....

Chyba na stránce: Chcete kandidovat do ústředních orgánů? Poradíme, jak na to - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4773-pohravate-si-s-myslenkou-kandidatury-na-clenku-ci-clena-ustrednich-organu-a-nejste-si-jisti-zda-do-toho-jit-a-jak-na-to-poradime-vam?autologin=1"

Chcete kandidovat do ústředních orgánů? Poradíme, jak na to

Chcete kandidovat do ústředních orgánů? Poradíme, jak na to

Pokud máte chuť kandidaturu do ústředních orgánů zkusit, ale nejste si jistí, zda to pro vás bude to pravé, pobavte se o tom s někým z jejich stávajících členek či členů. V článku dále naleznete informace, které je potřeba vědět a brát v potaz při rozhodování, a provedeme vás celým procesem od rozhodnutí po vyplnění kandidátní listiny ve skautISu.

Možná váháte a máte pocit, že členství v ústředních orgánech je pouze pro “vyvolené”. Jenže žádný učený z nebe nespadl a také stávající členky a členové Náčelnictva, Ústřední revizní komise či Rozhodčí a smírčí rady byli jednou na začátku, rozhodovali se, zda kandidovat a po svém zvolení se podle svého nejlepšího vědomí a svědomí podílejí na práci ve prospěch celé organizace. To, že se na práci ústředních orgánů podílejí činovice a činovníci s různými zkušenostmi a z různých koutů republiky, přispívá k tomu, že při své práci zvažují více hledisek a pohledů na věc a tedy i k jejich lepšímu (byť ne vždy jednoduššímu) rozhodování. 

Pokud vás zajímá, jak probíhá jednání Náčelnictva či na konkrétní věci, které Náčelnictvo řeší, je možné se přijít osobně podívat na místě to zjistit (jednání jsou veřejná, s dotazy se neváhejte se obrátit na e-mail nacelnictvo@skaut.cz ), nebo oslovit kteréhokoliv ze stávajících členek či členů Náčelnictva. Podobně se je jistě možné obrátit také na členky a členy ÚRK či Rozhodčí a smírčí rady.

Co je ke kandidatuře do ústředních orgánů třeba? 

Kromě chuti a zájmu to zkusit, je třeba splňovat kvalifikační podmínky pro kandidaturu do jednotlivých ústředních orgánů, které podrobně popisuje  Řád Valného sněmu v článcích (48) - (52). 

Schválení kandidatury sněmem okresu či kraje (dále jen VOJ) nebo některým z ústředních orgánů  

Návrhy na kandidáty či kandidátky mohou podávat ústřední orgány a sněmy sněmy VOJ. (Pilné návrhy pak také rady VOJ.) Prakticky to znamená, že právě “váš” okresní nebo krajský sněm může vaši kandidaturu schválit a podpořit a přijmout příslušné usnesení.

Vyplnit kandidátní listinu ve skautISu

Ve skatuISu je třeba vyhledat Valný sněm prostřednictví tlačítka "Akce" > "Sněmy" > zadat číslo Ústředí "1" pomocí "dalekohledu" si dohledat Ústředí a následně i Valný sněm. Poté, co si rozkliknete Valný sněm, použijte záložku "Volené funkce" a vyberte si, na kterou z nich si přejete kandidovat. Následně je třeba vyplnit požadované náležitosti návrhu na kandidáty, jejich přehled je uveden v kapitole 7 Směrnice k XVI. Valnému sněmu a sněmům organizačních jednotek v roce 2019/20.

Řádné návrhy na kandidáty a kandidátky do voleb na Valném sněmu je třeba podat do 11. února 2020. (Pilné návrhy, které pak schvaluje Valný sněm, je možné podávat i po té.)

Každou z podaných kandidátních listin projde Kandidátní komise, zkontroluje, zda jsou splněny všechny podmínky kandidatury, popř. vyzve kandidáta k doplnění či úpravě. Pokud je po té vše v pořádku, kandidátní listinu ve skautISu potvrdí a ta je tak viditelná pro všechny delegáty Valného sněmu. Ti se tak mohou dostatečně předem s kandidáty seznámit a zvážit, které z nich na Valném sněmu podpoří.

A už předem můžeme slíbit, že pokud se do toho rozhodnete jít a budete zvoleni, bude pro vás práce v Náčelnictvu, Ústřední revizní komisi či Rozhodčí a smírčí radě další zajímavou skautskou zkušeností a možností podílet se na rozvoji organizace z pro vás nové pozice.

Lenka Šablová
za PS NJ pro Valný sněm
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 417x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu