....

Chyba na stránce: Využijte dotační program Strategie v oddílech. Žádosti je možné podávat do 15. 2. 2020 - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4898-vyuzijte-dotacni-program-strategie-v-oddilech-zadosti-je-mozne-podavat-do-15-2-2020?autologin=1"

Využijte dotační program Strategie v oddílech. Žádosti je možné podávat do 15. 2. 2020

Využijte dotační program Strategie v oddílech. Žádosti je možné podávat do 15. 2. 2020

Otevíráme již pátý ročník dotačního programu "Strategie v oddílech". V tom zatím posledním využilo podporu nabízenou na relizaci projektů naplňující některé ze strategických témat 18 oddílů a středisek, mezi které jsme rozdělili téměř 240 000 Kč.

 

Dotace jim pomohla realizovat desítky akcí, které přispěly k oživení střediskových i širších roverských společenství, daly dohromady různé generace skautů a skautek či pomohly rozjet oddíl benjamínků.

 

Máte nápad, jak u vás v oddíle či na středisku přispět k naplňování některého ze strategických témat? Pošlete svůj projekt do 15. února a máte šanci získat až 30 000 Kč.

 

Žádat je možné o částky v rozmezí 5 000 - 30 000 Kč, které jsou určené pro rozvoj činností vedoucích k naplňování Strategie 2022 na lokální úrovni.
 
Na rok 2020 Náčelnictvo celkem 250 000 korun, záměrem je podpořit zhruba 15 - 20 zajímavých projektů.
 

Podmínky podpory

 • projekt naplňuje konkrétní téma Strategie Junáka do roku 2022,
 • projekt je na lokální úrovni - je zřejmý přínos konkrétnímu středisku či oddílu,
 • projekt je nová věc, něco, co středisko či oddíl do této doby nedělalo.

 
Zacílení je schválně široké, aby umožnilo přemýšlet nad tím, co je pro váš oddíl či vaše středisko opravdu přínosné.
O udělení finanční podpory bude rozhodnuto na základě popsaného projektu, kdy bude základním kritériem naplnění tří podmínek (viz výše).

Doplňujeme, že o finanční podporu na zakládání nových oddílů je možné žádat v rámci samostatného dotačního titulu - více informací je k dispozici zde.

Cílovou skupinou pro využití dotací jsou oddíly a střediska. Žádosti předkládají střediska.

Pokud vznikne nějaký nápad či projekt na úrovni okresu nebo kraje, ozvěte se nám na strategie@skaut.cz. Domluvíme se na možnostech financování v rámci jiného programu.
 
Žadatel se podílí na projektu minimálně z 30 % vlastními zdroji. Tzn. například při žádosti o 5 000 Kč budou celkové náklady projektu minimálně 7 143 Kč. Pokud by váš projekt potřeboval vyšší částku (max. do 50 000 Kč), kontaktujte nás prosím a domluvíme se na individuálním navýšení dotace.
 

Pro rok 2020 doporučujeme podávat projekty na tato strategická témata

 • Vědomí kontinuity a Společenství středisek (např. akce podporující střediskové společenství napříč generacemi, setkání s pamětníky, vydání pamětní knihy, mapování historie střediska atp.)
 • Podpora činnosti výchovných zpravodajů (např. akce pořádané výchovnými zpravodaji k podpoře výchovy či programových nástrojů atp.)
 • Podpora roverské výchovné kategorie (např. činnost či vznik roverských společenství s důrazem na dlouhodobost, zajímavé akce či programy, pořízení vybavení na aktivity vhodné pro roverský věk a jejich využívání, vybavení roverské klubovny atp.)
 • Další strategická témata, dle vlastního výběru, s uvedením řádného zdůvodnění důležitosti a prospěšnosti pro jednotku.

Při hodnocení projektů bude jedním z kritérií dlouhodobější přesah projektu, tj. cílem by nemělo být jen uskutečnění jednorázové akce jako takové, ale ta by měla nastartovat něco dlouhodobějšího (rozjezd činnosti RO, nastavení spolupráce výchovné/ho zpravodaje/ky střediska s vedoucími oddílů, přitažení již neaktivních členů střediska k aktivní činnosti, aktivní propojování generací v rámci střediska).

Termíny a časový harmonogram

Žádosti je možné zasílat do 15. 2. 2020 skrze vyplněný formulář, jehož součástí je popis, rozpočet a časový harmonogram naplňování projektu, požadovaná částka, cílová skupina, cíle projektu a kritéria jeho úspěšného naplnění.

Nejpozději do 20. března vše vyhodnotíme a o výsledcích budeme žadatele obratem informovat.

Peníze budou následně zaslány na účet jednotky, po potvrzení přijetí rozhodnutí o přidělení dotace (rozhodnutí přijde statutárnímu orgánu a stačí, pokud na e‑mail odpoví, že rozhodnutí obdržel a bude se jím řídit).

Vyúčtování dotace je nutné do 6. prosince 2020. Přesné podmínky vyúčtování obdržíte společně s rozhodnutím. Odevzdat závěrečnou zprávu bude jednou z nutných podmínek.

Dotaci není možné využít na tyto položky:
 • mzdové náklady
 • výdaje na aktivity v zahraničí
 • investiční majetek (pořizovací kusová cena nad 40 000 Kč)
 • drobné občerstvení (je možné platit stravu na akci, nikoliv však občerstvení)

S případnými dotazy se prosím obracejte na strategie@skaut.cz.

Lenka Šablová
asistentka Strategie 2022
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 795x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu