....

Chyba na stránce: Strategické téma Získávání nemovitostí uzavřeno. Co vše se podařilo v rámci jeho naplňování? - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4932-co-vsechno-se-podarilo-v-ramci-naplnovani-st-ziskavani-nemovitosti-prectete-si-v-clanku-a-nahlednete-do-zaverecne-zpravy?autologin=1"

Strategické téma Získávání nemovitostí uzavřeno. Co vše se podařilo v rámci jeho naplňování?

Strategické téma Získávání nemovitostí uzavřeno. Co vše se podařilo v rámci jeho naplňování?

Strategické téma Získávání nemovitostí patří k prvním dílkům Strategie 2022, které se podařilo naplnit a uzavřít. Článek shrnuje cíle a hlavní výstupy naplňování strategického tématu i činnosti přesahující po ukončení tématu do běžného provozu.

Práce na tématu s prioritou 3 probíhala v letech 2015 – 2019, garantem tématu byl bratr Ivo Brzobohatý – Ještěr, v rámci ústředí téma zaštiťoval br. Bořek Slunéčko.

Cíl naplňování strategického tématu (ST): „Junák rozšiřuje vlastnictví nemovitostí na všech úrovních organizační struktury. Usilujeme kontinuálně o to, abychom z hlediska prostor, ve kterých se odehrává naše činnost, byli maximálně nezávislí.“

Na základě zadání, schváleného Náčelnictvem, vznikl plán realizace, tj. přehled konkrétních projektů, skrze něž bylo téma naplňováno.

Téma se v průběhu realizace posunulo s ohledem na vývoj v organizaci (růst organizace a místa s nedostatkem kapacity, velký zájem OJ o podporu, nárůst požadavků ze strany OJ o finanční podporu svých záměrů). Z tohoto důvodu byly některé méně důležité záměry pozměněny nebo zrušeny (viz závěrečná zpráva níže). Jako hlavní problém se ukázala potřeba financí na získávání a opravy nemovitostí, resp. poptávka výrazně převyšující nabídku. 

Souhrn výstupů naplňování strategického tématu

 • posílení povědomí OJ o potřebě/nutností získávání nemovitostí díky intenzivní komunikaci a podpoře tématu
 • díky navýšení objemu prostředků FNJ (zvýšení odvodů z členských příspěvků a opakované zapůjčení prostředků do fondu) bylo podpořeno více jednotek při žádosti o půjčku či dar z FNJ (přehled poskytnutých darů a půjček je k nahlédnutí zde)
 • bylo pořízeno celkem 25 nových pozemků (9 je aktuálně ve vlastnictví ústředí, 7 již bylo převedeno do vlastnictví OJ a 3 další převody jsou procesovány, 4 nákupy jsme zprostředkovali a u dalších 2 bylo ústředí partnerem smlouvy). Evidenci pořízených pozemků je k nahlédnutí zde. Současná tržní hodnota získaných pozemků je 2 až 4 násobek ceny pořizovací.
 • se Skautskou nadací Jaroslava Foglara je nastavena dlouhodobá vize podpory  k financování nových staveb; několik kluboven bylo již významně podpořeno (např. středisko Most)
 • proběhlo dotazování ke skautským tábořištím – výsledky jsou k nahlédnutí zde

Po uzavření strategického tématu

 • dokončíme diskuzi k potřebě celostátního tábořiště 
 • budou i nadále pokračovat Setkání stavitelů 
 • budeme i nadále usilovat o získávání nových pozemků a zdrojů
 • bude i nadále pokračovat metodická podpora tématu
 • diskuze s MŠMT o možnosti podpory nových kluboven v rámci Nového investičního programu na roky 2021 - 2023 
 • v rámci příští strategie budou zvažována témata týkající se podpory získávání nemovitostí (včetně financování větších záměrů), evidence záměrů OJ v této oblasti, bezpečnosti kluboven a základen
 • doporučujeme vznik PS k nemovitostem, která bude složena z řad odborníků (stavařů, projektantů)
Kompletní závěrečná zpráva ST Získávání nemovitostí je k nahlédnutí zde.

Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se věnují nákupu nemovitostí a pozemků, starají se hospodárně o majetek ve vlastnictví všech OJ a výrazně tím podporují činnost svých oddílů a středisek.

Zvláštní poděkování patří bratru Ivu Brzobohatému - Ještěrovi, který se naplňování tématu věnoval dobrovolnicky s profesionálním nasazením. Velký kus práce také odvedl bratr Bořek Slunéčko, který téma zaštiťoval a pomáhal realizovat aktivity, propojoval je na úrovni ústředí a na základě svých zkušeností udával směr této oblasti.

Dobrá zpráva na závěr - bratr Ivo Brzobohatý - Ještěr se bude oblasti nemovitostí věnovat i nadále a to jako zaměstnanec Kanceláře ústředí.

Lenka Šablová
koordinátorka agendy Strategie 2022
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 358x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu