....

Chyba na stránce: Pořádáte pravidelně akce pro veřejnost? Nepropásněte dotační podporu svých projektů na příští rok. Žádosti jen do začátku října - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4687-poradate-pravidelne-akce-pro-verejnost-nepropasnete-dotacni-podporu-svych-projektu-na-pristi-rok-zadosti-jen-do-zacatku-rijna?autologin=1"

Pořádáte pravidelně akce pro veřejnost? Nepropásněte dotační podporu svých projektů na příští rok. Žádosti jen do začátku října

Pořádáte pravidelně akce pro veřejnost? Nepropásněte dotační podporu svých projektů na příští rok. Žádosti jen do začátku října

Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva obrany (MO) získáváme dotační prostředky na jednotlivé projekty až ve výši 70% celkových nákladů. Naplánujte si příští rok včas a do 1. října vyplňte žádost.

Akce pro neorganizovanou mládež

Jedná se o podporu pravidelných aktivit pořádaných především pro děti a mladé ve věku 6 – 26 let mimo naše oddíly. Poměr této věkové kategorie musí tvořit alespoň 70% všech účastníků jednotlivých akcí.
Mohou to být například akce tematicky zaměřené (sportovní, zážitkové, pohádkové, dětské dny, dny otevřených kluboven, místních oslav), pravidelné kroužky (rukodělné, sportovní, herní), tematické pobyty a další podobně zaměřené aktivity. Podmínkou je pravidelná činnost, tedy uspořádání alespoň dvou stejných či různých akcí ročně.
Součástí akce může být výroba dobročinných předmětů, potřeby pro dobrovolnickou pomoc a podobně, ale ne samotná sbírková činnost (prodej výrobků, předmětů, potravin, pokrmů, poskytování darů atd.) Pro tyto činnosti je třeba předem vyřídit povolení sbírky a tuto vést odděleně od akce.

Dotaci nelze využít na investiční náklady (nákup jednotlivého vybavení nad 40 tis. Kč), zahraniční pobyty, příměstské tábory a běžné tábory s délkou přesahující 6 dnů.

Podpora projektů činí zpravidla 10 – 30 tis. Kč. Ve výjimečných případech i více, v závislosti na rozsahu, přínosu a dosahu projektu. Celkovou alokaci dotačních prostředků v této kapitole předpokládáme pro příští rok ve výši 850 tis. Kč. O konkrétní výši schválené dotace budeme informovat až na jaře, v návaznosti na schválení podpory naší organizace ze strany MŠMT.

Žádost založte, vyplňte a odevzdejte prostřednictvím SkautISu.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může admin jednotky přidělit například hospodáři nebo vedoucímu projektu). Pozornost věnujte správnému vyplnění počtu akcí a předpokládaných osobodnů, počet akcí = kolikrát budete akci realizovat, počet dnů = jak dlouho trvá jednotlivá akce.

Podání se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace (hned 1. strana).

Podrobněji o této dotaci v sekci dotací na akce NM.

Sportovní závody, akce s brannou tématikou (MO)

Na uspořádání veřejných sportovních závodů a klání, akcí s tématikou přežití v přírodě či s vojenskou tématikou lze využít dotaci Ministerstva obrany (dále MO). Zpravidla je možné žádat o částky v rozmezí 10 - 120 tis. Kč, s určením na drobný spotřební materiál, služby a osobní náklady projektu.
Přesné podmínky MO pro rok 2020 dosud nebyly zveřejněny. Zájemce budeme průběžně informovat o zveřejnění přesných podmínek výzvy a o náležitostech žádosti podávané na MO prostřednictví ústředí.
Záměr akce nám pošlete do konce září mailem na kancelar@skaut.cz (představení akce, rozpočet včetně žádané částky, předpokládané počty účastníků apod.).

V průběhu října potom zpracujeme podrobnou žádost, kterou budeme odesílat na MO.
O poskytnutí či zamítnutí podpory ministerstvo informuje zpravidla na přelomu dubna a května.

Žadatelem o dotaci je středisko, okres, kraj či případně ZvOJ. Po schválení dotace jednotka obdrží rozhodnutí obsahující částku dotace, účel a podmínky využití prostředků. Statutár následně potvrzuje, že si tímto rozhodnutím jednotka bude řídit.

Dotaci nelze využít na investiční náklady (nákup jednotlivého vybavení nad 40 tis. Kč) a zahraniční pobyty.

V případě nejasností či jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat přes mail ekonomicke@skaut.cz či zavolat na 774 260 960 (STS). 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 403x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu