....

Chyba na stránce: Strategické téma Přiměřenost administrativy uzavřeno. Seznamte se s jeho výstupy a závěrečnou zprávou - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4939-strategicke-tema-primerenost-administrativy-uzavreno-seznamte-se-s-jeho-vystupy-a-zaverecnou-zpravou?tl=comments&autologin=1"

Strategické téma Přiměřenost administrativy uzavřeno. Seznamte se s jeho výstupy a závěrečnou zprávou

Strategické téma Přiměřenost administrativy uzavřeno. Seznamte se s jeho výstupy a závěrečnou zprávou

Strategické téma Přiměřenost administrativy je jedním z prvních témat Strategie 2022, která se podařilo naplnit a uzavřít. Článek nabízí souhrn výstupů, kompletní závěrečnou zprávu i přehled činností, které přejdou do běžného provozu.

Naplňování tématu s prioritou 3 probíhalo v letech 2017 - 2020, garantem tématu byl bratr Ondřej Peřina – Jerry, zpravodaj pro organizaci & ICT.

Cílový stav strategického tématu: "Administrativa zabírá činovníkům minimum času a v případě nejasností existuje snadná možnost se poradit. SkautIS plní roli hlavního administrativního nástroje, který usnadňuje činovníkům jejich práci. Dle potřeb je průběžně rozvíjen."

Na základě zadání, schváleného Náčelnictvem, vznikl plán realizace, který již obsahoval konkrétní projekty, skrze něž bylo téma naplňováno.

Část realizovaných projektů souvisela především se skautISem – výrazně se podařilo zlepšit fungování podpory uživatelů a tím přispět k přiměřenosti administrativy a zátěže dobrovolníků. Dotazy a požadavky uživatelů nyní nezůstávají bez reakce, ale jsou s nimi aktivně a průběžně řešeny - věříme, že většinově ke spokojenosti. Tomu pomáhá i kompletně nová nápověda skautISu, která je dále rozvíjena a průběžně aktualizována. Podařilo se dokončit a plně nasadit nový design a příjemnější ovládání systému a realizovat dvě větší nové funkčnosti – tzv. dvoufázové přihlašování a  e-přihlášku do organizace. 
V rámci strategického tématu dále proběhla kontrola a aktualizace informací v administrativně-organizačních sekcích Křižovatky (tábory, sněmy, spolkový rejstřík, vzory smluv, novelizace předpisů a části metodik). 
Další oblastí byla ochrana osobních údajů a přihlášky - v souvislosti s nastupujícím GDPR jsme vytvořili zcela novou sekci se vzorovými dokumenty a potřebnými informacemi. 

Součástí realizace ST byla také podpora on-line hospodářským projektům oddílového hospodaření h.skauting.cz a účetního softwaru ESO. Oba projekty získaly své informační sekce na Křižovatce a  poskytujeme jim podporu.

Souhrn konkrétních výsledků a výstupů

Co přejde do běžné agendy Kanceláře ústředí

Součástí běžné agendy se stali především lidé poskytující průběžnou podporu uživatelů a také řešení běžné údržby on-line nástrojů a jejich dílčího rozvoje, který je pro dlouhodobé zajištění přiměřené administrativy nutný a nelze jej opomíjet. Konkrétně jsou věci zmíněné v tabulce vyhodnocení projektů (viz ZZ).

Kompletní závěrečná zpráva ST Přiměřenost administrativy je k dispozici v on-line dokumentu.

Poděkování

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří se dlouhodobě podílejí svými připomínkami a podněty na rozvoji nástrojů usnadňujících administrativně organizační agendy, i všem, kteří se ve svém okolí věnují podpoře práce se skautISem i dalšími nástroji, a tak pomáhají ke zvyšování kvality a komfortu řešení administrativních agend v jednotkách.

Zvláštní dík patří dobrovolníkům Františku Hánovi - Sinuhetovi a Františku Mašovi za neutuchající energii věnovanou rozvoji a programování hospodaření pro oddíly h.skauting.cz, a také Michalu Janatovi - Kalichovi a Marku Dědičovi - Mlhovi, kteří se věnují podpoře uživatelů zejména v oblasti webů a rozvoje rozšíření pro weby využívající skautské on-line nástroje.

Lenka Šablová
koordinátorka agendy Strategie 2022
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 352x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu