....

Chyba na stránce: Uzavíráme strategické téma Dobrovolná práce na ústřední úrovni. Seznamte se s výstupy jeho naplňování a nahlédněte do závěrečné zprávy - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/4945-uzavirame-strategicke-tema-dobrovolna-prace-na-ustredni-urovni-seznamte-se-s-vystupy-jeho-naplnovani-a-nahlednete-do-zaverecne-zpravy?autologin=1"

Uzavíráme strategické téma Dobrovolná práce na ústřední úrovni. Seznamte se s výstupy jeho naplňování a nahlédněte do závěrečné zprávy

Uzavíráme strategické téma Dobrovolná práce na ústřední úrovni. Seznamte se s výstupy jeho naplňování a nahlédněte do závěrečné zprávy

Strategické téma Dobrovolná práce na ústřední úrovni patří mezi první tři uzavíraná témata Strategie 2022. Jak Náčelnictvo, tak Výkonná rada, mají za to, že se téma podařilo naplnit a posunout tak výrazně spolupráci s dobrovolníky okolo ústředí.

Práce na tématu s prioritou 3 probíhala v letech 2017 - 2020, garantem tématu byla sestra Ludmila Hobzová – Lída, koordinátorka ústředních dobrovolníků, po níž práci převzala a dokončila ses. Jana Jirasová – Prcek, zpravodajka pro personalistiku a oblast dospělých.

Na základě zadání, schváleného Náčelnictvem, vznikl plán realizace, který již obsahuje konkrétní projekty, skrze něž bylo strategické téma naplňováno.

Cíl naplňování strategického tématu:  „Existuje aktualizovaná a jasně formulovaná poptávka po dobrovolnické práci na projektech ústředí. Pracovat na projektech ústředí je vnímáno jako něco prestižního, je to podstatná příležitost k osobnímu rozvoji. Dobrovolnické týmy v ústředních projektech jsou podporovány profesionály z Kanceláře ústředí.“

Kolem ústředí dlouhodobě pracuje více než 200 skautských dobrovolníků, od členek a členů ústředních orgánů, odborů a pracovních skupin až po redakce skautských časopisů a dočasné projektové týmy velkých akcí. Jejich práce je klíčová pro rozvoj celé organizace. 

Podporu směřujeme k dobrému fungování těchto dobrovolnických týmů (především prostřednictvím osobní podpory a rozvoje šéfů těchto týmů), příp. k personálnímu posílení či vzniku nových týmů. Ústřední dobrovolníci pracující ve stálých týmech mají k dispozici nabídku standardní podpory,  se kterou jsou aktivně a průběžně seznamováni. 

Agendu má v náplni práce koordinátorka ústředních dobrovolníků v KÚJ, která se této práci věnuje v rozsahu průměrně 0,25 úvazku, a v minimální míře také další zaměstnanci KÚJ, jejichž agendy se nějak prolínají s tématem. 

V průběhu realizace se z tématu vyčlenila samostatná oblast celostátních a velkých akcí, kterou aktuálně VRJ intenzivně řeší mimo strategii.

Souhrn výstupů naplňování strategického tématu

 • zajištění profesionální podpory v Kanceláři ústředí (má v náplni práce konkrétní zaměstnanec) a podpora kultury postavená na aktivním zapojování dobrovolníků
 • podpora vzájemné komunikace a spolupráce dobrovolnických týmů (konference email, pravidelná setkání - Ústřice)
 • Ústřice - pravidelné 1x ročně setkání VRJ s odbory a dalšími dobrovolníky okolo ústředí, jako příležitost k poděkování za jejich činnost, místo setkání, diskusí i společného vzdělávání.
 • pravidelně vychází Kalendář celostátní akcí
 • průběžná aktivní nabídka vzdělávání, realizace školení a webinářů (skautIS, Canva, práce s Křižovatkou, …)
 • vzdělávání řídících pracovníků pro práci s dobrovolníky
 • osobní přístup při řešení problému a podpora činnosti vedoucích týmů dobrovolníků
 • vzájemná zpětná vazba  s šéfy (týmů, odborů) v rámci zhodnocení spolupráce
 • nabídka další spolupráce, “setrvání” v databázi dobrovolníků
 • generátor plakátů a FB postů
 • generátor poděkování, drobné dárky

Co přejde do běžné agendy Kanceláře ústředí

Pro dlouhodobě funkční podporu ústředních dobrovolníků je třeba nejen průběžná údržba a rozvoj vytvořených nástrojů, ale především to, aby se i nadále někdo osobně a systematicky věnoval vedoucím i členům dobrovolnických týmů, budoval s nimi vztahy, získával zpětnou vazbu, podporoval je a pomáhal jim odstraňovat překážky v jejich práci (viz závěrečná zpráva). 

Kompletní závěrečná zpráva strategického tématu Dobrovolná práce na ústřední úrovni je k dispozici zde.

Poděkování

Děkujeme všem skautkám a skautům, kteří neúnavně vkládají svou dobrovolnou práci do rozvoje skautingu na celostátní úrovni. Svými názory, nápady a připomínkami podstatně ovlivnili mj. také obsah a výstupy naplňování tohoto strategického tématu. 
Poděkování patří Lídě Hobzové, současné koordinátorce podpory ústředních dobrovolníků, která byla od počátku realizace duší posunu v této oblasti a má na dosažených výsledcích zásadní podíl.
 
Lenka Šablová
koordinátorka agendy Strategie 2022
logo

Článek publikoval

Zobrazeno: 329x

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu