....

Chyba na stránce: Hledání lilie: jak zapojit film do programu? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4851-hledani-lilie-jak-zapojit-film-do-programu?autologin=1"

Hledání lilie: jak zapojit film do programu?

Hledání lilie: jak zapojit film do programu?

Když se v listopadu 1989 zhroutil komunistický režim, zažívali čeští skauti stejnou euforii jako všichni, kdo toužili po demokracii. Po desítkách let skončil politický dohled, zákazy, špehování a perzekuce, konečně bylo možné budovat hnutí v úplné svobodě. Ukázalo se ale, že obnova nebude snadná. Jakou cestou a jakými peripetiemi prošel český skauting v polistopadové době? Odpovědi hledá dokumentární film Adama Drdy a Viktora Portela Hledání lilie. 

2. prosince 2019 bude mít premiéru na více než 80 místech Česka a Slovenska.

Promítáte dokumentární film Hledání lilie i u vás? Pak by vám mohlo hodit několik tipů, jak s filmem pracovat. Jde o film, po kterém by bylo dobré věnovat prostor reflexi a doplňujícím dotazům 

  • Pozvěte na promítání skautské pamětníky a po shlédnutí filmu je zapojte do diskuze.
  • Dejte divákům papír a tužku a vyzvěte je, aby si zapisovali myšlenky, které ve filmu zazní a zaujmou je.

Reflexe a diskuze

  • Jak rozproudit diskuzi po filmu? Třeba otázkami:

- Co tě zaujalo a proč?
- Jaké pocity jsi prožíval/a v průběhu sledování?

- Co Tě v dokumentu nejvíce zaujalo/zasáhlo? Co Tě překvapilo, co pro Tebe bylo úplně nové?

- Dokázal/a by ses ztotožnit s někým z protagonistů dokumentu?

- Dá se říct, kdo vlastně jednal správně? 

  • Otázky k Tvému oddílu/středisku

- Jak se podle tebe žilo před třiceti lety (od roku 1989)? Co ti o této době rodiče, prarodiče vyprávěli? Co bylo jiné než dnes?
- Jaká byla cesta tvého oddílu/střediska? Navazuje na skautskou činnost před rokem 1989? Nebo jste nově vzniklé středisko?
- Probíhaly/probíhají ve vašem oddíle/středisku nějaké mezigenerační střety?

- Kde se u vás ve středisku/oddíle vzaly tradiční akce?

- Jak dlouho táboříte tam, co teď?

  • Pohled do budoucna: Co byste skautingu přáli za třicet let? (můžete napsat, nakreslit, ztvárnit scénkou, živým obrazem,...)

Odborky vztahující se k filmu

  • Skautský historik
    • úkol C Historický program. Připravím pro družinu/oddíl program v délce jedné až dvou hodin na téma historie českého, resp. československého skautingu. Součástí programu bude diskuse na mnou vybrané zajímavé historické téma, kterou budu řídit.
    • č. 4  Pamětníci. Zkontaktuji člověka, který skautoval dříve, než jsem se narodil/a (může to být můj bývalý vedoucí, bývalá vedoucí, starší člen nebo členka našeho střediska, ale i někdo v důchodovém věku). Seznámím se s jeho/jejím životním příběhem, jakou roli v něm hrál skauting, jak vzpomíná na svoje začátky v oddíle, tábory a další činnost. Příběhy zpracuji zajímavou formou pro ostatní.
Doporučení od vedoucích skautské věkové kategorie:
Film je spíše vhodný až pro roverskou věkovou kategorii. Nicméně pokud by někdo chtěl s filmem u skautů/skautek pracovat, myslíme, že je vhodnější až pro starší skauty a skautky. Zároveň si myslíme, že je potřeba s ním pracovat až poté, co ho předtím vidí vedoucí daných skautů, aby zhodnotil, zda z něj děti budou něco mít. V případě, že by ho chtěl některý oddíl použít v programu skautské věk. kategorie, myslíme si, že je vhodné se předním věnovat skautské historii a skautským osobnostem, aby byl využit potenciál filmu a děti znaly kontext. Stejně tak po shlédnutí filmu bude za potřebí s dětmi probrat, co se ve filmu dozvěděly.
 
Tipy a otázky pro rozproudění debaty a prohloubení reflexe - kategorie roveři a rangers: najdete ZDE
 
Jako výborný podklad pro sledování filmu doporučujeme aktuální číslo Skautského světa. Online je k dispozici zde
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 401x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu