....

Chyba na stránce: Navždy odešel bratr Miloš Blažek - Merkur - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4684-navzdy-odesel-bratr-milos-blazek-merkur?autologin=1"

Navždy odešel bratr Miloš Blažek - Merkur

Navždy odešel bratr Miloš Blažek - Merkur

Včera nás ve věku 93 let opustil bratr Miloš Blažek – Merkur, celoživotní skaut, politický vězeň komunistického režimu, neúnavný vzdělavatel a držitel nejvyššího skautského ocenění - Řádu stříbrného vlka. Především pak vzácný člověk.

Poslední rozloučení s bratrem Milošem Blažkem - Merkurem proběhne ve čtvrtek 19. 9. od 11 hodin v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí v Praze.

Parte je k dispozici zde.

Bratr Merkur se narodil v květnu 1926 v Praze. V roce 1937 se stal členem skautské organizace ministrantů Legio Angelica, kterou založil o osm let dříve emauzský benediktin Metod Klement (později stál v jejím čele páter Ladislav Pavelka). Skautský slib složil ve Staré Boleslavi 28. září 1938. Během nacistické okupace pokračoval v ilegální skautské činnosti – zejména se soustředil na výchovnou činnost. V době Pražského povstání se zapojil do charitativní pomoci. Staral se například o vězně z koncentračních táborů.

Po válce se stal vedoucím 318. oddílu (založeného už 16. 5. 1945) v rámci 58. skautského střediska Mawadani. Jako obětavý organizátor se mimo jiné podílel na založení Ekumenické lesní školy. Činnost oddílu 318. byla ukončena s nástupem komunismu v únoru 1948, jeho členové se odmítli připojit k pionýrským oddílům Junáka. Jistou dobu byl Miloš Blažek ještě činný v ministrantské družině Legio Angelica, která však byla rovněž brzy zrušena a páter Ladislav Pavelka zatčen. Miloš Blažek maturoval na gymnáziu v roce 1946 a poté byl přijat na Filozofickou fakultu UK, obor dějepis-zeměpis. Na rozdíl od mnoha svých skautských kolegů nebyl z univerzity vyloučen a vysokoškolské studium se mu podařilo úspěšně dokončit.

Od roku 1950 až do konce roku 1958 vyučoval na osmileté střední škole. V roce 1957 se oženil, v manželství se o rok později narodila dcerka. Za šíření skautingu byl 4. 1. 1959 zatčen. Po dvou měsících ve vyšetřovací vazbě v Ruzyni byl odsouzen k 4,5 roku vězení za podvracení republiky. Jako vězeň pracoval v kamenouhelných dolech, mezi spoluvězni bylo mnoho kněží a řeholníků. Věznění těžce dopadlo i na manželku a jejich roční dcerku. Manželka byla vyhozena ze zaměstnání a nikde neměli odvahu ji znovu přijmout. Řadu měsíců tak zůstala bez prostředků. V květnu 1960 byl na základě amnestie prezidenta republiky propuštěn. Od té doby až do roku 2009, tj. do věku 83 let pracoval na plný úvazek ve stavebnictví jako dělník.

V době Pražského jara 1968 byl aktivní v křesťanském skautském středisku Maják a pracoval i jako instruktor lesních škol, sloužících k výchově skautských vůdců, zejména křesťanské lesní školy na Červeném Hrádku, které se zúčastnilo i mnoho kněží a bohoslovců. V době komunistické “normalizace”, tj. v letech 1970-1989 spolupracoval s několika oddíly vedenými jako turistické oddíly.

Po listopadu 1989, kdy byla opět obnovena činnost skautské organizace, pomáhal obnovit činnost střediska Maják a stává se aktivním členem Ústřední duchovní rady. Organizaci a vedení lesních škol věnoval veškerý volný čas. Při organizaci lesních škol prosazoval, aby se lesní školy neredukovaly jen na čistě praktické disciplíny bez duchovního rozměru.

V roce 2003 obdržel nejvyšší skautské vyznamenání – Řád stříbrného vlka, posléze se stal seniorem Sboru nositelů ŘSV. Téměř do samého konce života byl aktivním skautem a neúnavným skautským vzdělavatelem.

Bratře Merkure, děkujeme Ti za Tvoji inspirující celoživotní službu. Budeš nám chybět.

Lenka Šablová
asistentka starosty
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 781x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu