....

Chyba na stránce: Zveme chlapy na Obzor 2020 - skautský duchovně orientovaný kurz (dříve 4kurz) - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4813-obzor2020-2?autologin=1"

Zveme chlapy na Obzor 2020 - skautský duchovně orientovaný kurz (dříve 4kurz)

Zveme chlapy na Obzor 2020 - skautský duchovně orientovaný kurz (dříve 4kurz)

p. s. 2/3 kapacity kurzu už máme plné. Ale přihlášených skautek je dvakrát tolik než skautů. Proto nyní přivítáme zvláště chlapy, kteří kurz "genderově" vyváží. :-)

Nevíš si rady s duchovní výchovou v oddíle nebo chceš pracovat na vlastním duchovním rozvoji? Nebo obojí? Chceš konkrétní programy a aktivity, sdílet zkušenosti s ostatními, načerpat nový elán do skautské činnosti a poznat nové přátele? Pozvedni oči k obzoru a jdi...

Jde o metodický, formační a částečně i zážitkový kurz, který rozvíjí skauting s důrazem na osobní duchovní život účastníka a nabízí náměty pro rozvoj činnosti oddílů v duchovním směru. Probíhá pod patronací Odboru duchovní výchovy Junáka a LŠ Protos.
Duchovně orientovaný skautský kurz Obzor 2020 se skládá ze tří víkendů v měsících duben-květen-říjen v různých základnách v Čechách a na Moravě. Každý víkend je zaměřen na jeden ze tří skautských principů a na jejich odraz v duchovním životě i v skautské činnosti.
Jde také o vzájemné přátelské a neformální sdílení ve společném kruhu instruktorů a účastníků, kde každý všem dává i od všech dostává.

Bližší informace jsou zde v příloze:

Přihlašování a web akce:
https://obzor.skauting.cz/

Tým Obzoru tě srdečně zve!
„Obzor, kdo v očích nemá, nic nepochopil“ W. R.

logo

Článek publikoval

Rys
Zobrazeno: 302x

Práce s článkem

1
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu