Logo

O čem a jak rozhodovalo Náčelnictvo na svém 107. zasedání? Přečtěte si ve článku.

Náčelnictvo schválilo rozpočet organizace na rok 2020, zabývalo se a shodlo na dalším postupu ve věci Otevřeného dopisu a výzvy ve věci klimatické krize, projednalo materiál k tématu Dospělých v organizaci, schválilo závěrečné zprávy tří témat Strategie 2022, projednalo a schválilo Roční plán práce VRJ na příští rok nebo se zabývalo přípravou Valného sněmu.

Většinu sobotního dopoledne členky a členové Náčelnictva věnovali projednávání materiálu, který připravila PS NJ pod vedením ses. Rychnovské – Nutty v návaznosti na Otevřený dopis a výzvu ve věci klimatické krize. Náčelnictvo se shodlo na tom, že klimatická změna je závažný problém a postupně si odpovídalo a hledalo společný pohled na to, jakou formou, v jakých oblastech (výchova, vzdělávání, podpora angažovanosti jednotlivců a angažovanost organizace) a v jaké míře by se Junák – český skaut měl problematikou zabývat. Výstupy diskuze budou sloužit jako podklad ke konkrétněji uchopeným materiálům na příští jednání. Náčelnictvo na základě proběhlých diskuzí schválilo soubor usnesení.

Dalším důležitým bodem programu bylo projednání rozpočtu organizace na rok 2020, který Výkonná rada předložila a NJ schválilo jako mírně ztrátový. Příčinou (možné, jedná se o předpoklady) ztráty ve výši cca 1 mil Kč je konání Valného sněmu (úhrada účastnických poplatků ze strany ústředí) a náklady související s realizací Strategie 2022.

 

Náčelnictvo také revokovalo na minulém jednání schválené usnesení k výši členských příspěvků, kde nedopatřením zůstala loňská částka u členského příspěvku bez odběru časopisu, a schválilo správnou verzi znění, tedy

Více v článku Výše členských příspěvků na roku 2020.

Obsáhlým bodem jednání bylo pokračování diskuze k nastavování procesů k lepšímu řízení starosty a VRJ, navazující na předchozí debaty Náčelnictva k systémovému řešení obsazování pozice starosty. PS NJ rozpracovala tři na minulém zasedání schválené teze – směřovat ke zlepšení a prohloubení vhledu členek a členů NJ do jednotlivých oblastí práce VRJ skrze PS či výbory, které budou mít jednotlivé oblasti v gesci, a pravidelné (jednou či dvakrát za fční období NJ) debaty nejen o plánu Výkonné rady a naplňování konkrétních úkolů, ale i nad celkovým směřováním práce VRJ, nastavení spolupráce a komunikace mezi VRJ a Náčelnictvem atp.

 

Vzhledem k blížícímu se konci roku Náčelnictvo projednalo a po krátké diskuzi a zodpovězení doplňujích otázek schválilo Roční plán práce Výkonné rady na rok 2020.

 

Dalším obsáhlým bodem bylo projednání materiálu k tématu Dospělí v organizaci. PS NJ pro dospělé ukončila práci na „mapování“ oblasti dospělých, pojmenovala si jejich jednotlivé skupiny a předložila Náčelnictvu k diskuzi návrhy více než 20 tezí, v jakých oblastech a jakým směrem s jednotlivými skupinami pracovat. Členky a členové NJ teze postupně projednali, většinu z nich schválili a poskytli tak PS NJ podklady pro další uvažování a práci.

 

Náčelnictvo také projednalo a schválilo první tři závěrečné zprávy k uzavíraným ST Strategie 2022 – Podpora dobrovolné práce na ústřední úrovni, Přiměřenost administrativy a Získávání nemovitostí. Zprávy včetně stručných komentářů budou v krátké době k dispozici na Křižovatce. Náčelnictvo děkuje týmům, které na naplňování těchto ST pracovaly, jmenovitě pak bratru Ivu Brzobohatému – Ještěrovi, který byl garantem ST Získávání nemovitostí.

Členky a členové Náčelnictva zároveň projednali zadání ST Fungování družinového systému – do jeho veřejného připomínkování se je možné zapojit na Křižovatce do konce roku 2019 a ST Hospodaření, které schválilo.

 

Část bodů programu 107. jednání Náčelnictva se týkala Valného sněmu, který proběhne v březnu 2020 v Jindřichově Hradci. Náčelnictvo jmenovalo kandidátní komisi a část návrhové komise. Dále se zabývalo výstupy práce PS NJ pro VSJ – projednalo materiál ke stavu naplňování usnesení XV. valného sněmu ve Velkém Meziříčí, zabývalo se stavem naplňování Vize Náčelnictva a přípravou Zprávy NJ a VRJ pro Valný sněm.

 

Kompletní zápis ze 107. zasedání Náčelnictva bude k dispozici na Křižovatce (ve spisovně).

Pokud vás některý z bodů jednání zajímá a rádi byste se dozvěděli více, je možné se se obrátit na zástupce vašeho kraje v Náčelnictvu nebo skrze e-mail nacelnictvo@skaut.cz.

 

Lenka Šablová

asistentka Náčelnictva

 

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 262x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

2 Názory
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura