....

Chyba na stránce: Co si myslí Češi o skautingu? V úterý 15.10. to můžeš zjistit osobně - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4737-co-si-mysli-cesi-o-skautingu?tl=comments&autologin=1"

Co si myslí Češi o skautingu? V úterý 15.10. to můžeš zjistit osobně

Co si myslí Češi o skautingu? V úterý 15.10. to můžeš zjistit osobně

Agentura Ipsos dlouhodobě spolupracuje se skauty a poskytuje jim pro bono své služby. Díky tomu může Junák – český skaut sledovat, jaké jsou názory české veřejnosti na skauting.

Aktuální výzkum agentury Ipsos (květen 2019) přináší vysvětlení, proč mnohé skautské oddíly na poptávku rodičům odpovídají ‘plno’. Více než dvě třetiny společnosti totiž vidí skauting v pozitivním světle. Ve skautu podle respondentů člověk zažije spoustu zážitků, mezi hlavní hodnoty skautingu pak patří ochrana přírody, pomoc druhým a spolupráce.

Z výzkumu také vyplývá, že Junák – český skaut je nejznámější organizací pro volnočasové aktivity dětí a mládeže, zná ho 68 procent dotázaných. Česká veřejnost ho zároveň pokládá i za nejdůvěryhodnější z výchovných organizací pro děti a mládež.  Podle výzkumu považuje 87 procent Čechů a Češek dobrovolnictví skautských vedoucích za přínos pro celou společnost, ale jen 58 procent z nich ví, že vedoucí tuto práci vykonávají bezplatně. Příznivý je i názor Češek a Čechů na podporu skautingu: 70 procent respondentů průzkumu souhlasilo, že by obce měly skauting podporovat, opačného názoru bylo 5 procent dotázaných. 

Co si o skautingu myslí Češky a Češi? (souhlas s výrokem)

Ve skautu člověk zažije spoustu zážitků a dobrodružství.         84 %
Ve skautu se člověk naučí pomáhat jiným.                                   82 %
Ve skautu si člověk najde dobré kamarády.                                 79 %
Ve skautu si člověk rozvíjí svou tvořivost.                                    78 %
Ve skautu člověk zvýší svou fyzickou zdatnost.                           77 %
Ve skautu se člověk naučí poctivosti, rozvíjí svůj charakter.    76 %

 
Chcete vědět víc? Přijďte se s výzkumem seznámit do hloubky! Ve Skautském institutu na Staromáku se chystá:

Představení aktuálního výzkumu agentury Ipsos a následná diskuze

Kolik lidí vůbec skaut zná? S čím si česká populace skauting spojuje? Vnímá ho pozitivně, má k němu důvěru? Pletou si lidé junáky a skauty? Komu jsou skauti sympatičtí a u koho si pohoršili?
 
Úterý 15. října od 19:00, SI na Staromáku 
 
Představení a diskuze se zúčastní:
Tomáš Macků, ředitel výzkumu a komunikace agentury Ipsos
Petr Vaněk - Permi, místostarosta Junáka – českého skauta
 
 
Metodika výzkumu 

Výzkum byl realizován společností Ipsos v průběhu května 2019 na reprezentativním vzorku dospělé populace (dle regionu, velikosti místa bydliště, pohlaví, věku) metodou on-line dotazování, pomocí Ipsos panelu Populace.cz. Velikost základního souboru byla 1 071 respondentů, dotázáno bylo 639 rodičů/prarodičů. Realizátor výzkumu, Ipsos, je výzkumnou technologickou a konzultační společností. Od roku 2015 je partnerem Junáka – českého skauta pro oblast výzkumu veřejného mínění. Své výzkumy pro skauty poskytuje pro bono.

 

Bára Trojak | barbora.trojak@skaut.cz

skautská tisková mluvčí

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 440x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu