....

Chyba na stránce: Revize ZVaS přinesla posílení zpětné vazby a společného zážitku. To a další změny můžete komentovat do 30. 9. - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4654-revize-zvas-prinesla-posileni-zpetne-vazby-a-spolecneho-zazitku-to-a-dalsi-zmeny-muzete-komentovat-do-31-9?autologin=1"

Revize ZVaS přinesla posílení zpětné vazby a společného zážitku. To a další změny můžete komentovat do 30. 9.

Revize ZVaS přinesla posílení zpětné vazby a společného zážitku. To a další změny můžete komentovat do 30. 9.

Dlouho očekávaný okamžik je tady. Přinášíme vám k připomínkování revidované znění Pravidel a Disciplín Závodu vlčat a světlušek. Pro ty, kteří zahlédli v zimě výzvu k proměně již tuší, že tentokrát nás nečekají jen drobné změny slov, ale trochu více.

Ve změně ZVaS se promítlo, že:
 • chceme, aby nešlo jen o závod
 • chceme, aby si oddíly všimly, že se s někým setkávají, vzájemně se poznaly a obohatily
 • je důležitá spolupráce šestky a společný prožitek akce
 • máme různé kompetenční oblasti  (nejen “Co umím a znám”), které chceme, aby byly ve ZVaS vidět
 • chceme, aby aktivity byly vhodné pro daný věk
 • symbolický rámec má být trvale upevněn v cílech ZVaS
 • ZVaS bude dále důležitou součástí výchovy Junáka, skrze provázání s kompetencemi
 • vznikne metodická podpora pořadatelů jednotlivých kol

To je sice krásné, jak se ale v tom všem vyznat?
ZVaS obsahuje mnoho provázaných dokumentů. Nicméně pro základní uchopení ZVaS jsou nezbytné dva, které tvoří závazný základ pro oddílové vedoucí i organizátory základních, krajských kol a kola celostátního: Pravidla ZVaS a Disciplíny ZVaS.

Tyto dva dokumenty můžete komentovat do konce září 2019 a poskytnout nám tak základní zpětnou vazbu před finalizací materiálů pro nadcházející ročník ZVaS. Váš názor nás opravdu zajímá!
Prosíme, zaměřte se ve svých komentářích na faktické připomínky (faktické chyby a dvojí významy, nesrozumitelné informace, nejasná struktura). Čárky a tečky berte jako bezpředmětné, ty ještě vychytáme.

↓Níže přinášíme popis základních změn v obou dokumentech.↓

1) Pravidla Závodu vlčat a světlušek o putovní trofeje náčelníka a náčelní

Pro matadory hned první změna v podtitulu názvu akce. Na konci minulého ročníku došlo ke změně výherních trofejí, když byly historický totem a vlajka nahrazeny trofejemi novými. Historické artefakty již nebyly předavatelné a byly uloženy v archivu Junáka. Viditelné budou na celostátních kolech ZVaS. Nové trofeje jsou k vidění níže.


Provedli jsme řadu terminologických posunů:

 • hlídka -> šestka - nazývejme věci pravými jmény, Svojsíkův závod má také družiny.
 • štáb -> ústřední tým - zastaralý název jsme změnili, krajská kola mají také týmy, ne štáby.
 • závod->kola - značení závod se používá pouze pro samotný závod, ne pro všechny aktivity víkendu.

Stejně jako změn odkazující se na změnu cílů, které aktuálně zní:

 1. Prožít radostné setkání (společný zážitek) s ostatními vlčaty a světluškami i vedoucími – tak, aby to bylo přínosem pro region dle úrovně kola.
 2. Zažít minimálně celodenní aktivitu zasazenou do symbolického rámce.
 3. Vyzkoušet si schopnost poradit si v situacích potřebných pro život v dnešním světě
 • větší důraz na vícedennost akcí - vede snáze k naplnění cílů ZVaS
 • aktivita na seznámení účastníků a aktivita závěrečná
 • prvek zpětné vazby - posílen na samotných stanovištích (zápis zpětné vazby do průvodky) i při vyhlášení

Další změny:

 • řádná šestka má 10 členů - na webu závodu můžete zvolit až 10 členů tvořících danou soutěžní šestku, při samotném kole z nich může soutěžit 5 až 8 členů. Zbytek jsou náhradníci. Odpadají starosti s marody, chybějící v základním kole se může opět zapojit v kole krajském. Náhradníci mohou absolvovat základní kolo jako nesoutěžní šestka.
 • změna počtu členů soutěžní šestky ze 4 na 5-8 - toto pravidlo podpoří funkci šestky jako týmu, byl značný rozdíl mezi 4 a 8 člennými šestkami, těžko se poměřovaly
 • stanovena spodní věková hranice pro účastníka části závodu ZVaS, tj. 6 let
 • změna u postupových klíčů - je jich méně, krajské rady mohou určit postupový klíč pro svůj kraj, jsou přidané počty hlídek pro hodně početné závody, aby šance postupu byla poměrná počtu soutěžních šestek
 • velitel celostátního kola je ten, kdo pořádá celostátní kolo (ne velitel ústředního týmu - ten pouze koordinuje přípravu a organizaci CK)
 • mezi typy trasy závodu byly přidány “Hodiny”
 • pevně stanoven “minimální” počet disciplín – 8
 • závazné parametry jsou pojaty jinak, viz disciplíny
 • posun termínů zakládání základních a krajských kol na webu
 • přeskládání kapitol dle logické posloupnosti
2) Disciplíny Závodu vlčat a světlušek 2020

Důležitou informací je akcent na kompetence vlčat a světlušek. Každá aktivita má své místo a je logicky podložena kompetencí, kterou má Junák stanovenou pro tuto věkovou kategorii. Ze stejných kompetencí vychází i cestičky, stezky, plavby.
Pro přípravu oddílu/roje/smečky na ZVaS tedy stačí pravidelná oddílová činnost, kde se záběr aktivit pohybuje mezi nováčkem a 3. stupněm obtížnosti stezek/cestiček/plaveb.
Dokument disciplín je vzhledově i funkčně naprosto odlišný od předchozího dokumentu. Některé aktivity ale přesto zůstaly stejné. Nebojte, cílem bylo vše prozkoumat, podchytit body podložené kompetencemi a doplnit chybějící důležité kompetence. Výsledek máte nyní k dispozici.

Provedené změny:

 • každá disciplína vysvětluje kompetenci, kterou naplňuje
 • dokument ukazuje i na kompetence, které se v závodě mimoděk naplňují
 • disciplíny nabízí aktivity pro základní a vyšší kola
 • u disciplíny jsou v rámečku uvedeny závazné prvky, které musí být dodrženy (označeny vykřičníkem) a rady/tipy pro organizátory
 • je zde prostor pro: a) doplnění vlastních aktivit dle v disciplíně uvedené kompetence, b) pro doplnění bodového ohodnocení
 • vznikly nové disciplíny: Táboření, Já ve společnosti, Poznávání přírody, Šetrné chování a k tomu byly mnohé názvy změněny.
 • zanikla volná disciplína, protože je větší volnost k doplnění svých aktivit, zanikla manuální zručnost - některé aktivity jsou v táboření, jiné v doprovodných programech, zanikla komunikace - kompetence jsou zahrnuty již v jiných disciplínách a v celém závodě při komunikaci šestky, netřeba cíleně zahrnovat do samostatné disciplíny

Nejste ještě zahlceni? Uvařte si čaj, připravte nějaký dezert a začtěte se do připravovaných pravidel a disciplín. Nejsme všemocní a mohla nám nějaká maličkost či “veličkost” uniknout a to bychom velice neradi. Sice jsme vycházeli ze zpětných vazeb organizátorů, ale opravdu si rádi přečteme Vaše postřehy.

→ Znění textu Pravidel ke komentování v tomto dokumentu
→ Znění textu Disciplín ke komentování v tomto dokumentu

Pro postřehy obecnějšího tipu, prosím použijte tento formulář, kde se také ptáme, jak by se vám zdála případná změna názvu akce. Případně pište na zvas@skaut.cz.

Finální dokumenty bude zveřejněny na Poradní skále dne 14.10. 2019.

Na vzniku nových materiálů pro ZVaS se podíleli:
Denisa Sochorcová - Denča
Markéta Musilová - Blecha
Tomáš Kurc - Šůgr
Dana Tarantová - Komtesa
a dále členové OVaSu - Ferda, Máňa, Gross, Maňas, členové ústřední skupiny pro ZVaS - Jiskra, Šimi, a pomohli také Želwice a Léňa.

A co bude následovat?

Během podzima očekávejte, že Vám tým revize ZVaS přichystá, a na web závodu nahraje, další podpůrné materiály, zejména k začlenění zpětné vazby a společného zážitku do ZVaS.

Za ústřední tým ZVaS
Dana Tarantová - Komtesa

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1430x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu