Logo

Vzkaz náčelníků a starosty k 30 letům svobodného skautingu

Když začal, jen pár dnů po 17. listopadu 1989, skauting vstávat z popela po 40 letech komunistického útlaku, asi málokdo přemýšlel nad tím, jak se nám bude dařit za 30 let. Tolik let nepřerušeného skautování nám totiž nikdy předtím nebylo dopřáno. Dnes, o těch 30 let později, vidíme, jakou cestu jsme zdolali a kudy vedla. A je to cesta ohromující.

Živelně jsme na počátku znovuzakládali oddíly nebo je přiváděli z organizací, kde byly léta v úkrytu, obnovovali jsme střediska, vyráželi na první tábory a velmi pomalu jsme dostávali zpět alespoň něco z ukradeného majetku. Překotně jsme obnovovali lesní školy i časopisy, ve střediscích pořádali první rádcovské kurzy a navazovali kontakty se světovými skautskými organizacemi. Všeho bylo málo, jen odhodlání a nadšení bylo dost. A cesta to byla občas trnitá. Na mnoho věcí jsme měli různé pohledy, a protože nám ležel skauting na srdci a báli jsme se o něj, byly to často bolestné střety. Od středisek po vedení organizace.

Dnes žijeme ve zcela jiném světě. Každým rokem pořádáme na tisíc skautských táborů, vzděláváním projdou stovky budoucích vedoucích, vzájemně se inspirujeme na celostátních akcích, oddíloví vedoucí mají k dispozici aktuální výchovné nástroje, rozhodujeme v zaběhnutých demokratických procesech. Tisíce nových holek a kluků přichází každý rok do skautských oddílů, kterými ale zároveň prošla již více než jedna celá generace mladých lidí, kteří dnes kráčí životem. Životem rodinným, životem profesním, životem občanským. Právě skrze tyto mladé ženy a muže, formované skautskými hodnotami, naplňuje skauting svůj úkol dělat svět lepším.

Skauting si po 30 letech vede mimořádně dobře. Za posledních 12 let nás přibyla více než polovina a Junák - český skaut je jednou z nejrychleji rostoucích národních skautských organizací na světě. Průzkumy i každodenní zkušenost ukazují, že se těšíme velké důvěře rodičů i společnosti jako celku. Obce nejen posilují podporu skautingu, ale některé radnice dokonce aktivně usilují o vznik skautských oddílů pro holky a kluky svých vesnic a měst. Mnohé oddíly pod vedením schopných a obětavých vedoucích narostly za posledních deset let o desítky členů.

Nic z toho není samozřejmost. Za vším je spousta energie a odhodlání.

Děkujeme všem sestrám a bratrům, kteří pomáhali obrodě skautingu před třiceti lety, stejně jako děkujeme těm, kteří dnes stojí v čele oddílů, středisek, vedou vzdělávací kurzy, starají se o základny, účtují výpravy. Děkujeme tisícům a tisícům těch, kteří mohou za to, že kluci a holky rostou ve skautských oddílech v aktivní mladé lidi s rovnou páteří.

Stojí ale před námi mnohé výzvy a je třeba, abychom na sebe nadále byli nároční. Je třeba hledat cesty, jak zpřístupňovat dobrodružství skautingu dalším holkám a klukům a naplňovat tak poslání skautingu. Je třeba zakládat nové oddíly a vychovávat nové vedoucí nejen z našich řad, ale přizvat k pomoci i rodiče a další podporovatele skautingu, kteří sami neprošli skautskou výchovou. Je třeba usilovat o větší podporu ze strany samospráv při rekonstrukci a stavbách kluboven. Je třeba dbát na kvalitu skautské výchovy a soustředit energii na podporu a rozvoj oddílů, posilovat týmy střediskových rad tak, aby se podpora výchovného úsilí stala všudypřítomnou. Myslet na to, že výchovný dopad našeho snažení na skautky a skauty v oddílech je alfou a omegou existence skautingu.

Jsme přesvědčeni, že naše obce, naše země i naše planeta potřebují aktivní mladé lidi se zájmem o své okolí, lidi ochotné pomáhat druhým a řešit výzvy společně. Jsme přesvědčeni, že skauting takové lidi pomáhá formovat. Díky všem, kdo k tomu přispívají a díky všem, kteří se přidají.

Se stiskem levice

Eva Měřínská (náčelní)
Marek Baláš – Čiča (náčelník)
Josef Výprachtický – José (starosta)

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 956x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura