Logo

Účastník střediskového minima nemá VZ - jak se to týká komisí vůdcovských zkoušek?

Střediskové minimum (SM) je nový typ vzdělávání speciálně pro vedoucí organizačních jednotek. Podmínkami udělení kvalifikace střediskového minima je aktivní účast na kurzu a složená vůdcovská zkouška (VZ). Co dělat jako komise VZ, když se na nás obrátí činovník bez VZ a co dělat jako organizátor kurzu střediskového minima?

Se zavedením povinné kvalifikace střediskového minima pro vedení organizačních jednotek se začíná projevovat potřeba, aby zkušební komise vůdcovských zkoušek byly ochotné ověřovat vybraná kritéria VZ (příloha č. 2  směrnice ke kurzům střediskového minima). Činnovníci, kteří se hlásí na kurzy střediskového minima mohou mít pouze čekatelskou zkoušku; pro získání kvalifikace SM ale potřebují VZ či složit “zvláštní zkoušku” (vybraná kritéria VZ).

Co dělat jako komise pro VZ?

Ověření 18 vybraných kritérií VZ může proběhnout u jakékoliv schválené zkušební komise vůdcovské zkoušky po předchozí vzájemné dohodě (o přijetí účastníka na zkoušku rozhoduje předseda komise). Pravidla pro ověřování se použijí stejně jako u vůdcovské zkoušky.

Uchazeč je evidován standardně ve skautISu v rámci vzdělávací akce, kde vykonává zvláštní zkoušku (pouze u něj uveďte do poznámky, že skládá zvláštní zkoušku). Dle jeho skutečné účasti na akci (která se eviduje ve skautISu jako u běžných účastníků) vzdělávací akce také čerpá na účastníka zvláštní zkoušky dotaci a to ve stejné výši jako u ostatních účastníků.

Po úspěšném ověření všech vybraných kritérií VZ o této skutečnosti vzdělávací akce informuje na vzdelavani@skaut.cz Důležité informace v e-mailu jsou identifikace činovníka (jméno a příjmení, datum narození), identifikace vašeho kurzu (název kurzu) a datum dokončení ověřování kritérií. Kancelář Junáka se pak postará o samotné zadání do skautISu do profilu činovníka (není však vydáván žádný dekret).

 

Na závěr je důležité také poznamenat, že ověření těchto kritérií (“zvláštní zkouška”) neopravňuje činovníka k ničemu novému. Teprve až v kombinaci s absolvováním kurzu střediskového minima vytváří kvalifikaci nutnou pro vedení organizační jednotky.

Poptávku po “zvláštní zkoušce” očekáváme především v sněmovním období (aktuálně má vůdcovskou zkoušku 95 % vedoucích středisek, zvýšenou poptávku).

 

Co dělat jako organizátor kurzu SM?

Kurz SM může přijmout i účastníka, který nemá VZ. Nicméně kvalifikaci SM může účastníkovi udělit až poté, co u některé komise VZ složí “zvláštní zkoušku” nebo si doplní celou VZ. Dosaženou kvalifikaci si organizátor kurzu SM ověřuje ve skautISu. Pokud je účastník držitelem pouze ČZ, má dle Řádu pro vzdělávání na doplnění požadované kvalifikace 18 měsíců od zahájení kurzu SM. Kurz SM účastníkovi může pomoci s nalezením vhodné komise VZ nebo se může s touto žádostí obrátit na koordinátorku HOČ (e-mail: strediskove-minimum@skaut.cz).

 

 

Ellie - Jana Godarová
koordinátorka projektu vzdělávání hospodářsko-organizačních činovníků

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 461x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura