....

Chyba na stránce: Dary a jejich osvobození - co s darem, abyste z něj neodvedli daň z příjmu? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4890-dary-a-jejich-osvobozeni-co-s-darem-abyste-z-nej-neodvedli-dan-z-prijmu?autologin=1"

Dary a jejich osvobození - co s darem, abyste z něj neodvedli daň z příjmu?

Dary a jejich osvobození - co s darem, abyste z něj neodvedli daň z příjmu?

Od roku 2014 je možné dary ve prospěch Junáka považovat za osvobozené, pokud tak o nich jednotka rozhodne (což doporučujeme). Veškeré výdaje/náklady hrazené z přijatého daru je však nutné evidovat až do úplného utracení daru.

Evidenci darů vedeme obdobně jako evidenci dotačních prostředků - např. již v účetnictví oddělíme dary pomocí příznaku zakázka, činnost apod. Využití daru sledujeme až do jejich úplného utracení a zaúčtujeme dle článku k evidenci darů

Informaci o osvobození daru píšeme do komentáře k řádku 109 přímo do daňového přiznání a do přílohy v účetní závěrce (tam také uvádíme informace o čerpání jednotlivých darů). Rozhodnutí o osvobození daru je třeba zanést do zápisu z jednání rady OJ, aby bylo kdykoliv dohledatelné. Rozhodnutí o osvobození nelze zpětně měnit.

Z daňového hlediska je pro OJ osvobození daru výhodné, protože pak:

  • nemusí jen kvůli přijatému daru podávat daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob (celou situaci doporučujeme posoudit dle článku k DPPO a metodiky)
  • osvobozený dar se jí nepočítá do základu daně, což je důležité zejména v situaci, kdy dar jednotka v daném účetním období (kalendářním roce) neutratí

Pro bližší pochopení problematiky osvobození daru přikládáme jednoduché příklady:

V případě dotazů se obracejte na mail hospodareni@skaut.cz, kde Vám rádi zodpovíme Vaše dotazy.

Veronika Dlabalová
Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 171x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

1 Názor
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu