Logo

Nová šátková řada je tu. Fotografie a všechno, co jste chtěli vědět

U příležitosti 30 let svobodného skautingu představujeme změny v pravidlech nošení skautských krojových šátků a s nimi novou šátkovou řadu pro všechny věkové kategorie. Podstatné informace najdete shrnuté v tomto článku, od důvodů, přes cestu, která ke změně vedla, po výsledný stav a informace o prodeji šátků v JUNshopu nebo chystaném živém vysílání 11. prosince. Čtěte dál!

Změnou na poli krojových šátků se dostáváme na konec procesu, který započal na Valném sněmu v Litomyšli před 5 lety. Přes několik vln celostátního připomínkování na Křižovatce a na Elixírech či HelpDescích, přes postupné a konzistentní rozhodování dvou po sobě jdoucích Náčelnictev, přes diskutování principů, testování barev a naposledy aktivní zapojení desítek oddílů a středisek z celé země do závěrečného připomínkování letos na jaře se dostáváme k dnešku. Náčelnictvo v září 2019 valnou většinou schválilo aktualizovaný Krojový řád, který přináší novou šátkovou řadu pro všechny věkové kategorie, svobodu oddílům a střediskům tvořit si vlastní šátky, stejně jako používat stejné šátky jako doposud.

To celé je od počátku vedené odhodláním nabídnout skautkám a skautům barevnost šátků, po které mnozí volali (nejen tím, že často nosili jiné šátky, než hnědý, který dle řádu měli), umožnit mnohým nosit šátek s větší radostí nejen ke kroji, ale i k tričku nebo jinému oděvu (protože osobní vkus je různý) a ukázat tak svoji hrdost na skauting jako hnutí pestré, současné, otevřené. Děkujeme všem, kdo se zapojili, za nesčetné množství vlastních perspektiv a připomínek, za to, že pomohli dovést tuto cestu do konce. A teď k tomu, kam jsme došli.

Principy nové šátkové řady


Každá věková kategorie má vlastní šátek. Zatímco dosud jsme měli šátek žlutý pro světlušky, žabičky a vlčata a hnědý (bleděmodrý) pro všechny starší, nově má každá výchovná kategorie k dispozici svůj řádný šátek. Od benjamínků po dospělé. Lze je tak dobře použít na přechodové rituály. Šátky jsou totožné pro skauty vodní i suchozemské, s výjimkou skautského věku, kde se na základě výsledků zpětné vazby od vodních skautů barevně odlišují.

Šátky jsou pestré a dělají radost. Šátek pro každou kategorii je jiný. Někde byla barva zřejmá hned (žlutá pro světlušky, roverská vínová pro R&R), jinde je za barvou mnoho přemýšlení a připomínkování. Každý je jedinečný, barevný. Lze očekávat, že budou často používané nejen ke kroji, ale třeba k oddílovým trikům. To je záměr.

Pro koho je jaký šátek? Pro benjamínky je šátek oranžový. Pro světlušky, žabičky a vlčata je šátek žlutý. Pro skautky a skauty je šátek tyrkysový (pro vodní skautky a skauty je k dispozici bleděmodrý). Pro rangers a rovery je šátek vínový. Pro činovníky a činovnice a další dospělé je šátek fialový. Pro členky a členy kmene dospělých je dosavadní příležitostný (nově řádný) šátek kmene dospělých. Pro všechny je šátek národní.

Lemy a barvy vytvářejí kontinuitu. Lem šátku má obvykle barvu plochy šátku následující kategorie (např.: skautský šátek má lem ve vínové barvě, ta je barvou plochy šátku následujícího, tedy roverského). Tato “postupka” utváří jednotnou linku napříč věkovými kategoriemi a vypovídá o tom, jak člověk ve skautingu roste.

Symboly nesou význam. Grafické symboly v lemech (tzv. piktogramy), shodné na všech šátcích, ilustrují 4 klíčová slova, kterými popisujeme skauting (ten je znázorněný lilií). Jsou to dobrodružství (kotva), charakter (slibový oheň), příroda (květ) a kamarádi (uzel přátelství). Skautkám a skautům, kteří o klíčových slovech slyšeli (nebo teď slyší), mohou posloužit jako mnemotechnická pomůcka.


Principy nových pravidel nošení šátků


Krojový řád nenařizuje, ale dává možnost volby. Dosavadní Krojový řád jasně určoval tzv. základní šátky. Nový Krojový řád to nedělá. Nabízí úplnou řadu nových šátků (představovaných dnes), ale dává plnou volnost jednotlivcům, oddílům a střediskům (dle situace) vytvářet si šátky jednotek nebo bez jakéhokoliv omezení používat šátky dosavadní (žluté, hnědé/bleděmodré či kvalifikační). Všem těmto šátkům říkáme „komunitní“. A další možností pro každého je národní šátek.

Navazujeme na šátky za Svojsíka. Za života bratra zakladatele si své šátky oddíly vymýšlely samy. Až po smrti ABS a s blížící se válkou došlo k jejich sjednocení. Šátky pestré (barevností i růzností) lépe ilustrují současný úspěšný skauting než povinná jednotnost.

Národní šátek je jednotícím prvkem. Před rokem představený národní šátek byl předvojem nové šátkové řady. Je určen pro použití v Česku i v zahraničí, pro běžné nošení, reprezentační okamžiky i pro výpravy za hranice. Pokud se skautky a skauti z několika oddílů - v nichž používají různé šátky - potkají při aktivitě, kde chtějí působit jednotně (třeba společná cesta do zahraničí nebo čestná stráž doma), mohou dobře použít národní šátek.

Dosavadní šátky jsou v prodeji bez omezení. Dosavadní šátky, které znal dřívější Krojový řád jako základní (tedy žlutý, hnědý/bleděmodrý) a šátky kvalifikační, zůstávají v prodeji v JUNshopu bez časového omezení. Každá jednotka se může rozhodnout, jestli chce používat novou šátkovou řadu, používat šátky dosavadní nebo si vytvořit šátky vlastní.

Doplňující informace


JUNshop začne nové šátky prodávat v den 30. výročí obnovení svobodného skautingu, v pondělí 2. prosince 2019 ve 14 hodin, zároveň v kamenném obchodě i na www.junshop.cz.

Krojový řád a jeho přílohy, schválený Náčelnictvem a vstupující v platnost k 1. prosinci 2019, si neváhejte prostudovat, pokud vás zajímají podrobnosti k pravidlům nošení krojových šátků.

Pokud máte dotazy k nové šátkové řadě nebo k celému nastavení nového systému, můžete je poslat na satky@skaut.cz nebo vložit do komentářů pod tento článek.

Pokud si vymyslíte a budete chtít nechat vyrobit vlastní oddílové/střediskové šátky, pak JUNshop tuto službu nabízí.

Nalaďte si živé online vysílání k tématu krojových šátků, ve středu 11. prosince od 20 hodin na Facebooku (SkautInfo), Instagramu (skaut) a Youtube (czskaut). O šátcích s Vámi budou diskutovat Anežka Polanská - Áša (šéfka šátkového týmu), Marek Baláš - Čiča (náčelník) a Petr Vaněk - Permi (místostarosta).

Těšíme se z toho, kolika skautkám a skautům, těm dnešním i těm budoucím, nová pravidla i nové šátky udělají radost. Ať se jim dobře vede!

Jménem „šátkového týmu“ Výkonné rady

Anežka Polanská - Áša
šéfka šátkového týmu

Petr Vaněk – Permi
místostarosta

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 3556x

Práce s článkem

5
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

17 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura