....

Chyba na stránce: Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce v druhém, rošířeném a opraveném vydání - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4828-vodacka-prirucka-ke-kapitanske-zkousce-ii?autologin=1"

Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce v druhém, rošířeném a opraveném vydání

Vodácká příručka ke kapitánské zkoušce v druhém, rošířeném a opraveném vydání

Vychází rozšířené a opravené vydání Vodácké příručky, která shrnuje vše, co by měli znát a umět vedoucí - kapitáni a kapitánky vodních skautů. Je to publikace, jejíž první vydání z roku 2017 bylo rychle rozebráno a ohlas předčil i nejoptimističtější očekávání autorů.

Autoři měli před sebou nelehkou volbu – dotisknout rychle stávající text, nebo některé části aktualizovat, místy rozšířit a upravit podle došlých připomínek, nových zkušeností a praxe. Zvolili náročnější variantu a v příručce  přistoupili k některým úpravám.

Co je v novém vydání jinak?

Doplnili a vyměnili jsme některé obrázky a schémata v částech 1-3, doplnili část o kanoistice, zejména kapitolu o technice jízdy na stand-up paddleboardu, kterou jsme připravili ve spolupráci s Českou Federací Stand Up Paddle (část 4), opravili některé zastaralejší postupy a nafotili někde vhodnější obrázky v části o záchraně (část 5), zkontrolovali aktuálnost právních předpisů v části 6, precizovali jsme některé nejasnosti v textech v části o přípravě a vedení vodácké akce (část 7), přepracovali podle aktuálně zrevidovaných stezek, plaveb a ostatních vodáckých doplňků příslušné texty v části metodika (část 8), místy jsme aktualizovali část 9 o vodním skautingu, doplnili text o jachtingu o některé postupy a vybavení, které se stávají běžnou součástí plachtění na lodi P550, a provedli dílčí revize ve zbývajících částech příručky.
Na četná přání jsme přistoupili k vytvoření rejstříku, který najdete na konci knihy před obsahem. Za práci na rejstříku bychom rádi vyjádřili upřímný dík skautovi Pavlu Savinovi ze 4. oddílu VS v Praze, který jeho přípravě věnoval několik dní a nocí před odesláním příručky do tiskárny.

Doufáme, že vylepšené druhé vydání bude přínosné i těm, na které se již nedostalo z vydání prvního, a že Vodácká příručka bude dobrým pomocníkem začínajícím i zkušeným vedoucím vodáckých oddílů.

David Svoboda – Cedník
a kolektiv autorů

Co se dočtete ve Vodácké příručce ke kapitánské zkoušce

Nejedná se jen o učební materiál ke kapitánské zkoušce, ale o kompletní oblast vodáctví ve skautských oddílech. Je bohatým zdrojem pro jakoukoli přípravu na vodácké akce a aktivity pro skautské vůdce. A to nejen pro oddíly vodních skautů, ale pro všechny, kteří někdy vyráží na vodu. V  knize najdete nejen nejnovější metodiku kanoistiky s originálními ukázkami od naší reprezentace, ale i kompletní popis základů plachtění doporučeny Českým svazem jachtingu. Navíc se seznámíte s aktuální platnou legislativou pro pohyb na vodě i ve vodě.

Příručka dále podává ucelený přehled záchrany a sebezáchrany na klidné i divoké vodě včetně metod výuky schválený Vodní záchrannou službou ČČK. To vše je doplněno popisem plaveckých způsobů a výuky plavání.

Podstatnou část knihy pak tvoří ještě propracované metodiky vedení vodáckého oddílu, organizace výprav na vodu a vodáckých putovních táborů včetně návodů pro řešení krizových situací a popis specifik první pomoci. To vše je doprovázeno více než 600 fotografiemi, moderními kinogramy a přehlednými schématy. Autorem knihy je David Svoboda a kolektiv.

Za TDC
Petra Daněčková
Peťule
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 184x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu