Logo

Proměny organizace aneb proč je šátková řada právě taková, jaká je

2. prosince jsme si setkáním v Městské knihovně a na desítkách dalších míst republiky připomněli 30 let svobodného skautování. Jsme rádi, že jedním z příspěvků k tomuto výročí je nová šátková řada, jejíž prodej byl v týž den zahájen v JUNshopu. Zásadní informace k novým šátkům a změně Krojového řádu shrnuje článek Nová šátková řada je tu. Fotografie a všechno, co jste chtěli vědět, k tématu také proběhlo živé vysílání. Tímto článkem se snažíme více odpovědět na některé otázky, které se k šátkové řadě (opakovaně) objevují. 

Proč šátková řada
V březnu jsme si připomněli zatím nejdelší období nepřetržité činnosti, v prosinci jsme oslavili 30 let od znovuobnovení organizace. Tři desetiletí svobodného skautování kromě jiného umožnila také přirozený rozvoj členské základny, který organizace doposavad nikdy nezažila a který ji výrazně proměnil. Oproti období 1. republiky a krátkých období činnosti v letech 1945-49 a 1968-70 jsou v ní teď poprvé plnohodnotně zastoupeny všechny výchovné kategorie od před několika lety nově zakotvených benjamínků, přes rovery po dospělé. Jednou z odpovědí na otázku „proč nová šátková řada“ je přesvědčení, že vlastní šátek máme nabídnout nejen vlčatům a světluškám či skautům a skautkám, ale všem.
 
Barvy nejsou novinka
V období počátků skautingu, poté, co A. B. Svojsík založil spolek Junák – český skaut a později Svaz junáků – svaz skautů a skautek RČS, měl každý oddíl vlastní šátek. Pokud bychom dnes měli tu možnost zavítat na Národní jamboree 1922 nebo Tábory slovanských skautů o necelých deset let později,  potkávali bychom skauty a skautky ve vzorně upravených krojích a s různobarevnými šátky na krku.
Hrozba válečného konfliktu s sebou přinesla nejen sjednocení skautských organizací, ale také jednotný hnědý šátek vhodný ke službě při obraně republiky.
 

Následovaly zákazy. Nejprve ze strany nacistické, posléze komunistické totalitní moci, které umožnily skautingu pouze dvě krátká silná nadechnutí v letech 1945 – 49 a 1968 – 70. Ta stačila právě na to, aby se díky nadšení a práci našich předchůdců podařilo vychovat další činovnickou generaci a zajistit tak kontinuitu organizace. Překotný rozvoj opakovaně uťalo další přerušení činnosti.

Současný skauting je pestrý
Díky třem desetiletím svobodného skautování se podařilo mnohé - umíme nabídnout skautům a skautkám zajímavý program odpovídající právě jejich věku, oddílová činnost má i přes společný základ mnoho různých podob. Šátková řada tak odráží pestrost současného skautingu.
 
Myšlenka, s níž šátková řada od začátku vznikala, je barevná provázanost linie šátků, která symbolizuje skauting jako celoživotní cestu sebevýchovy a osobního rozvoje a zároveň postupný přechod mezi jednotlivými výchovnými kategoriemi, což je možné dobře využít při přechodových rituálech.
 
Při přemýšlení o barvách jednotlivých šátků jsme vycházeli buď z tradice – žlutá barva šátku pro světlušky a vlčata; vínová (hlohová) barva šátku pro R&R, nebo jsme se snažili zvolit barvy, které nějakým způsobem danou výchovnou kategorii charakterizují – hravá a výrazná barevnost šátků pro benjamínky (vybraná i s myšlenkou na bezpečnost); modré a zelené odstíny přírody kolem nás (oblohy, lesů, luk a vody), které se promítají do barvy šátků skautů a skautek; fialová barva šátků pro dospělé činovníky, odkazující na mezinárodní rozměr skautingu a společné členství nás všech ve WOSMu.
 

Společným prvkem všech šátků je graficky jednotný lem, který připomíná vzájemnou pospolitost. Piktogramy na lemech šátků odkazují na hodnoty charakterizující skauting  – přátelství (uzel), dobrodružství (kotva), příroda (květ), charakter (oheň) a jsou propojené skautskou lilií. Shodná barva lemu šátku pro R&R a dospělé odráží skutečnost, že se R&R velmi často podílejí na vedení oddílů, jsou členy oddílových rad a postupně přebírají činovnickou odpovědnost.

Možnost volby
Pestrost skautského společenství, znamená různé pohledy a názory jeho členek a členů – nepochybně také na podobu krojových šátků, které všichni nosíme, hlásíme se jimi ke skautingu, a které nás spojují s důležitými okamžiky našich skautských životů.
 
Náčelnictvo si toho je vědomo a k rozhodování o změně systému krojových šátků přistupovalo s tím,  že každý oddíl, středisko, komunita mají mít možnost nosit ke kroji – a samozřejmě nejen k němu –  šátek, který si zvolí. Ať jsou to dosavadní základní žluté, hnědé, vodácké či lesoškolácké šedé šátky, šátky oddílové či střediskové, zbrusu nové či zakotvené tradicí jako například v Táboře či Ústeckém kraji, šátky vzdělávacích či velkých akcí nebo právě nové šátky pro jednotlivé výchovné kategorie.
 
Ať už se jedná o možnost volby šátků či vznik nové šátkové řady, Náčelnictvo a Výkonná rada svými kroky a rozhodnutími směřovaly k tomu, aby kluci a holky nosili skautské  šátky s chutí a rádi, na schůzce, výpravě, na svátek sv. Jiří, cestou na kurz či celostátní akci. A  jako jednotlivci si užívali a vybírali šátky například i podle toho, na co ze svého skautského života jsou zrovna hrdí a k čemu se chtějí hlásit – ať už je to domovský oddíl či středisko, členství v týmu velké akce, absolvence kurzu či lesní školy, nedávný přechod do roverského kmene, výročí nebo událost, kterou chci sobě i lidem kolem připomenout, nebo třeba široké skautské společenství, jehož jsme všichni součástí.
 
Josef Výprachtický - José
starosta
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 1248x

Práce s článkem

2
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.
Copyright © 2014-2015 Junák - český skaut, z. s.
Český WEB s.r.o. | Internetová agentura