....

Chyba na stránce: Jak vidí výběrové řízení pracovní skupina Náčelnictva? Máme starostu s transparentním mandátem! - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4648-jak-vidi-vyberove-rizeni-pracovni-skupina-nacelnictva-mame-starostu-s-transparentnim-mandatem?autologin=1"

Jak vidí výběrové řízení pracovní skupina Náčelnictva? Máme starostu s transparentním mandátem!

Jak vidí výběrové řízení pracovní skupina Náčelnictva? Máme starostu s transparentním mandátem!

Náčelnictvo Junáka – českého skauta poslední dva roky řešilo volbu nejvyššího exekutivního představitele naší organizace, tedy starosty. Po projednání a schválení celého procesu se samotný výběr uskutečnil počátkem listopadu loňského roku a svůj mandát obhájil v tříkolovém výběrovém řízení dosavadní starosta Josef Výprachtický (José). Pracovní skupina Náčelnictva zrekapitulovala své dosavadní kroky, pojďme si to celé zhodnotit a zopakovat. 

Do výběrového řízení se po komunikaci směrem do hnutí i mimo něj přihlásili tři zájemci – dosavadní starosta Josef Výprachtický (José), člen Výkonné rady Ondřej Peřina (Jerry) a také Ondřej Pilecký (Lung), který dosud působil mimo řídící orgány naší organizace. 

Výběrové řízení ukázalo, že se dá starosta naší organizace vybírat tímto způsobem. “Díky celému procesu víme, že Junák – český skaut a současné Náčelnictvo jsou schopny všechno zvládnout bez velkých zádrhelů. Získali jsme neocenitelnou zkušenost s takovým formátem výběrového řízení, na kterém se dá v budoucnu stavět,” potvrzuje Ladislav Pelcl (Bilbo), který stál v čele pracovní skupiny Náčelnictva. Transparentní výběrové řízení navíc přineslo do organizace jasný signál: Výkonná rada v čele se starostou není uzavřený orgán, do kterého se nedá dostat. 

Náčelnictvo zřídilo jako svůj pracovní orgán výběrovou komisi. “Je dobře, že v jejím čele byl Jakub Procházka (Citron) se svými profesními zkušenostmi personalisty. Kladně také hodnotíme, že v komisi byli oba náčelníci, členové a nečlenové Náčelnictva i externista mimo naši organizaci,” vysvětluje Bilbo. Finální kolo moderoval externí moderátor, který byl pozván na základě rozhodnutí Náčelnictva. Výběrové řízení bylo tříkolové, do třetího kola doporučila výběrová komise pozvat dva kandidáty.

Pro provedení výběrového řízení bylo zpracováno několik stěžejních dokumentů –  kompetenční profil, balíček pro zájemce, zadání pro výběrovou komisi a také podrobné podklady pro jednání Náčelnictva. Po skončení výběrového řízení, tedy počátkem letošního roku došlo také k podpisu nové manažerské smlouvy se starostou. Včetně přípravné fáze trval samotný proces výběru starosty téměř rok, a to byla z pohledu pracovní skupiny Náčelnictva velmi dlouhá doba. “Ne vždy se nám podařilo načasování, některé věci ve vztahu k výběrovému řízení se rozhodovaly později než měly. Výběrového řízení se také ve finále zúčastnilo méně zájemců, než jsme očekávali,” vypočítává Bilbo s tím, že nebyla dostatečná rozmanitost uchazečů. 

Výběrové řízení přineslo i negativa – v jeho průběhu cítili někteří členové VRJ a kanceláře nejistotu, což vedlo ke zpomalení některých projektů. Tuto nejistotu se Náčelnictvu v průběhu výběrového řízení nepodařilo rozptýlit. Nejistota vedla také k odmítání ze strany uchazečů o pozici zpravodaje VRJ pro program. “U příštího výběrového řízení budeme muset také lépe nastavit načasování, netrefili jsme se dobře do skautského roku. Je to nutné naplánovat tak, aby uprostřed celého procesu nebyly letní prázdniny a přitom načasování významně nekomplikovalo práci Výkonné rady,”  vysvětluje Bilbo. 

Náčelnictvo na svém zářijovém jednání také rozhodne o tom, jestli se výběrové řízení bude opakovat v pravidelném intervalu. Podle předběžných debat by se další výběrové řízení na představitele naší organizace mohlo konat za zhruba šest let, tedy v roce 2024.

Za pracovní skupinu

Martin Štěrba (Agi)
člen Náčelnictva 
martin.sterba@skaut.cz 
 

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 418x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu