( Aktuální )
Zveřejněno 21. 2. 2024
Barbora Trojak (Brambůrka)
KÚJ – tisková mluvčí
barbora.trojak@skaut.cz
Zodpovědná osoba: Petr Vaněk (Permi)

Komunikace

Pečujeme o dobrý obraz skautingu na veřejnosti a usilujeme o to, aby byl skauting vidět. Staráme se o to, aby se všechny novinky a informace dostávaly ke členům a členkám organizace. Spravujeme sociální sítě, weby, newslettery, grafické i tištěné výstupy. Na starosti máme také projekty skautské služby společnosti, veřejné akce, část agendy fundraisingu i velkých akcí, spolupráci s institucemi. Pro oblast komunikace a propagace poskytujeme širokou podporu. Podívej se! Komunikace a propagace.

Komunikační tým můžete kontaktovat na komunikace@skaut.cz Nebojte se to udělat, i když třeba potřebujete jen malou radu.

Petr Vaněk – Permoník

Petr Vaněk – Permoník

zpravodaj pro komunikaci a projekty služby společnosti, místostarosta Junáka - českého skauta

Jako zpravodaj Výkonné rady má na starost oblasti interní, externí i krizové komunikace, stejně jako skautské projekty služby společnosti. Patří sem například mediální komunikace Junáka - českého skauta a jeho přítomnost na sociálních sítích, vystupování na veřejnosti, fungování Skautské křižovatky nebo Balíčků ústředí pro organizační jednotky, fungování Skautské krizové linky nebo dohled nad skautskými projekty služby společnosti.

Barbora Lukačevič Trojak

Barbora Lukačevič Trojak

tisková mluvčí

barbora.trojak@skaut.cz, 731 403 642 (STS)

V kanceláři se věnuje hlavně péči o obraz českého skautingu navenek. Komunikuje s novináři a novinářkami, snaží se, aby byl skauting často a dobře vidět, odpovídá na dotazy z všemožných stran, stará se různá partnerství a veřejné akce, pečuje o skautský Instagram i další sítě a pomáhá týmům skautských akcí s komunikací.

Petra Daněčková – Peťule

Petra Daněčková – Peťule

redaktorka interní komunikace, grafik a správce webů

skautinfo@skaut.cz

Stará se o vnitřní komunikaci, spravuje a rozvíjí Skautské zpravodajství , Křižovatku a facebookový profil SkautINFO . Píše články, sestavuje newslettery (Skautské novinky, Balíček ústředí, Zprávy výkonné rady a další). Také vytváří propagaci a podporu prodeji skautských produktů a má na starosti řadu grafických výstupů.

Hana Kolářová – Hadka

Hana Kolářová – Hadka

redaktorka externí komunikace

Stará se o profil Junáka – českého skauta na Facebooku, pečuje o skautský vizuální styl, pomáhá týmům velkých akcí a zapojuje se i do interní komunikace.

Byla tato stránka užitečná?
Děkujeme!
Pomozte nám Křižovatku vylepšit!

Prosím napiš nám, co je na této stránce špatně. Co chybí, či přebývá. Co je nejasné. Co jsi hledal. Doporučujeme vyplnit kontakt, obzvláště, pokud očekáváš reakci. Budeš-li chtít, napiš nám i něco o sobě – kolik ti je let, jakou funkci ve středisku/oddíle máš a odkud jsi.