....

Chyba na stránce: Proběhlé Kytičky - Křižovatka"

URL: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/632-probehle-kyticky?autologin=1"

Proběhlé Kytičky

Proběhlé Kytičky

foto/obrázek poskytl(a): Me2d

Na této stránce píšeme o některých lokalitách, které jsme v rámci kytiček navštívili.

České Středohoří (vrch Sedlo a okolí) 
Exkurze do východní části CHKO České Středohoří. Trasa vedla ze zastávky Liběšice na vrch Sedlo, odtud dále po zelené značce do obce Třebušín. Sedlo (726 m) je nejvyšší hora východní části Českého Středohoří. Vrcholové partie tvoří asi 1,5 km dlouhý skalnatý hřeben, hornina (sodalitický tefrit = sopečná hornina podobná andezitu) tvořící vrcholová skaliska se místy rozpadá na obří pěti nebo šestiboké sloupce. Na svazích jsou suťové lesy s bukem, klenem a jeřábem. Ze zajímavých rostlin jsme viděli tařici skalní, měsíčnici vytrvalou a řadu hájových druhů (např. ptačinec velkokvětý, sasanka hajní, lecha jarní a další).

Moravská Sázava 
Exkurze v údolí horního toku Moravské Sázavy v podhůří Orlických hor. Trasa vedla z Lanškrouna okolím obce Albrechtice dále do údolí Mor. Sázavy a okolními lesy zpět do Lanškrouna. Oblast je známá bohatými nalezišti bledule jarní, která patří k největším ve střední Evropě.

Litovelské Pomoraví 
Exkurze do střední části CHKO Litovelské Pomoraví. Trasa vedla přes NPR Vrapač a PR Hejtmanka k PR Novozámecké louky. Dále přes okraj Mladče pod úbočím Třesína do obce Řimice a odtud opět lužními lesy zpět do Litovle. V okolí jedny z našich nejzachovalejších lužních lesů a dále nivní louky. Pestrobarevný jarní aspekt lužního lesa, přirozený tok nížinné řeky s meandry a slepými rameny.

Poodří 
Exkurze do lužní krajiny v Poodří, délka trasy cca. 6km. Jarní aspekt lužních luk, probouzející se život tůní (bezobratlí, obojživelníci). Hlavní náplní bylo pozorování ptactva.

Český kras 
Tradiční exkurze národní přírodní rezervací Karlštejn v CHKO Český kras. Trasa vedla ze Srbska přes kopec do obce Hostim, odtud do Sv. Jana pod Skalou, pak přes Lom na Parapleti a kolem Bubovických vodopádů zpátky do Srbska. Jarní aspekt přirozených teplomilných habrových doubrav (sasanka hajní a pryskyřníková, jaterník podléška, lecha jarní, kopytník evropský, ptačinec velkokvětý, bažanka vytrvalá, atd.) a další lesní porosty, malá ukázka skalní a stepní květeny (tařice skalní, koniklec luční (už odkvetlý), třemdava bílá a kakost krvavý (ještě nekvetoucí), hlaváček jarní (v plném květu), devaterník, pipla osmahlá). Kousek cesty vedl nivou Kačáku s vlhkomilným rostlinstvem (orsej, dymnivka dutá, mokrýš). Po cestě jsme mohli pozorovat též geologické a krasové jevy (zvrásněné vrstvy vápenců a břidlic, travertinové kaskády a vodopády, kaňon Kačáku).

Pouzdřanská step 
Exkurse do NPR Pouzdřanská step – Kolby. Hlavní společenstvo je suchý trávník s panonskými prvky stepní vegetace. Rezervace je známá výskytem vzácných rostlin (katrán tatarský, kavyly, hlaváček jarní, třemdava bílá, kakost krvavý, kosatec) a bohatou faunou hmyzu (majky) i obratlovců (ptáci – např. vlha pestrá, obojživelníci apod.).

… a dále: 
Křivoklátsko 
Třeboňsko – okolí Třeboně 
Moravský kras 
Česká Sibiř 
Okolí hradu Potštejn 
Pardubicko 
Třeboňsko – rybník Velký Tisý a okolí 
Brdy (Jinecké kambrium, Plešivec) – geologie 
České Středohoří – geologie, botanika 
Český ráj (okolí vrchu Mužský, Drábské světničky) 
Žehuňská obora 
Hornopožárské lesy

logo

Práce s článkem

0
kladných hlasů

Klíčové výrazy

Diskuse o článku

0 Názorů
Komentáře jsou dostupné jen přihlášeným členům Junáka.

Navigace:

  Nahlásit chybu