....

Chyba na stránce: Daň z příjmu právnických osob - máte podat daňové přiznání? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4891-dan-z-prijmu-pravnickych-osob-mate-podat-danove-priznani?autologin=1"

Daň z příjmu právnických osob - máte podat daňové přiznání?

Daň z příjmu právnických osob - máte podat daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob podává OJ, pokud má příjmy z vedlejší činnosti nebo ziskovou hlavní činnost. Přečtěte si, jaké příjmy do vedlejší činnosti patří a jak nejsnáze podat daňové přiznání.

Svoji činnost již v účetnictví dělíte na hlavní (každá OJ má jednu hlavní činnost) a vedlejší.

Do hlavní činnosti patří příjmy za členské příspěvky, dotace, dary, účastnické poplatky za tábor.

Do vedlejší činnosti patří:

  • příjmy z nájmů, z reklamy
  • další příležitostné výdělečné činnosti (např. z pořádání plesu apod.).
  • podnikání (např. poskytování ubytování na základně na živnostenský list).

Podat či nepodat daňové přiznání?

  • Má Vaše OJ vedlejší činnost?   => daňové přiznání podáváte
  • Má Vaše OJ hlavní činnost ziskovou? => daňové přiznání podáváte
  • Nemá Vaše OJ vedlejší činnosti ani ziskovou hlavní činnost? => daňové přiznání nepodáváte

Daňové přiznání podáváte na finanční úřad vždy do 31.3. Při spolupráci s daňovým poradcem se Vám termín prodlužuje do 30.6. (do 31.3. musíte nahlásit spolupráci s daňovým poradcem na FÚ). Daňové přiznání se nejlépe vyplňuje na stránkách daňového portálu, případně do formuláře na stránkách finanční správy. Z obou portálů lze v případě potřeby daňové přiznání vytisknout a podat na FÚ v papírové podobě. Návod k vyplnění daňového přiznání a vypočtení daně najdete v metodice k DPPO.

Pokud Vám povinnost podat daňové přiznání nevznikne, nejste ze zákona povinni tuto skutečnost finančnímu úřadu oznamovat. Ovšem v případech, kdy již řadu let daňové přiznání podáváte a následně Vám v jednom roce povinnost podat daňové přiznání nevznikne, lze pro zamezení pochybností finančnímu úřadu zaslat dopis s oznámením, že OJ měla v předmětném účetním období pouze příjmy, které nejsou předmětem daně a příjmy od daně osvobozené.

S Vašimi dotazy se obracejte na hospodareni@skaut.cz.

Veronika Dlabalová                       
Specialistka pro ekonomiku a nemovitosti
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 119x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu