....

Chyba na stránce: Máte problém s obsazením revizní komise? Hostování by pro vás mohlo být možností - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4677-hostovani-rk?autologin=1"

Máte problém s obsazením revizní komise? Hostování by pro vás mohlo být možností

Máte problém s obsazením revizní komise? Hostování by pro vás mohlo být možností

Část sněmů je již za námi, ale větší část sněmů teprve před námi. Jedna z volených funkcí, kterou je třeba obsadit je tříčlenná revizní komise. Tito činovníci sice nepracují přímo s dětmi, ale jejich kontrolní činnost je neméně důležitá pro hladký a bezvadný provoz jednotky. Míváme však problém s obsazováním této funkce. Hostování by mohlo být možností.

Kromě svého řádného členství máme možnost působit i v jiných jednotkách, tzv. hostovat. Hostování nemá vliv na naše řádné členství, neztrácíme ho; ani nezakládá povinnost placení dalších registračních poplatků, apod. Hostování je možností, jak být členem i jiné OJ a zapojovat se do menších či větších projektů v další jednotce - třeba stát se členem revizní komise (uvítací balíček pro revizory).

Členové revizní komise jsou voleni na sněmu dané jednotky (většinou 1x za 3 roky). Máte problém mezi vašimi členy jednotky najít revizory? Můžete oslovit i skauty odjinud - mohou u vás hostovat.

Možnou volbou je i vytvořit jednu sdílenou revizní komisi napříč středisky (obecně mezi OJ). Model sdílené revizní komise tedy může fungovat tak, že každé zapojené středisko “nadeleguje” jednoho člena ze svého střediska; společně tak střediska sestaví minimálně tříčlennou skupinu, která je následně zvolena sněmy daných středisek. Pozitivem tohoto modelu je, že revizní komise má bližší vhled do činnosti každé z kontrolovaných jednotek. Členové komise se svými znalostmi mohou doplňovat, budou mít také větší praxi ve výkonu této funkce a půjde jim “rychleji a snadněji”.

Určitě neříkám, že je to model, který musí vyhovovat všem, je to jeden ze způsobů. Pro využití modelu sdílené revizní komise je nutné na to myslet trošku dopředu, domluvit se na radě jednotky. Nezapomeň po zvolení činovníkům ve skautISu upravit hostování.

Skauti si v Ostravě vybírají své představitele; http://www.skautostrava.cz; Sněm 2019 | foto: Pavel Zuchnický

Další články k tématu revizní komise

Jana Godarová (Ellie)
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků
revize@skaut.cz
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 616x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu