Logo

Přemýšlíte o Hithitové kampani nebo o využití on-line dárcovství?

Stále více středisek se snaží získat prostředky na své investice prostřednictvím crowdfundingu (např. Hithit, Startovač, Nakopni mě) nebo on-line dárcovství (např. platformy Darujme, Daruj správně). Základem úspěchu na těchto platformách je angažovanost v komunitě, která Vás může podpořit, dobrá komunikace s ní a i atraktivní a poutavě popsaný záměr.

Crowdfunding (v překladu financování skupinou/davem) je založen na získávání finančních prostředků od "podporovatelů" Vašeho projektu, kterým na oplátku za jejich peníze nabídnete odměnu. Jedná se tedy ve skutečnosti o obchodní vztah mezi poskytovatelem produktu/služby a plátcem – objednatelem. V případě crowdfundingu lze totiž objednávku považovat za uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní (případně jiné obchodní smlouvy, např. smlouvy o reklamě, sponzoringu apod.). Odměny typu “dobrý pocit” přináší právní a účetní nejistoty a vystavovat potvrzení o přijetí daru za takové odměny nelze doporučit.

Provozovatel crowdfundingového portálu si účtuje provizi z vybrané částky (např. Hithit 9% + DPH; u velkých projektů je provize k jednání), k čemuž je zapotřebí připočíst náklady na dárky a jejich distribuci. Abyste prostředky skutečně získali, musíte během své časově omezené kampaně dosáhnout cílové částky, kterou si při zadání kampaně zvolíte (u Hithitu min. 50 000 Kč). Délka kampaně nejde v jejím průběhu měnit. Pokud nedojde k dosažení cílové částky, vrací se prostředky lidem, kteří je zaslali. Adresy dárců můžete použít pouze k vypořádání odměn. Úspěšná crowdfundigová kampaň předpokládá vysoké personální nasazení.

Darování (např. přes Darujme.cz nebo Daruj správně) je na rozdíl od crowdfundingu poskytnutím daru. Portál Darujme.cz provozuje Sdružení Via a po zaregistrování Vám umožní vytvářet dárcovské projekty - jednoduchou webovou stránku, kde projekt představíte a rovnou je zde i platební portál pro dárce. Poplatek za zprostředkování je v případě Darujme pouze 2% z vybrané částky (+ registrační a roční poplatek v řádu stokorun dle aktuálního ceníku). Pro získání prostředků není potřeba dosáhnout cílové částky (prostředky získáte v každém případě) a navíc ušetříte náklady spojené s dary a jejich distribucí. Kromě peněz získáte i kontakt na dárce a ty určitě kontaktujte, poděkujte jim a informujte je o využití darovaných peněz. Výrazně tak zvýšíte pravděpodobnost, že Vám tito dárci budou ochotni pomoci i v budoucnu. U darujme.cz není zapotřebí mít ohlášenou veřejnou sbírku, dárce se musí před zasláním daru identifikovat, což je považováno za uzavření darovací smlouvy. V případě Daruj správně je zapotřebí ohlášení veřejné sbírky. Nejjednodušší cestou v oblasti on-line darování je v současnosti spolupráce se Skautskou nadací Jaroslava Foglara.

Skautská nadace Jaroslava Foglara je již registrovaná na Darujme.cz a nabízí skautským organizačním jednotkám skautfunding, tj. zprostředkování dárcovských projektů s tím, že vybranou částku (tj. 98%, většinou i zbylá 2%) dostanete od Nadace jako nadační příspěvek po skončení fundrisingové akce. Dobu trvání kampaně a cílovou částku lze nastavit a v průběhu doby i měnit. Není nutné dosáhnout cílovou částku - co si vyberete, je vaše. Výhodou je, že se nemusíte registrovat na portále Darujme.cz. Daňová potvrzení o přijatých darech generuje přímo portál Darujme.cz. Dárcovské projekty zprostředkované Nadací jsou na www.podporit.jdem.cz. K dárcovským projektům na Darujme.cz lze vytvářet osobní dárcovské výzvy. Příklad dárcovské výzvy Udělejte dobrý skutek s námi. Nadaci nic neplatíte, ale kontakty dárců patří nadaci. V případě zájmu o skautfunding kontaktujte nadaci na jester@skaut.cz.

Výše zmíněné způsoby jsou jen prostředkem, který sám o sobě, bez vašeho zapojení, žádné zdroje nepřinese. Je zapotřebí o peníze žádat a to opakovaně. Pokud si o podporu neřeknete, máte téměř jistotu, že nic nedostanete. Pokud si budete o podporu říkat, tak nejhorší, co se Vám může stát je, že nic nedostanete.

Daňové shrnutí:

Darování je situace, kdy dárce bezplatně a bez jakékoliv protislužby převádí majetek obdarovánému (nejčastěji peníze). Toto je splněno při darování např. přes portál Darujme.cz, ale už ne u Hithitu a jiných crowdfundingových kampaní (a to ani, pokud za peníze slíbíte přispěvateli i „jen“ reklamu). Pozor si dejte i u přímého dárcovství, kdy uzavíráte darovací smlouvu přímo s dárcem. Jakmile je v darovací smlouvě stanovené protiplnění, o dar se z daňového hlediska nejedná a název smlouvy zde není rozhodující – rozhodující je obsah smlouvy. Pokud se o dar ve skutečnosti nejedná, potvrzení o přijetí daru nevystavujte.

Dary ve prospěch Junáka jsou z daňového pohledu osvobozeny (resp. o jejich osvobození rozhodne OJ - viz metodika k darům) a není nutné kvůli darům (pokud jsou správně posouzeny a jedná se skutečně o dary) podávat daňové přiznání k dani z příjmu. Dárcům se sluší poděkovat, informovat je o využití daru.

Příjmy za protislužbu (typicky crowdfunding) je komerční službou, díky níž Vám vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob a pokud dosáhnete skutečně vysokých částek a „nevejdete se“ do odčitatelné položky pro neziskové organizace na úrovni svého daňového přiznání – může se Vám stát, že daň skutečně zaplatíte. Pokud vedete jednoduché účetnictví a crowdfundigová kampaň (včetně odměn) je roztažena do více účetních roků, dostanete se s účetnictvím do problémů - nedoporučujeme!

Z těchto důvodů je vhodné dobře promyslet, který typ fundrisingu zvolíte, abyste zbytečně neutráceli peníze od přispěvatelů na náklady (poplatky, daně apod.), které Vám nepomohou s realizací Vašeho projektu.

Další užitečné informace naleznete v Metodice Začínáme s fundrisingem a v článcích SkautfundingSkautfunding rok první, Skautfunding první milion a Skautfunding druhý milion.

V případě dotazů nás kontaktujte na hospodareni@skaut.cz.

Veronika Dlabalová
Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 571x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura