Logo

Pořádáte pravidelně akce pro veřejnost? Nepropásněte dotační podporu svých projektů na příští rok. Žádosti jen do začátku října

Díky podpoře Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a Ministerstva obrany (MO) získáváme dotační prostředky na jednotlivé projekty až ve výši 70% celkových nákladů. Naplánujte si příští rok včas a do 1. října vyplňte žádost.

Akce pro neorganizovanou mládež

Jedná se o podporu pravidelných aktivit pořádaných především pro děti a mladé ve věku 6 – 26 let mimo naše oddíly. Poměr této věkové kategorie musí tvořit alespoň 70% všech účastníků jednotlivých akcí.
Mohou to být například akce tematicky zaměřené (sportovní, zážitkové, pohádkové, dětské dny, dny otevřených kluboven, místních oslav), pravidelné kroužky (rukodělné, sportovní, herní), tematické pobyty a další podobně zaměřené aktivity. Podmínkou je pravidelná činnost, tedy uspořádání alespoň dvou stejných či různých akcí ročně.
Součástí akce může být výroba dobročinných předmětů, potřeby pro dobrovolnickou pomoc a podobně, ale ne samotná sbírková činnost (prodej výrobků, předmětů, potravin, pokrmů, poskytování darů atd.) Pro tyto činnosti je třeba předem vyřídit povolení sbírky a tuto vést odděleně od akce.

Dotaci nelze využít na investiční náklady (nákup jednotlivého vybavení nad 40 tis. Kč), zahraniční pobyty, příměstské tábory a běžné tábory s délkou přesahující 6 dnů.

Podpora projektů činí zpravidla 10 – 30 tis. Kč. Ve výjimečných případech i více, v závislosti na rozsahu, přínosu a dosahu projektu. Celkovou alokaci dotačních prostředků v této kapitole předpokládáme pro příští rok ve výši 850 tis. Kč. O konkrétní výši schválené dotace budeme informovat až na jaře, v návaznosti na schválení podpory naší organizace ze strany MŠMT.

Žádost založte, vyplňte a odevzdejte prostřednictvím SkautISu.

Založit novou žádost může pouze vedoucí/admin jednotky (střediska) nebo správce dotací (roli může admin jednotky přidělit například hospodáři nebo vedoucímu projektu). Pozornost věnujte správnému vyplnění počtu akcí a předpokládaných osobodnů, počet akcí = kolikrát budete akci realizovat, počet dnů = jak dlouho trvá jednotlivá akce.

Podání se řídí Směrnicí k žádostem o vybrané dotace (hned 1. strana).

Podrobněji o této dotaci v sekci dotací na akce NM.

Sportovní závody, akce s brannou tématikou (MO)

Na uspořádání veřejných sportovních závodů a klání, akcí s tématikou přežití v přírodě či s vojenskou tématikou lze využít dotaci Ministerstva obrany (dále MO). Zpravidla je možné žádat o částky v rozmezí 10 - 120 tis. Kč, s určením na drobný spotřební materiál, služby a osobní náklady projektu.
Přesné podmínky MO pro rok 2020 dosud nebyly zveřejněny. Zájemce budeme průběžně informovat o zveřejnění přesných podmínek výzvy a o náležitostech žádosti podávané na MO prostřednictví ústředí.
Záměr akce nám pošlete do konce září mailem na kancelar@skaut.cz (představení akce, rozpočet včetně žádané částky, předpokládané počty účastníků apod.).

V průběhu října potom zpracujeme podrobnou žádost, kterou budeme odesílat na MO.
O poskytnutí či zamítnutí podpory ministerstvo informuje zpravidla na přelomu dubna a května.

Žadatelem o dotaci je středisko, okres, kraj či případně ZvOJ. Po schválení dotace jednotka obdrží rozhodnutí obsahující částku dotace, účel a podmínky využití prostředků. Statutár následně potvrzuje, že si tímto rozhodnutím jednotka bude řídit.

Dotaci nelze využít na investiční náklady (nákup jednotlivého vybavení nad 40 tis. Kč) a zahraniční pobyty.

V případě nejasností či jakýchkoliv otázek nás neváhejte kontaktovat přes mail ekonomicke@skaut.cz či zavolat na 774 260 960 (STS). 

Martin Hrouza
koordinátor dotací a pojištění

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 442x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura