....

Chyba na stránce: Materiály předsněmové diskuze připraveny pro vaše střediskové a okresní sněmy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4671-materialy-predsnemove-diskuze-pripraveny-pro-vase-strediskove-a-okresni-snemy?autologin=1"

Materiály předsněmové diskuze připraveny pro vaše střediskové a okresní sněmy

Materiály předsněmové diskuze připraveny pro vaše střediskové a okresní sněmy

Je tu nový skautský rok, který je zároveň rokem sněmovním. Během podzimu a zimy proběhnou postupně střediskové, okresní a krajské sněmy, které koncem března 2020 završí XVI. valný sněm v Jindřichově Hradci. Od poloviny června jsou na Křižovatce k dispozici témata předsněmové diskuze.

Právě sněmy organizačních jednotek jsou tím správným místem pro debatu nad tématy předsněmové diskuze. Dávají zároveň organizačním jednotkám možnost zanést jejich postoje či stanoviska k tématům a otázkám s nimi spojeným do skautISu a „posunout“ je tak na sněmy nadřízených OJ a skrze ně příp. až na Valný sněm.

Diskutovat je však možné i v rámci rady organizační jednotky, na samostatném setkání k předsněmové diskuzi, během vámi pořádané akce nebo jako jednotlivec.

Náčelnictvo předkládá do předsněmové diskuze tři témata

  • Kodex jednání dospělých
  • Idea vlčat a světlušek
  • Skauting za 10 let

 Anotace a kompletní materiály k jednotlivým tématům jsou k dispozici na Křižovatce, v části věnované předsněmové diskuzi VSJ 2020.

Budeme rádi, když na sněmech svých jednotek či při jiných příležitostech věnujete tématům předsněmové diskuze (či vybranému z nich) pozornost. Zapojení do předsněmové diskuze je jedna z možností, jak ovlivnit budoucnost naší organizace – neváhejte ji proto využít!

 

Eva Měřínská
náčelní

Marek Baláš - Čiča
náčelník

Kristýna Menclová - Tynus
garant předsněmové diskuze

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 606x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu