....

Chyba na stránce: Revizní komise na sněmu – a co dál? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4705-rk-a-snem?autologin=1"

Revizní komise na sněmu – a co dál?

Revizní komise na sněmu – a co dál?

Sněmy středisek – pro revizní komise (RK) obzvlášť důležité období, a to ze dvou důvodů: je třeba sepsat souhrnnou zprávu o činnosti za uplynulé období, ve které popisují, jak plnili své úkoly během období,na které byly zvoleni (a předložit ji na sněmu); a je třeba se zamyslet, zda nenastanou změny ve složení RK (včetně naší osoby).

Souhrnná zpráva o činnosti

Dobrá zpráva na začátek – o obsah se nám postaral Revizní řád a to hned v článku 15. Než budete číst dál, mrkněte se tam. Můžeme dál? Při tvorbě zprávy doporučuji postupovat dle jednotlivých bodů a) až f), které berte jako kapitoly zprávy. Sněm by měl mít vaše revizní zprávy v případě nutnosti k dispozici, a pokud by bylo něco nejasné, nebo by padla k nějakému konkrétnímu bodu otázka, lze věc na místě vysvětlit. Je vhodné mít všechny kontroly uzavřené, včetně odvolání, proto pokud máte do sněmu ještě nějaký čas a chcete udělat ještě nějakou menší kontrolu, např. hospodaření táborů, je ten správný moment.

Bod a) je drobná sebereflexe - rekapitulace, jak se povedly roční plány, jestli se dařilo splňovat domluvené termíny revizí apod. Není žádná ostuda, pokud se něco nepodařilo včas, pokud existuje rozumné vysvětlení. Bod b) se váže ke zprávám a hodně závisí na tom, v jakém stavu je hospodaření a další činnosti vámi kontrolované jednotky (OJ); může být velmi krátký, ale také nejobsáhlejším bodem celé zprávy - nebojte se v tomto bodě pochválit. K bodu c) jen to, že dobře napsaný může sloužit jako odrazový můstek pro novou RK, která díky němu bude vědět, na co se soustředit v dalším období. Je vhodné, pokud je to na místě, do zprávy vložit slova díků činovníkům kontrolovaných jednotek, za spolupráci a za jejich dobře odvedenou práci. Body d) až f) nám vycházejí z našich revizních zpráv – stačí se do nich jen podívat a sepsat obecné shrnutí.

Předání štafety

Pokud se vaše RK nemá na sněmu zcela obměňovat, pak není třeba číst dále – zůstávající členové by měli mít znalosti o své OJ na takové úrovni, aby byli schopni zachovat úroveň a kvalitu prováděných revizí. Podívejme se však na případ, kdy se má celá agenda předávat úplně novému týmu.

V první řadě je dobré dopředu zjistit, kdo bude štafetový kolík přebírat – nejideálněji jsou kandidáti známí již před samotným sněmem. Vy, jako stávající členové RK, se s nimi můžete setkat, seznámit je s činností revizní komise, s vašimi činnostmi. Předat jim, vaše zkušeností s vámi kontrolovanou OJ - kde, kdy a s kým komunikovat, kolik času vám během roku kontroly zaberou, apod. Trochu důležitější setkání by mělo proběhnout co nejdříve po sněmu OJ, kde by měla stará RK předat materiály a podklady nové RK; zasvětit ji do toho, jak plánuje své kontroly a jak kontroly probíhaly, jakým způsobem uchováváte revizní zprávy (elektronické uložiště/v zamčené skříni na klubovně/u předsedy komise doma). Shrnout, jaké problémy vaši OJ trápí, nebo naopak v čem je jednotka silná - vycházejte z vaší souhrnné zprávy za minulé období. Vyvarujte se však toho, že budete pro novou RK stanovovat nějaká pravidla nebo mantinely – teď je to jejich závod, vy jste pro ně udělali maximum, ale pokud to chtějí dělat po svém, je to jen a jen jejich právo.

Hezký podzim a klidné sněmové období vám přeje Vlče.

Tomáš Opravil - Vlče
člen pracovní skupiny pro Revizní komise

Tento článek je součástí střípků pro Revizory. Přehled všech odeslaných článků a možnost přihlášení k odběru střípků je zde. Případné dotazy a komentáře můžete také směřovat na revize@skaut.cz nebo diskutovat ve skupině Hospodaření pro skauty na facebooku.

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 365x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu