....

Chyba na stránce: Střediskové minimum - hledáme nové vzdělavatelské týmy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4747-sm-poptavame-tymy?autologin=1"

Střediskové minimum - hledáme nové vzdělavatelské týmy

Střediskové minimum - hledáme nové vzdělavatelské týmy

Skautský rok 2019/2020 je rokem sněmovním, i kvůli tomu se nyní zvyšuje poptávka po kurzech střediskového minima. Současná kapacita stávajících kurzů střediskového minima přestává stačit. Jste zkušený tým vzdělavatelů? Pojďte rozšířit naše řady.

Střediskové minimum je nový typ vzdělávání, a na něj navázaná kvalifikace, speciálně pro vedení organizačních jednotek – středisek, ale i okresů, krajů, ZvOJ. Od roku 2019 vedoucí organizačních jednotek pro svou funkci potřebují kvalifikaci střediskové minimum (kvalifikaci nemusí mít činovníci v den svého zvolení do funkce, mohou si ji doplnit až do jednoho roku od svého zvolení).

Obsah kurzu střediskového minima definuje Směrnice ke kurzům střediskového minima, která navazuje na Řád pro vzdělávání činovnic a činovníků.

 

Jako podporu pro kurzy střediskového minima z ústředí nabízíme:

  • sdílení zkušeností z již proběhlých kurzů - a to jak ze strany organizátorů, tak i skrze zpětné vazby účastníků
  • sdílení materiálů z kurzů přes platformu Kurzy kurzům
  • konzultace s koordinátorkou HOČ - jak nad projektem, tak i nad jednotlivými oblastmi
  • podporu administrace akce - celá administrace akce probíhá přes skautIS, kde je možno využít i modulu přihlášek s vlastními otázkami
  • a také finanční podporu na vzdělávací akci - dle aktuálně platné směrnice ke vzdělávacím akcím (v roce 2019 tato podpora byla 135 Kč/osoba/den)

 

Více o obsahu a podmínkách kurzu střediskového minima najdete v sekci Křižovatky věnované vzdělávání vedoucích OJ zde

nebo

napište na e-mail strediskove-minimum@skaut.cz

 

 

Ellie Ellie - Jana Godarová 
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 324x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu