....

Chyba na stránce: Nevíte si rady se sněmem? Přinášíme shrnutí klíčových informací - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4643-prichazi-snemovy-podzim?autologin=1"

Nevíte si rady se sněmem? Přinášíme shrnutí klíčových informací

Nevíte si rady se sněmem? Přinášíme shrnutí klíčových informací

Období táborů máme za sebou, můžeme se tedy po hlavě pustit do sněmového podzimu. Některé jednotky už mají své sněmy za sebou, většina je má však ještě před sebou. V tomto článku přinášíme shrnutí klíčových sněmovních informací.

Do kdy musí sněmy proběhnout?

Sněmy jednotek z důvodu vzájemné návaznosti všech organizačních úrovní musí proběhnout v termínech určených směrnicí ke sněmům. V případě středisek to je nejpozději do 12. 11. 2019, u okresů do 19. 12. 2019 a u krajů do 26. 1. 2020. Sněmy je nutné svolat a ohlásit nadřízené organizační jednotce alespoň 30 dní předem (zadáním sněmu do skautISu dojde automaticky k oznámení sněmu nadřízené OJ i delegátům), proto tedy v případě středisek zvažte, zda sněmy nesvolat již před prázdninami.

Kdo je delegátem?

Připomínáme, že delegáty sněmu jsou pouze osoby, o kterých to uvádí v čl. 13-16 směrnice k XV. Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2016/17 , resp. čl. 118-124 Organizačního řádu. Vždy jde jen tedy jen o činovníky, delegáty střediskových sněmů nejsou všichni dospělí členové! Obšírnější vysvětlení nabízí článek Kdo je a není delegátem střediskového sněmu.

Sněmem to nekončí - zápis do rejstříku spolků

Nezapomeňte, že po sněmu je potřeba zapsat vedoucího jednotky, jeho zástupce, předsedu revizní komise a její členy (vždy tedy alespoň 5 osob) do spolkového rejstříku. V sekci Spolkový rejstřík naleznete návody pro vedoucí jednotek i pro zapisované osoby. Samotný zápis do rejstříku provádí Kancelář ústředí Junáka, je ale nutné, aby jednotky a příslušní činovníci včas (nejpozději do 10 dní po sněmu) do SkautISu nahráli potřebné dokumenty.

Novinky u volených funkcí

  • Při řešení toho kdo bude vedoucím/zástupcem jednotky nezapomeňte vzít v potaz novou kvalifikaci pro vedoucí středisek - Střediskové minimum.
  • Při řešení, kdo bude v revizní komisi můžete hledat inspiraci v článku Kde vzít revizory.

Předsněmová diskuze

Od června probíhá celostátní předsněmová diskuze k Valnému sněmu, jejím tématům (1. Kodex jednání dospělých 2. Idea vlčat a světlušek 3. Skauting za deset let) se můžete věnovat různými způsoby i mimo sněm, na sněmu ovšem můžete navrhnout usnesení pro přímo nadřízenou vyšší organizační jednotku.
Navrhnout usnesení přímo Valnému sněmu mohou sněmy junáckých krajů a rady či sněmy organizačních jednotek za předpokladu, že společný návrh předloží alespoň pět jednotek či alespoň tři jednotky vyšší (viz čl. 100 Stanov).

Kde hledat další informace ke sněmům

Neváhejte nás kontaktovat

Pokud byste si s problematikou sněmů a zapisování osob do spolkového rejstříku nevěděli rady (ani s návody), neváhejte se nám ozvat na email registrace@skaut.cz

Jiřina Manková (Špunt)
asistentka organizačního zpravodaje

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 775x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu