněny a opraveny informace k poslednímu rozloučení)

Navždy odešel bratr Jan Pfeiffer – Racek (doplněny a opraveny informace k poslednímu rozloučení)

V neděli 4. srpna zemřel bratr Jan Pfeiffer – Racek, významný lékař-neurolog a celoživotní skaut, který spolu s dalšími „kružany“ zásadně přispěl k ukotvení a rozvoji českého roveringu po znovuobnovení skautingu v roce 1989.

AKTUALIZACE A DOPLNĚNÍ:
Poslední rozloučení s bratrem Rackem proběhne ve středu 21. 8. 2019 od 16 hodin (původně jsme mylně uváděli o hodinu později) v kostele sv. Jiljí (Husova 234/8) v Praze na Starém Městě. Na mši pak naváže setkání v refektáři kostela.

 

Racka (a jeho ženu Janku) si jistě vybaví mnozí účastníci a účastnice roverských kurzů FONS, PONS či MONS, kteří se s nimi a dalšími „kružany“ od počátku 90. let setkávali na Beníškách v Krkonoších. Racek, Janka, Václav a Věra Břicháčkovi, Jiří Pilka – Jip, Vladimír Kopřiva – Vlk, Karel Janovický – Joviš a Sylva Šimsová – Švestka a další tu působili jako lektoři některých programů, ale především byli průvodci mladších instruktorů i účastníků, kterým nabízeli svoje zkušenosti, životní moudrost a nadhled.

Myšlenka roverských lesních kurzů, s programem šitým na míru dospívajícím mladým lidem, se zrodila právě mezi „kružany“, tedy bývalými členkami a členy roverského kmene Kruh, jenž vznikl v létě 1948 kolem Pavla Křivského. Kruh zanikl jeho zatčením v roce 1952, ale společenství lidí, které sdružoval, zčásti přetrvalo další desítky let až do znovuobnovení skautingu v roce 1989. Cílem kurzů bylo předat poselství Kruhu dospívající generaci skautů a skautek a nabídnout. Postupně tak vznikly kurzy FONS (prameny), PONS (mosty) a MONS (hory), které na sebe navazovaly a k nimž později přibyl ještě Fonticulus pro mladší R&R.

K rozvoji roveringu u nás přispěl Racek také svojí knihou Rytmus roverského roku (rok vydání 2002), v níž se prolíná „návod“ na program roverského kmene s filozofickým přemýšlením o jednotlivých bodech skautského zákona, do něhož se promítají hodnoty, jež si Racek odnesl z Kruhu Pavla Křivského.

Kdo jste bratra Racka znali, věnujte mu, prosím, tichou vzpomínku.

Poslední rozloučení s bratrem Rackem proběhne ve středu 21. 8. 2019 od 16 hodin v kostele sv. Jiljí (Husova 234/8) v Praze na Starém Městě.
Smuteční oznámení je k nahlédnutí zde.

-----------------

Bratr Jan Pfeiffer - Racek se narodil v roce 1928 v Praze, vyrůstal však v Lomnici nad Lužnicí. Ke skautingu měl blízko už od malička - strýcové Miroslav a Gustav Burianové byli spoluzakladateli skautingu v Táboře. Jeho skautské počátky nejvíce ovlivnily knihy od E. T. Setona a kniha Přírodou a životem k čistému lidství od Miloše Seiferta. První družinu založil s kamarádem v Lomnici nad Lužnicí těsně před začátkem 2. sv. války a skautoval i během studia na gymnáziu v Třeboni.

Po skončení války Racek spolu s kamarádem zahájil činnost oddílu Racků (po kterém získal svoji přezdívku).  V roce 1947 odešel studovat do Prahy medicínu se specializací na neurologii. V Praze se připojil k vysokoškolskému roverskému kmeni vedenému Milanem Skalníkem. Do kmene brzy potom přišel Pavel Křivský, bývalý kněz s bohatými zkušenostmi s výchovou, který výrazně ovlivnil (nejen) Rackův další život. Po jeho příchodu se z kmene začal postupně vydělovat samostatný oddíl, který se i po komunistickém převratu v únoru 1948 dál tajně scházel a začal si říkat Kruh.

Kruh nefungoval jako běžný roverský kmen; Pavel Křivský pořádal pro členy pro mladé lidi přednášky o filozofii a díky svému hlubokému vzdělání a charizmatu jim nabízel a předával své přesvědčení, že společnost potřebuje stálou mravní obrodu (vycházející mravního růstu jednotlivců) a roveři by se tedy měli snažit tuto obrodu prosazovat. Činnost Kruhu ustala v roce 1952 po té, co byl Pavel Křivský falešně obviněn, odsouzen a uvězněn.

V roce 1966 Racek spolu s manželkou Jankou založili dětský turistický oddíl Kruh a v jeho vedení využívali to, co je naučil Pavel Křivský. Ke konci 60. let se vzhledem k uvolňujícímu se sevření komunistickým režimem začalo uvažovat i o obnovení skautingu. V roce 1968 se však Racek stal členem přípravného výboru pro obnovu Junáka a posléze i Náčelnictva. Kruh se stal 13. skautským oddílem a po opětovném zrušení Junáka v roce 1970 přežil pod různými hlavičkami do roku 1989 a dodnes je činný v Lize lesní moudrosti.

Po znovuobnovení skautingu se Racek s Jankou a dalšími „kružany“ výrazně zasloužili o ukotvení a rozvoj roveringu u nás. Spoluzaložili roverské lesní kurzy FONS, MONS a PONS, podíleli se na obsahu publikací edice Skautské prameny vydávané Milošem Zapletalem – Zetem.

Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1611x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu