....

Chyba na stránce: Akce odboru - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/628-akce-odboru?autologin=1"

Akce odboru

Akce odboru


foto/obrázek poskytl(a): Bob

Během roku pořádáme několik akcí, otevřených skautské i neskautské veřejnosti (viz níže).

Kromě toho se EKOodbor pravidelně jednou měsíčně schází a věnuje se práci na novém výchovném programu, OČK a dalších úkolech. Kdo nám chce pomoci nebo se jen tak podívat a má čas, bude vždy vítán.

Orbis Kaktus

Prožitkový & metodický kurz výchovy k udržitelnosti pro skautské vůdce, studenty pedagogiky a lektory středisek ekologické výchovy. Probíhá obvykle ve druhé polovině srpna. Více o kurzu…

Kytičky

Přírodovědné exkurze do zajímavých míst v různých regionech naší republiky. Jsou určeny dospělým skautům, vůdcům oddílů, roverům a rangers apod. Konají se obvykle 2× ročně, na jaře a na podzim. Více o Kytičkách…

Ekologické semináře

Tradiční víkednové akce EKOodboru. Konají se v zajímavých oblastech naší přírody (obvykle v CHKO), a jejich náplní je obvykle poznání daného regionu, přírodovědná exkurze a vybraná témata vhodná pro oddílovou praxi. Více…

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu