....

Chyba na stránce: Požádejte si o dotaci pro nové oddíly! Letos mimořádně podruhé - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4642-pozadejte-o-dotaci-pro-nove-oddily-letos-mimoradne-po-druhe?autologin=1"

Požádejte si o dotaci pro nové oddíly! Letos mimořádně podruhé

Požádejte si o dotaci pro nové oddíly! Letos mimořádně podruhé

Využijte mimořádné výzvy pro nové oddíly a podejte si žádost o dotaci v mimořádném termínu nejpozději do 13. září 2019! Junák - český skaut nabízí letos již po druhé možnost finanční podpory, která může novým oddílům v jejich prvních krůčcích pomoci. Zažádejte si o dotaci v pilotním ročníku!

Dotace by měla pomáhat v rozjezdu nových oddílů mladších členů, neměla by sloužit k pořizování vybavení, které není pro činnost primární. Dotaci tak budete moci snadno využít na nájemné klubovny nového oddílu či vybavení klubovny a oddílu, bez kterého se činnost neobejde. Nebo jednoduše pořídit metodické materiály, kancelářské potřeby, sportovní a turistické vybavení. Některým oddílům by mohl ulevit i příspěvek pro vedoucího na dojíždění. Nové oddíly mají možnost samy zvážit a do žádosti uvést, kde by jim finanční podpora při rozjezdu nejlépe pomohla.

Hlavní cílovou skupinou programu jsou nové oddíly pro mladší členy - především se zaměřením na světlušky, vlčata, skautky či skauty. Podpora není určena pro roverské kmeny, kluby Kmene dospělých ani kluby rodinného skautingu. Lze žádat o finanční podporu pro oddíly, které v tomto roce připravujete a letos vzniknou, na nové oddíly, jejichž činnost se aktuálně už rozjíždí, nebo na oddíly, které byly nedávno založeny. První kolo dotací proběhlo na jaře 2019 a o dotaci si zažádalo 19 nových oddílů.

O dotaci může žádat středisko, pod kterým nový oddíl vzniká, vyplněním online formuláře. V letošním startovacím ročníku byly otevřeny výjimečně hned dva termíny žádostí - první termín proběhl od února do března, a nyní druhý mimořádný na přelomu srpna a září. Peníze jsou určeny na činnost nového oddílu, který vzniká nebo vznikl za poslední tři roky. Středisko se bude muset standardně (alespoň 30 %) podílet na spolufinancování nového oddílu.

V rámci podpory můžete žádat o finanční podporu až tři roky po sobě od vzniku nového oddílu, žádat se musí každý rok zvlášť. Výše podpory se může pohybovat v rozmezí 5.000 – 20.000 Kč na jeden rok. S ohledem na to, že nový oddíl se postupně rozvíjí, stává se silnějším a jeho činnost se postupně dostává do podoby zavedeného oddílu, tak finanční podpora je předpokládána nejvyšší v prvním roce a v dalších letech bude mírně klesat.

V pilotním ročníku jsme více v kontaktu s oddíly, které finanční pomoc získaly nebo získají. Chceme tak získat zpětnou vazbu a zdokonalit vše pro další roky. Také budeme rádi za případnou spolupráci v připravované metodice pro ZNO.

Kdy a jakým způsobem můžete žádat o dotace?

Žádost se podává prostřednictvím vyplnění online formuláře.

Termín o dotaci může žádat středisko, standardní termín podání žádosti do dotačního programu je  13. 1. – 15. 2. 2020

Podrobnější informace k dotačnímu programu naleznete v článku Finanční podpora pro nové oddíly.

V případě nejasností či dotazů neváhejte kontaktovat koordinátorku na e-mail: sarka.pavlaskova@skaut.cz.


 

Zakládání nových oddílů je jedno z témat strategie Junáka – českého skauta do roku 2022. Jak se poslední dobou ukazuje díky velkému zájmu o skauting a růstu organizace se jedná o jedno z důležitých témat, kterému se aktivně snažíme věnovat a podporovat zájemce, kteří se nový oddíl rozhodnou založit. Zajímá vás téma a chtěli byste se jakkoliv zapojit, nebo hledáte pomoc při zakládání oddílu? Podívejte se zde.

Šárka Pavlásková
Koordinátorka projektu zakládání nových oddílů

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1049x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu