....

Chyba na stránce: The Academy 2019 očima Blechy a Vendy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4871-the-academy-2019-ocima-blechy-a-vendy?autologin=1"

The Academy 2019 očima Blechy a Vendy

The Academy 2019 očima Blechy a Vendy

Každý rok vysílá Junák - český skaut dospělé činovnice a činovníky na řadu networkingově-vzdělávacích akcí zejména evropského regionu WOSM a WAGGGS. Zkušenost Blechy a Vendy z listopadové The Academy přiblíží, jak tyto akce probíhají a k čemu jsou užitečné.

The Academy je každoroční 4denní událost, kterou společně pořádá evropský WAGGGS a WOSM pro více než 100 činovnic a činovníků z členských organizací regionu. Hlavní část programu tvoří vzdělávací bloky lektorek a lektorů WAGGGS a WOSM na nejrůznější témata, která jsou pro evrospký skauting aktuální. Další část programu tvoří účastnice/účastníci z jednotlivých organizací. V krátkých blocích mají možnost představit takový projekt, činnost či dobrou praxi své organizace, která může pomoci ostatním. Doplňující neformální aktivity poskytují prostor pro navázání užitečných kontaktů a nechybí ani tzv. International Evening, během kterého každá organizace představí skautská i kulturní specifika své země.

Letos na Academy reprezentovaly Junáka - českého skauta Blecha z programového týmu a Vedna ze SNZ:

Co bylo pro vás nejpřínosnější?
V: Nejvíce podnětů si odvážím z oblasti udržitelnosti, strategického plánování, nastavování priorit, sledování výsledku a metodické tipy.
B: Zjištění, co je v jiných evropských skautských organizacích žhavé či palčivé téma. Taky jsem si odvezla pár lektorských tipů a antitipů. Pro Junáka je myslím přinosné, že jsme mohly na akci ukázat, na čem naše organizace pracuje.

Co jste se na akci naučily a jak to lze využít?
V: Odvážím si hodně inspirace pro práci na udržitelnosti na skautských akcích. Překvapuje mě, jak jinde něco funguje zcela samozřejmě, zatímco u nás je to v plenkách nebo předmětem kontroverze. Odvážím si taky chuť soustředit se více na menší množství priorit v činnosti odboru Skautů na Zemi, důsledněji je hlídat a lépe o nich komunikovat s ústředím.
B: Nejvíc jsem načerpala z hovorů mimo programy, například jsem se dozvěděla o nových toolkitech, které tvoří WOSM a WAGGGS, zejména ten chystaný roverský toolkit "Find your path" může být pro Junáka užitečný.

Setkaly jste se s něčím, v čem by se mohl Junák - český skaut inspirovat/zlepšit?

  • Organizace FOS Belgium má člověka, který pomáhá jednotlivým projektovým týmům nastavovat cíle, aby byly v souladu s šíršími strategickými cíli organizace. Pomáhá jim také nastavit monitoring, vyhodnocování a komunikaci. Díky tomu věnují pozornost podstatnému a mají své výstupy měřitelné.
  • Ve Slovinsku mají na ústředí vratné kelímky, které si mohou půjčovat oddíly i organizační týmy. U nás si akce vyrábějí vždy své se svým logem, které většinu času leží ve skladu. Tamní ústředí taky vyjednává "udržitelné" nákupy na tábory a akce na úrovni celé organizace, tím získávají množstevní slevy a odpadá argument, že odpovědné nákupy jsou drahé.
  • Britské skautky využívají data z pravidelných průzkumů k advokacii a fundraisingové práci, i plánování dalších aktivit.
  • FOS Belgium vyhlásí na každý rok 1 téma, které podporuje celý rok. Organizace tím deklaruje, co vnímá jako podstatné (např. i ve společnosti) a věnuje se tomu.

Nasbíraly jste nějaké užitečné kontakty?
V: Norové budou pořádat udržitelné Jamboree, v Polsku mají Fb skupinu ke sdílení materiálů, majetku, dobré praxe. Slovinci mají zero waste tábory a týden globálního vzdělávání. Odvážím si taky dost kontaktů na lidi v jiných organizacích, kteří se věnují podobným věcem, jako SNZ.
B: Slováci vydali publikaci Rangerský horizont, kterou jsem dovezla do ČR spolu s kontakty na jejich tvůrce. Se slovenskou výpravou také čile komunikujeme dál, věřím, že to povede k užitečné výměně zkušeností i do budoucna.

Máte na závěr ještě nějaké postřehy?
V: Na akci se skvěle pracuje s reflexí toho, co člověk zažívá a co se učí, to bych velice ráda viděla i na českých akcích, zejména velkou podporu finálních reflexí, které jsou dle mého názoru zásadní. Jsem ráda, že jsem takový přístup zažila.
B: Zdá se mi, že Junák hraje ve srovnání s jinými organizacemi 1. ligu. Máme promakané výchovné nástroje, dobrou komunikaci a dobré jméno. Myslím, že i to je důvod, proč tam za nás má někdo jezdit, sdílet naši dobrou praxi a pomoci tím jiným organizacím.

Markéta Byrtusová - koordinátorka mezinárodní spolupráce

  

logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 214x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu