Logo

Dotace pro rok 2020. Nezmeškejte žádnou možnost ani termín pro podání žádosti

Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy získáváme dotační prostředky na své projekty až ve výši 70% celkových nákladů. Žádosti o dotace přerozdělované přímo ústředím můžete podávat v níže popsaných kapitolách. Podání se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace pro rok 2020.

Akce pro neorganizovanou mládež

Termín: 1.10.2019
Žádost na následující rok připravte a odevzdejte prostřednictvím SkautISu.

Jedná se o podporu pravidelných aktivit pořádaných pro děti a mladé ve věku 6 – 26 let mimo naše oddíly. Mohou to být akce tematicky zaměřené (sportovní, zážitkové, pohádkové, dětské dny, dny otevřených kluboven, místních oslav), pravidelné „kroužky“ (rukodělné, sportovní, herní), příměstské tábory, tematické pobyty a další podobně zaměřené aktivity. Podmínkou je pravidelná činnost, tedy uspořádání alespoň dvou akcí ročně. Podpora činí zpravidla 10 – 30 tis. Kč, ale i více, v návaznosti na rozsah, přínos a dosah projektu.

Podrobněji v sekci dotací na akce NM a ve směrnici k žádostem na 1. straně.

Sportovní závody, akce s brannou tématikou (MO)

Termín: 1.10.2019
Záměr akce pošlete mailem na kancelar@skaut.cz (představení akce, rozpočet včetně žádané částky, předpokládané počty účastníků apod.)

Na uspořádání veřejných sportovních závodů a klání, akcí s tématikou přežití v přírodě či s vojenskou tématikou lze využít dotaci Ministerstva obrany (dále MO). Zpravidla je možné žádat o částky v rozmezí 10 - 120 tis. Kč, s určením na drobný materiál, služby a osobní náklady projektu.
Přesné podmínky MO pro rok 2020 dosud nebyly zveřejněny. Zpravidla se tak stane začátkem září.

Zájemce budeme průběžně informovat o zveřejnění přesných podmínek výzvy a o náležitostech žádosti podávané na MO prostřednictví ústředí.

Opravy a údržby kluboven a základen (neinvestiční)

Termín: nejpozději 15.2.2020
Žádost připravte a odevzdejte prostřednictvím SkautISu.

Dotace je určena pouze na neinvestiční opravy a údržbu nemovitostí v majetku jednotek nebo dlouhodobém nájmu (obce, farnosti). Jedná se tak především o opravy střech, výměny oken a dveří, podlah nebo instalací, obnovu nátěrů, kuchyní a topný soustav, atd.
Získat lze zpravidla podporu od desítek do stovek tis. Kč, maximálně ale 70% celkových nákladů. K dofinancování lze využít vlastní prostředky. Příspěvky samospráv či půjčku z Fondu nemovitostí Junáka.
Prioritně podporovány jsou objekty sloužící pro pravidelnou oddílovou činnost.

Věnujte prosím pozornost nutným náležitostem podaného projektu a rozlišení investičních a neinvestičních nákladů. Více o dotaci a podání žádosti v sekci neinvestičních oprav a ve směrnici k žádostem na 1. - 4. straně.

Podmínky této dotační podpory neumožňují podpořit technické zhodnocení, tedy investiční projekty, pro které hledáme jiné zdroje podpory (přestavby, přístavby, modernizace a obecně budování něčeho nového nebo měnící dispozici, objem a tvar nemovitosti).

Strategie v oddílech

Termín: 15.2.2020
Žádosti prostřednictvím on-line formuláře

Projekty na podporu strategie jsou aktivity, které napomáhají naplňovat některý z bodů strategie 2022 na lokální úrovni. Příkladem podporovaných oblastí může být podpora roverské věkově kategorie, spolupráce mladších členů s Kluby dospělých, aktivity podporující vedoucí a další.
Veškeré potřebné informace k dotaci je možné najít v článku na Křižovatce. Lze žádat max. 30 tis. Kč, zároveň však nejvýše 70% celkových nákladů.

Více ve směrnici k žádostem na 4. straně.

Zakládání nových oddílů

Termín: 13.9.2019 pro letošní podzim, 15.2.2020 pro příští rok
Žádosti prostřednictvím on-line formuláře

Dotace pomáhá v rozjezdu nových oddílů mladších členů, neměla by sloužit k pořizování vybavení, které není pro činnost primární. Dotaci tak budete moci snadno využít na nájemné klubovny nového oddílu či vybavení klubovny a oddílu, bez kterého se činnost neobejde. Nebo jednoduše pořídit metodické materiály, kancelářské potřeby, sportovní a turistické vybavení. Některým oddílům by mohl ulevit i příspěvek pro vedoucího na dojíždění.

Více ve směrnici k žádostem na 5. straně a samostatném článku.

 

 

Podávání žádostí ve výše zmíněných dotačních kapitolách upravuje Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2020. Její platnost nabývá dnem 31.8.2019.

Způsob poskytnutí, využití a vyúčtování dotací pro organizační jednotky upravuje Směrnice k dotacím. Vydávána je začátkem každého kalendářního roku.

Žadatelem o dotaci je vždy středisko (nebo vyšší OJ, případně ZvOJ), tomu je také v případě schválení dotace poskytována a je odpovědné za její vyúčtování.
Prostředky nelze využít na investiční náklady (nákup vybavení nad 40 tis. Kč), zahraniční pobyty, tábory a osobní (mzdové) náklady mimo výjimek daných pravidly konkrétní dotace.

Další kapitoly dotační podpory

Stejně jako v uplynulých letech, i v roce 2020 bude možné čerpat dotace i v dalších oblastech, které nejsou zmíněny ve směrnici k žádostem o dotace.

Největší dotační kapitolou jsou tzv. krajské dotace, určené na provozní náklady a podporu akcí organizačních jednotek. O tyto prostředky není třeba zvlášť žádat, jsou každoročně přerozdělovány střediskům prostřednictvím krajů a okresů na základě jednotlivých krajských dotačních vyhlášek.

Samostatnou dotační kapitolou je také podpora vzdělávacích akcí, řídící se vlastní směrnicí. Celá agenda je administrována ve skautisu, žádost je třeba podat nejpozději měsíc před prvním během. Výše dotace záleží na zaměření vzdělávačky a počtu realizovaných osobodnů.

Nemalá část prostředků jde také na podporu celostátních akcí, zahraničních aktivit a zajištění chodu Kanceláře ústředí Junáka i celé organizace.

 

V případě nejasností či dotazů k celé oblasti dotací nás neváhejte kontaktovat e-mailem: kancelar@skaut.cz či telefonicky: 774 260 960 (STS).

 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění
martin.hrouza@skaut.cz

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1589x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura