....

Chyba na stránce: Změny v Organizačním řádu a Řádu Valného sněmu - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4644-zmeny-v-organizacnim-radu-a-radu-valneho-snemu?autologin=1"

Změny v Organizačním řádu a Řádu Valného sněmu

Změny v Organizačním řádu a Řádu Valného sněmu

V červnu náčelnictvo definitivně schválilo a vydalo novely Organizačního řádu a Řádu Valného sněmu, které jsou od 30. 6. 2019 účinné. Ke stejnému datu vešly v účinnost i drobné technické úpravy Směrnice k XVI. Valnému sněmu a sněmům OJ v roce 2019/2020. V článku tyto změny shrnujeme. Důležitou informací je, že se nezměnilo nic, co by mělo vliv na již proběhlé nebo probíhající sněmy.

Novinky v Organizačním řádu

Článek 119, b)

Zpřesnění - delegátem okresního a krajského sněmu jsou členové rady dané jednotky, což znamená, že vedoucí podřízených jednotek jsou zastoupitelní svými zástupci.

Články 151 a 152

  • Došlo k úpravě drobností u tématu hlasování "na dálku" na radách OJ.
  • Přímo v řádu jsou uvedeny pravidla hlasování rady OJ mimo zasedání, není tedy třeba vystavovat vlastní vyhlášky.

 

Novinky v Řádu Valného sněmu

Článek 3

Vysvětlení pojmů "na sněmu přítomný delegát" a "přítomný delegát", užívaných ve Stanovách pro určení typu výpočtu kvora pro hlasování na VSJ.

Článek 10

Úprava stanovení návrhové komise VSJ - nově jmenuje Náčelnictvo část již před sněmem, čímž vzniká možnost práce komise již před sněmem. Celou komisi i nadále schvaluje Sněm.

Článek 21

Svolavatel krajského sněmu má nově povinnost určit pravidla, podle kterých mohou být krajskému sněmu předkládány návrhy usnesení určených VSJ. Vhodnou formou může být usnesení krajské rady, informace přidaná ke svolání sněmu či formulace v jednacích pravidlech příslušného krajského sněmu. Snahou je, aby byla dodržena pravidla pro podobu takových návrhů - např. připojené zdůvodnění a aby návrhy byly známy delegátům krajských sněmům už před jejich konáním a nevznikaly "jen hekticky na sněmech".

Kapitoly 7 a 8

Úprava kvalifikačních požadavků na dvojici náčelní+místonáčelní a náčelník+místonáčelník, kdy stačí, aby jeden z dvojice splňoval pouze požadavky na člena Náčelnictva.

 

Směrnice ke sněmům

  • Úprava odkazů na čísla článků z OŘJ a ŘVSJ (vzhledem k výše popsaným novelám se změnila čísla relevantních článků).
  • Úprava citovaných částí řádů, které se změnily.
  • Uvedení informace, že účastnický poplatek na VSJ je nulový, pokud si účastník neobjedná nadstandartní služby (např. spaní na lůžku), jejichž cenu a způsob úhrady určí VRJ.
  • Úprava odkazu na přesdněmovou diskuzi.

 

Dokumenty

Organizační řád

Řád Valného sněmu Junáka

Směrnice k XVI. Valnému sněmu a sněmům OJ v roce 2019/2020

 

Jiřina Manková - Špunt
asistentka organizačního zpravodaje

 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 782x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu